ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

democratized

D IH0 M AA1 K R AH0 T AY2 Z D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -democratized-, *democratized*, democratiz, democratize
CMU English Pronouncing Dictionary
DEMOCRATIZED D IH0 M AA1 K R AH0 T AY2 Z D
DEMOCRATIZE D IH0 M AA1 K R AH0 T AY2 Z
DEMOCRATIZES D IH0 M AA1 K R AH0 T AY2 Z IH0 Z
DEMOCRATIZING D IH0 M AA1 K R AH0 T AY2 Z IH0 NG
DEMOCRATIZATION D IH0 M AA2 K R AH0 T AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
democratized (v) dˈɪmˈɒkrətaɪzd (d i1 m o1 k r @ t ai z d)
democratize (v) dˈɪmˈɒkrətaɪz (d i1 m o1 k r @ t ai z)
democratizes (v) dˈɪmˈɒkrətaɪzɪz (d i1 m o1 k r @ t ai z i z)
democratizing (v) dˈɪmˈɒkrətaɪzɪŋ (d i1 m o1 k r @ t ai z i ng)
democratization (n) dˈɪmˌɒkrətaɪzˈɛɪʃən (d i1 m o2 k r @ t ai z ei1 sh @ n)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
democratize(vi) กลายเป็นประชาธิปไตย, Syn. equalize
democratize(vt) ทำให้เป็นประชาธิปไตย, Syn. equalize
democratization(n) การทำให้เป็นประชาธิปไตย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
democratize(ดิมอค'คระไทซ) vt.,vi. ทำให้กลายเป็นประชาธิปไตย., See also: democratisation n. ดูdemocratize democratization n. ดูdemocratize, Syn. self-rule

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
democratizationการทำให้เป็นประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Democratizationการพัฒนาประชาธิปไตย [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นประชาธิปไตย(n) democratization, Ant. คอมมิวนิสต์, เผด็จการ, Example: ประเทศไทยดำรงความเป็นประชาธิปไตยมาช้านาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demokratisierung {f}democratization [Add to Longdo]
demokratisieren | demokratisierend | demokratisiert | demokratisiert | demokratisierteto democratize | democratizing | democratized | democratizes | democratized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
民主化[みんしゅか, minshuka] (n,vs) democratization; democratisation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top