ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dibble

D IH1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dibble-, *dibble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dibble(vt) ขุดดินให้เป็นหลุมเล็กๆ เพื่อปลูกต้นไม้
dibble(n) เครื่องมือทำสวนมีปลายแหลมใช้ขุดดินให้เป็นหลุมเล็กๆ เพื่อปลูกต้นไม้, Syn. dibber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dibble(ดิบ'เบิล) n. ดูdibber. vt. เจาะรูบนพื้นดิน

CMU English Pronouncing Dictionary
DIBBLE D IH1 B AH0 L
DIBBLED D IH1 B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dibble (v) dˈɪbl (d i1 b l)
dibbled (v) dˈɪbld (d i1 b l d)
dibbles (v) dˈɪblz (d i1 b l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dibble
   n 1: a wooden hand tool with a pointed end; used to make holes
      in the ground for planting seeds or bulbs [syn: {dibble},
      {dibber}]
   v 1: plant with a wooden hand tool; "dibble Spring bulbs"
   2: make a hole with a wooden hand tool; "dibble the ground"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top