ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dies

D AY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dies-, *dies*, die , dy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diesel(adj) เกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล
diesel(n) เครื่องยนต์ดีเซล, See also: เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล, Syn. locomotive, diesel engine, shunter
diesel(n) น้ำมันดีเซล, Syn. diesel oil
diesel dyke(sl) ทอม
diesel engine(n) เครื่องยนต์ดีเซล, Syn. motor, steam engine, pony engine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diesel(ดี'เซิล) n. เครื่องยนต์ดีเซล
diesinkern. คนแกะแม่พิมพ์
diesnonn. วันที่ศาลไม่สามารถพิจารณาคดี
acetone bodiesดู ketone bodies
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
ladies(เล'ดีซ) n. พหูพจน์ของ lady
ladies-in-waiting(เล'ดิซอินเว'ทิง) n. พหูพจน์ของ lady-in-waiting (นางสนองพระโอษฐ์)
undies(อัน'ดีซ) n.,pl. เสื้อกางเกงชั้นใน
west indiesn. ชื่อหมู่เกาะในตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปอเมริกาใต้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diesel fuelเชื้อเพลิงดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diesel oilน้ำมันดีเซล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dieseling; afterrunning; running-on; run-onเครื่องเดินค้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dies (Metal-working)แม่พิมพ์ (งานโลหะ) [TU Subject Heading]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดหนึ่ง ซึ่งทำงานได้โดยการอัดอากาศในกระบอกสูบให้เกิดความร้อนสูง เมื่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) เข้าไปถูกอากาศร้อน ในกระบอกสูบ จะเกิดสันดาปได้พลังงานไปดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diesel fuelน้ำมันดีเซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diesel fuelsน้ำมันดีเซล [TU Subject Heading]
Diesel fuels industryอุตสาหกรรมน้ำมันดีเซล [TU Subject Heading]
Diesel locomotivesรถจักรดีเซล [TU Subject Heading]
Diesel motorเครื่องยนต์ดีเซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diesel motorเครื่องยนต์ดีเซล [TU Subject Heading]
Diesel motor industryอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ดีเซล [TU Subject Heading]
diesel oilน้ำมันดีเซล, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกัน ได้จากการกลั่นลำดับส่วนปิโตรเลียม ในแต่ละโมเลกุลจะมีคาร์บอน 13 หรือ 14 อะตอม มีจุดเดือด 250 - 350°C  ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A body of indeterminate age that dies with its eyes wide open.นั่นคือเพื่อนร่วมขัง ที่นอนตายด้วยตาเบิกโพลง Night and Fog (1956)
If your father dies you make the deal.ถ้าพ่อของคุณตาย คุณทำข้อตกลง The Godfather (1972)
Nobody is going to come after us till this storm dies down.ไม่มีใครตามเราได้ จนกว่าพายุจะสงบ . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
[ Nervous Chuckle ] They say that no one dies here. They say your factory is a haven.เขาว่าที่นี่เหมือนแดนสวรรค์... Schindler's List (1993)
# Our friendship will never dies ## มิตรภาพของเราไม่มีวันตาย # Toy Story (1995)
I know, I know. If you kill the mother, the fetus dies too.ฉันรู้ว่าฉันรู้ว่า ถ้าคุณฆ่าแม่ของทารกในครรภ์เสียชีวิตเกินไป The Birdcage (1996)
She's fuckin' dead. She fuckin' dies and you just cash in your chips and you walk away?เออใช่ เธอตายแล้ว ตายแล้ว คุณโยนไพ่เจ๋งๆในมือทิ้ง Good Will Hunting (1997)
Who dies first?ใครอยากตายก่อน The Scorpion King (2002)
I laying low till everything dies down. It got crazy.ฉันวางต่ำจนทุกสิ่งที่เสียชีวิตลง มันก็บ้า Showtime (2002)
My mother will not be content till one of them dies from her meanness.แม่ฉันคงไม่สนใจหรอก จนกว่าจะมีเด็กสักคนตายลงไป Girl with a Pearl Earring (2003)
Besides, dead, the truth dies with him.ความตายและความจริงก็ตะหายไปพร้อมกับเค้า Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
If I die, Howl dies too, I hope you know.ถ้าฉันตาย ฮาวล์ก็ตายด้วย หวังว่าเธอคงรู้นะ Howl's Moving Castle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diesA man's body dies, but his soul is immortal.
diesAs a light goes out, so a man dies.
diesChemical companies are waiting until everything dies down before reinvesting.
diesEvery time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.
diesIf a tree dies, plant another in its place.
diesIf he dies now, the situation will become serious.
diesInhaling diesel exhaust is bad for our health.
diesIt matters not how a man dies, but how he lives.
diesPeople say he never dies.
diesThe gift-giving custom dies hard.
