ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devitalize

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devitalize-, *devitalize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devitalize(vt) ทำให้ไม่แข็งแรง (คำทางการ), See also: ทำให้ไม่มีชีวิตชีวา, Syn. denature, eviscerate

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
devitalize; devitalise๑. ทำให้มีสภาพไร้ชีวิต๒. ไร้ชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devitalize (v) dˌiːvˈaɪtəlaɪz (d ii2 v ai1 t @ l ai z)
devitalized (v) dˌiːvˈaɪtəlaɪzd (d ii2 v ai1 t @ l ai z d)
devitalizes (v) dˌiːvˈaɪtəlaɪzɪz (d ii2 v ai1 t @ l ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devitalize
   v 1: sap of life or energy; "The recession devitalized the
      economy" [syn: {devitalize}, {devitalise}] [ant:
      {vitalise}, {vitalize}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top