ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

democratize

D IH0 M AA1 K R AH0 T AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -democratize-, *democratize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
democratize(vi) กลายเป็นประชาธิปไตย, Syn. equalize
democratize(vt) ทำให้เป็นประชาธิปไตย, Syn. equalize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
democratize(ดิมอค'คระไทซ) vt.,vi. ทำให้กลายเป็นประชาธิปไตย., See also: democratisation n. ดูdemocratize democratization n. ดูdemocratize, Syn. self-rule

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMOCRATIZE D IH0 M AA1 K R AH0 T AY2 Z
DEMOCRATIZED D IH0 M AA1 K R AH0 T AY2 Z D
DEMOCRATIZES D IH0 M AA1 K R AH0 T AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
democratize (v) dˈɪmˈɒkrətaɪz (d i1 m o1 k r @ t ai z)
democratized (v) dˈɪmˈɒkrətaɪzd (d i1 m o1 k r @ t ai z d)
democratizes (v) dˈɪmˈɒkrətaɪzɪz (d i1 m o1 k r @ t ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 democratize
   v 1: become (more) democratic; of nations [syn: {democratize},
      {democratise}]
   2: introduce democratic reforms; of nations [syn: {democratize},
     {democratise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top