ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denier

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denier-, *denier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denier(n) ผู้ปฏิเสธ, See also: ผู้ไม่ยอมรับ, Syn. unbeliever
denier(n) หน่วยวัดคุณภาพของเส้นด้ายหรือไหม, Syn. staple, texture
denier(n) เหรียญเงินเก่าของประเทศในยุโรป (ช่วงศตวรรษที่ 8 และ 18)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denier(ดิไน'เออะ) n. ผู้ปฏิเสธ,ผู้ไม่ยอมรับ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denier (n) dˈɛnɪəʳr (d e1 n i@ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デニール[deni-ru] (n) denier; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 denier
   n 1: a unit of measurement for the fineness of silk or nylon or
      rayon; "with an evening dress one wears 10 denier
      stockings"
   2: any of various former European coins of different
     denominations
   3: one who denies

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top