ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

descry

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -descry-, *descry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
descry(vt) เห็น (คำโบราณ), See also: ค้นพบ, ตรวจเจอ, Syn. glimse, look, see

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
descry(ดิสไคร') vt. มองเห็น,ค้นพบ., See also: descrier n., Syn. discern

English-Thai: Nontri Dictionary
descry(vt) ค้นพบ,มองเห็น,เห็นแต่ไกล

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
descry (v) dˈɪskrˈaɪ (d i1 s k r ai1)
descrying (v) dˈɪskrˈaɪɪŋ (d i1 s k r ai1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  descry
      v 1: catch sight of [syn: {descry}, {spot}, {espy}, {spy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top