diesThe truck is powered by a diesel engine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถไฟดีเซลราง(n) diesel train, Example: รถไฟดีเซลรางหมายเลข 257 จะออกจากนครปฐมเวลา 9.22 นาที, Count Unit: ขบวน
น้ำมันดีเซลหมุนรอบช้า(n) diesel oil
โซลา(n) diesel, See also: solar, Syn. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, Thai Definition: น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลชนิดหมุนเร็ว โดยใช้ความร้อนซึ่งเกิดจากกำลังอัดของลูกสูบจุดระเบิด, ทางการเรียกว่า น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, Notes: (อังกฤษ)
ดีเซล(n) diesel, Syn. น้ำมันดีเซล, Example: รถยนต์คันนี้ใช้น้ำมันดีเซล, Thai Definition: เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีระบบจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการอัดอากาศภายในเครื่องยนต์จนได้ความร้อนสูงมากพอ แล้วจึงฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยผสมเข้ากับอากาศซึ่งมีอุณหภูมิสูงนั้น เป็นผลให้เกิดการจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(n) diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai Definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(n) diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai Definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(n) diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai Definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไบโอดีเซล[baiōdīsēl] (n) EN: biodiesel  FR: biodiesel [m]
ช่างเสริมสวย[chang soēmsūay] (n, exp) EN: ladies' hairdresser
ดีเซล[dīsēl = dīsēo] (n) EN: diesel  FR: diesel [m]
ดีเซล-ปาล์ม[dīsēl-pām] (n, exp) FR: diesel de palme [m]
การเรียน[kān rīen] (n) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies  FR: enseignement [m] ; éducation (scolaire) [f] ; apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f] ; études [fpl] ; scolarité [f]
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[kān trīem feuk prasopkān wichāchīp thāng dān watthanatham] (n, exp) EN: preparation for professional experience in cultural studies
คอหนังเพลง[khø nang phlēng] (n, exp) EN: person who prefers musical films   FR: amateur de comédies musicales [m]
เครื่องดีเซล[khreūang dīsēl] (n, exp) EN: diesel engine  FR: moteur diesel [m]
น้ำมันดีเซล[nāmman dīsēl] (n, exp) EN: diesel oil ; diesel  FR: diesel [m] ; gazole [m]
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[nāmman dīsēl mun reo] (n, exp) EN: diesel fuel ; diesel oil

CMU English Pronouncing Dictionary
DIES D AY1 Z
DIESEL D IY1 S AH0 L
DIESEL D IY1 Z AH0 L
DIESES D AY1 Z IH0 Z
DIESELS D IY1 Z AH0 L Z
DIESING D IY1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dies (v) dˈaɪz (d ai1 z)
diesel (n) dˈiːzl (d ii1 z l)
diesels (n) dˈiːzlz (d ii1 z l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柴油[chái yóu, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ, ] diesel fuel, #7,877 [Add to Longdo]
柴油机[chái yóu jī, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ ㄐㄧ, / ] diesel engine, #20,908 [Add to Longdo]
柴油发动机[chái yóu fā dòng jī, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] diesel engine [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
dies(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ, See also: dieser, diese, Syn. dieses
diese(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศหญิง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น diese Woche สัปดาห์นี้
diesem(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายและเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ รูป Dativ) เช่น das Bild von diesem Mann รูปของผู้ชายคนนี้, See also: dies
diesen(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
dieser(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Nominativ และนามเพศหญิงรูป Dativ และ Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieser alte Mann, dieser alten Frau
dieses(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลางรูป Nominativ, Genetiv และ Akkusativ และนามเพศชายรูป Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieses Jahr ปีนี้, die Haare dieses Mädchen เส้นผมของหญิงสาวคนนี้
in diesem Fall(phrase) ในกรณีนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diesel {m}diesel [Add to Longdo]
Dieselaggregat {n}diesel generator set [Add to Longdo]
Dieselkraftstoff {m}diesel fuel [Add to Longdo]
Dieselmotor {m}diesel engine [Add to Longdo]
Dieselramme {f}diesel hammer [Add to Longdo]
Dieselrußmessgerät {n}diesel soot measuring equipment [Add to Longdo]
Diesseits {n} | im Diesseitsthis world | in this world [Add to Longdo]
diese Regeln anwendento use these rules [Add to Longdo]
dies und jenesthis and that [Add to Longdo]
diesbezüglichreferring to this [Add to Longdo]
diesethese [Add to Longdo]
diesethis [Add to Longdo]
diese Farben sind waschechtthese colours are fast [Add to Longdo]
diese; dieser; diesesthis [Add to Longdo]
diese; jenethose [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
ぺちゃくちゃ;ペチャクチャ[pechakucha ; pechakucha] (adv,vs) (on-mim) chattering; chit-chat; (ladies) prattle [Add to Longdo]
インディーズ[indei-zu] (n) indies; independent film or music [Add to Longdo]
オールディーズ[o-rudei-zu] (n) oldies [Add to Longdo]
カメコ[kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
カルチュラルスタディーズ[karuchurarusutadei-zu] (n) cultural studies [Add to Longdo]
ゴチ;ごち[gochi ; gochi] (n) (sl) (See 馳走) treat; banquet; feast; entertainment; goodies [Add to Longdo]
シニョン;シニヨン[shinyon ; shiniyon] (n) chignon (ladies' hairstyle) (fre [Add to Longdo]
ジエステル;ジェステル[jiesuteru ; jiesuteru] (n) diester (synthetic oil used as lubricant) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
今回[こんかい, konkai] diesmal [Add to Longdo]
今年[ことし, kotoshi] dieses_Jahr [Add to Longdo]
今度[こんど, kondo] diesmal, kuerzlich, naechstesmal [Add to Longdo]
今月[こんげつ, kongetsu] diesen_Monat [Add to Longdo]
今週[こんしゅう, konshuu] diese_Woche [Add to Longdo]
当駅[とうえき, toueki] dieser_Bahnhof [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top