ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

derby

D ER1 B IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -derby-, *derby*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
derby(n) การแข่งขันกีฬาของทีมที่มาจากเมืองหรือเขตเดียวกัน
derby(n) หมวกสีดำขอบแข็งและม้วนขึ้น, Syn. bowler

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
derbyDerby Day is Wednesday fortnight.
derbyDon't you think my horse ought to win the Derby?
derbyHis horse ran in the Derby.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาร์บี้[Dābī] (tm) EN: Derby County  FR: Derby County

CMU English Pronouncing Dictionary
DERBY D ER1 B IY0
DERBYSHIRE D ER1 B IY0 SH ER2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Derby (n) dˈaːbiː (d aa1 b ii)
derby (n) dˈɜːʳbiː (d @@1 b ii)
derby (n) dˈaːbiː (d aa1 b ii)
Derbyshire (n) dˈaːbɪʃər (d aa1 b i sh @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Derbyarassari {m} [ornith.]Chestnut-tipped Toucanet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーラーダービー[ha-ra-da-bi-] (n) hurler derby; (P) [Add to Longdo]
ホームランダービー[ho-muranda-bi-] (n) home run derby [Add to Longdo]
山高帽子[やまたかぼうし, yamatakaboushi] (n) derby; bowler (hat) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  derby
      n 1: a felt hat that is round and hard with a narrow brim [syn:
           {bowler hat}, {bowler}, {derby hat}, {derby}, {plug hat}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top