ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deterring

D IH0 T ER1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deterring-, *deterring*, deterr
CMU English Pronouncing Dictionary
DETERRING D IH0 T ER1 IH0 NG
DETERRED D IH0 T ER1 D
DETERRENT D IH0 T ER1 R AH0 N T
DETERRENCE D IH0 T ER1 AH0 N S
DETERRENTS D IH0 T ER1 AH0 N T S
UNDETERRED AH2 N D IH0 T ER1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deterring (v) dˈɪtˈɜːʳrɪŋ (d i1 t @@1 r i ng)
deterred (v) dˈɪtˈɜːʳd (d i1 t @@1 d)
deterrent (n) dˈɪtˈɛrənt (d i1 t e1 r @ n t)
deterrence (n) dətˈɛəʳrəns (d @ t e@1 r @ n s)
deterrents (n) dˈɪtˈɛrənts (d i1 t e1 r @ n t s)
undeterred (j) ˌʌndɪtˈɜːʳd (uh2 n d i t @@1 d)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deterrent(adj) ซึ่งขัดขวาง, See also: ซึ่งยับยั้ง, Syn. preventative, inhibitive, prophylactic
deterrent(n) สิ่งที่ขัดขวางไม่ให้กระทำบางสิ่งบางอย่าง, See also: สิ่งที่ยับยั้ง, อุปสรรค, Syn. hindrance, impediment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deterrence(ดิเทอร์'เรินซฺ) n. การยับยั้ง,การกีดขวาง, Syn. deterring
deterrent(ดิเทอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งยับยั้ง,ซึ่งกีดขวาง n. ตัวยับยั้ง,ตัวกีดขวาง, See also: deterrence n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
minimum deterrentอำนาจป้องปรามขั้นต่ำ (การใช้อาวุธนิวเคลียร์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deterrenceการป้องปราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deterrenceการป้องปราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Punishment in crime deterrenceการลงโทษเพื่อปกป้องปรามอาชญากรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deterrHis sudden illness deterred us from traveling.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威慑[wēi shè, ㄨㄟ ㄕㄜˋ, / ] to cower by military force; deterrence, #23,918 [Add to Longdo]
核威慑力量[hé wēi shè lì liang, ㄏㄜˊ ㄨㄟ ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, / ] nuclear deterrent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreckung {f}deterrence [Add to Longdo]
Abschreckungsmittel {n}deterrant [Add to Longdo]
Abschreckungsmittel {n}deterrent [Add to Longdo]
Abschreckungspolitik {f}policy of deterrence [Add to Longdo]
Abschreckungspotenzial {n}deterrent potential [Add to Longdo]
Abschreckungswaffe {f}deterrent; deterrent weapon [Add to Longdo]
abschrecken; abhalten | abschreckend | abgeschreckt | nicht abgeschrecktto deter | deterring | deterred | undeterred [Add to Longdo]
abschreckend {adj}deterrent [Add to Longdo]
abschreckend {adv}deterrently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デタレントギャップ[detarentogyappu] (n) deterrent gap [Add to Longdo]
核抑止[かくよくし, kakuyokushi] (n) nuclear deterrence [Add to Longdo]
核抑止力[かくよくしりょく, kakuyokushiryoku] (n) nuclear deterrent force [Add to Longdo]
核抑止論[かくよくしろん, kakuyokushiron] (n) nuclear deterrent theory [Add to Longdo]
抑止力[よくしりょく, yokushiryoku] (n) deterrence; ability to deter (an attack, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top