ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dented

D EH1 N T AH0 D   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dented-, *dented*, dent, dente
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unprecedented(อันเพรส'ซิเดินทิด) adj. ไม่เคยมีมาก่อน,คาดไม่ถึง,ไม่รู้มาก่อน, Syn. new,novel,unexampled,remarkable

English-Thai: Nontri Dictionary
unprecedented(adj) ไม่เคยมีมาก่อน,คาดไม่ถึง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fucking mutt dented my shoes.เลือดเปื้อนรองเท้าหมด Goodfellas (1990)
But I'm in a lot of pain here, all right? My face is dented.แต่ว่าผมกำลังเจ็บมากเลย หน้าผมยุบแล้ว The One with George Stephanopoulos (1994)
- Followed by a man with flowers and a Volkswagen with a dented fender.ตามมาด้วยผู้ชายถือดอกไม้ แล้วก็รถเต่ากันชนบุบ The Truman Show (1998)
- There's the dented Beetle! Yes!- โน่นไง โน่น รถเต่ากันชนบุบ ใช่ The Truman Show (1998)
That individual was driving a blue 1960s Ford Mustang, which may have been dented on the left side.ชายดังกล่าวขับรถ ฟอร์ดมัสแตง ปี 60 สีน้ำเงิน ซึ่งคาดว่ามีรอยถลอก เล็กน้อยทางด้านซ้าย Disturbia (2007)
Well, you know, the news said that car was dented.คืองี้เธอ... แบบ... . Disturbia (2007)
- Yeah, and his front fender's dented.- ใช่ แล้วรถเค้าก็มีรอยชนด้วย Disturbia (2007)
What are you talking about? I barely even dented it!คุณกำลังพูดถึงอะไร ผมเกือบทำมันพัง Light (2009)
Finally, some action I'm gonna turn that oversized tin can into a really dented oversize tin canในที่สุดต้องอะไรซักอย่าง\\ ฉันจะขยายขนาดให้ใหญ่ที่สุดล่ะ ให้ใหญ่เท่าที่จะทำได้ Monsters vs. Aliens (2009)
- It's dented. - And blue.มันแตก และมีสีฟ้า The Bones on the Blue Line (2010)
And I'm sorry if I dented your bumper with my face and body.ฉัน E.B. และคุณจะ? Hop (2011)
Dented?แหว่ง? Night School (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เว้าแหว่ง[ADJ] indented, See also: dented, Syn. แหว่ง, เว้า, Example: คนไม่ค่อยซื้อหอมจีนเว้าแหว่งไปกิน เพราะเขาอาจรังเกียจว่าเป็นของเหลือเดน, Thai definition: ที่เว้าและวิ่นออกไป
แหว่ง[ADJ] indented, See also: dented, nicked, chipped, incomplete, Syn. วิ่น, เว้าแหว่ง, Example: บัตรประจำตัวของเขามีรอยแหว่งอยู่นิดหนึ่ง, Thai definition: ไม่เต็มตามที่ควรมี, พร่องไปบางส่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบ๋[adj.] (bō) EN: pitted ; dented ; deep ; sunken   FR: creux ; enfoncé
บุ๋ม[adj.] (bum) EN: dimpled ; dented ; pitted ; caved ; sunken   
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
แหว่ง[adj.] (waeng) EN: indented ; dented ; nicked ; chipped ; incomplete   FR: ébréché ; dentelé
ยู่[v.] (yū) EN: be crushed ; be battered ; be bashed in ; be crumpled ; be dented   FR: abîmer ; plier ; cabosser ; bosseler

CMU English Pronouncing Dictionary
DENTED    D EH1 N T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dented    (v) dˈɛntɪd (d e1 n t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P) [Add to Longdo]
リアス式海岸[リアスしきかいがん, riasu shikikaigan] (n) deeply indented coastline; rias coastline [Add to Longdo]
異例[いれい, irei] (adj-na,n,adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P) [Add to Longdo]
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P) [Add to Longdo]
空前[くうぜん, kuuzen] (n,adj-no) unprecedented; record-breaking; (P) [Add to Longdo]
史上空前[しじょうくうぜん, shijoukuuzen] (n) unprecedented in history; unheard-of; epoch-making [Add to Longdo]
女木;雌木[めぎ, megi] (n) (1) (See 男木・おぎ・1) female plant (esp. a woody plant); gynoecious plant; (2) (See 男木・おぎ・2) indented part of a wooden joint (in construction) [Add to Longdo]
神武以来[じんむいらい;じんむこのかた, jinmuirai ; jinmukonokata] (adj-no,n-adv,n-t) since the era of the Emperor Jinmu; (first ever) since the dawn of Japan's history; unprecedented [Add to Longdo]
前人未到;前人未踏[ぜんじんみとう, zenjinmitou] (adj-na,n) untrodden (region, field of study, etc.); unprecedented (discovery, achievement, etc.) [Add to Longdo]
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dented
   adj 1: of metal e.g.; "bent nails"; "a car with a crumpled front
       end"; "dented fenders" [syn: {bent}, {crumpled},
       {dented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top