ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

democratic

D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -democratic-, *democratic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
democratic(adj) เกี่ยวกับประชาธิปไตย, See also: เกียวกับความเสมอภาค, Syn. egilitarian
democratically(adv) อย่างเป็นประชาธิปไตย, See also: อย่างเสมอภาค, Syn. equally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
democratic(เดมมะแครท'ทิค,เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม
democratical(เดมมะแครท'ทิค,เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม

English-Thai: Nontri Dictionary
democratic(adj) ประชาธิปัตย์,เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
democratic centralismคติประชาธิปไตยรวมศูนย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Democraticแบบประชาธิปไตย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm the chauffeur for the Democratic Party.ผมเป็นคนขับรถ ของงานรวมพลประชาธิปไตย Christmas in August (1998)
They also voted to form a committee to ensure democratic control over corporations in Arcata.ชาวเมืองยังลงคะแนนเสียงตั้งคณะกรรมการ เพื่อควบคุมบรรษัทในเมืองอาร์เคตาไว้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย The Corporation (2003)
Corporations are not accountable to the democratic process.บรรษัทไม่มีความรับผิด (เอมี ฟิลด์ นักทำงานด้านสังคม) ต่อกระบวนการประชาธิปไตย นี่แหละคือประเด็น The Corporation (2003)
I suppose you think you're very clever... and very democratic in your friendships.เธอคงคิดว่าเธอฉลาดมากงั้นสิ กับการไปลดตัวมีความสัมพันธ์กับมันแบบนั้น The Illusionist (2006)
I had such faith in our democratic system, our self-government.ผมมีศรัทธาในระบบประชาธิปไตยของเรา การปกครองตนเองของเรา An Inconvenient Truth (2006)
In the latest poll, Senator Rutledge... continues to be the Democratic frontrunner... heading into next week's Super Tuesday primary.วุฒิสมาชิกรูทเลดจ์เดินหน้าต่อกับการเป็นผู้นำเดโมแครต... . ก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอังคาร Shoot 'Em Up (2007)
You're the Democratic frontrunner for president... and your sweeping gun control proposals... are pissing the wrong people off.แล้วคุณมีนโยบายจะควบคุมอาวุธปืน คุณเลือกงัดข้อ.. ผิด.. คน Shoot 'Em Up (2007)
Republic of Korea is a democratic country.ว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตย Episode #1.8 (2008)
I'm a democratic sort of fellow.ฉันเป็นพวกประชาธิปไตยน่ะ New York, I Love You (2008)
Well, see how democratic you feel when you fall down and break your other hip.งั้น ลองดูความรู้สึกประชาธิปไตยของคุณ ตอนที่ล้มแล้วทำให้สะโพกอีกข้างหักสิ New York, I Love You (2008)
... thatwearewillingtosellout a democratic ally to a war criminal.ว่าเรากำลังขายพันธมิตรประชาธิปไตยของเรา ให้กับอาชญากรสงคราม 24: Redemption (2008)
A man arrested trying to bug the offices of the Democratic National Committee in Washington turns out to be an employee of President Richard Nixon's re-election campaign committee.ชายคนที่โดนจับ พยายามดักฟังเสียง สนง. พรรคแดโมแครตในกรุงวอร์ชิงตัน กลายเป็นลูกจ้าง Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
democraticCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
democraticDo you think the Democratic Party will get the better of the Republican Party?
democraticHe adheres to the Democratic party.
democraticHe entered the Democratic Party but soon left it.
democraticIn the next election, the Democratic Party is expected to get the better of the Republican Party.
democraticIn the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.
democraticIn the past I used to vote the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican's bandwagon.
democraticIntroducing democratic ideas into that country will be a slow process.
democraticMr Koizumi was elected the new president of Japan's ruling Liberal Democratic Party.
democraticShe belongs to the Democratic Party.
democraticThe Abe Cabinet is a coalition Cabinet where the Liberal Democratic Party and New Komei Party form the government.
democraticThe Americans are a democratic people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบอบประชาธิปไตย(n) democracy, See also: democratic system, Ant. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบอบราชาธิปไตย, Example: ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย, Thai Definition: ระบอบการปกครองที่ถือมติของประชาชนเป็นใหญ่
เกาหลีเหนือ(n) North Korea, See also: Democratic People's Republic of Korea, Syn. ประเทศเกาหลีเหนือ, Example: ในปี 1952 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเป้าหมายที่จะต้องทำการทิ้งระเบิดในเกาหลีเหนือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิรูปประชาธิปไตย[kān patirūp prachāthippatai] (n, exp) EN: democratic reforms  FR: réformes démocratiques [fpl]
เกาหลีเหนือ[Kaolī-Neūa] (n, prop) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea  FR: Corée du Nord [f]
เกี่ยวกับประชาธิปไตย[kīokap prachāthippatai] (adj) EN: democratic  FR: démocratique
ประเทศเกาหลีเหนือ[Prathēt Kaolī-Neūa] (n, prop) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea (DPRK )  FR: Corée du Nord [f]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[Sāthāranarat Prachāthippatai Prachāchon Lāo] (n, prop) EN: People's Democratic Republic   FR: République populaire [f]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย[Sāthāranarat Prachāthippatai Prachāchon Aēljirīa] (n, prop) EN: People's Democratic Republic of Algeria   FR: République algérienne démocratique et populaire [f]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[Sāthāranarat Prachāthippatai Prachāchon Lāo] (n, prop) EN: People's Democratic Republic of Laos  FR: République populaire démocratique du laos [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMOCRATIC D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K
DEMOCRATICA D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K AH0
DEMOCRATICS D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K S
DEMOCRATIC'S D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K S
DEMOCRATICALLY D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
democratic (j) dˌɛməkrˈætɪk (d e2 m @ k r a1 t i k)
democratically (a) dˌɛməkrˈætɪkliː (d e2 m @ k r a1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民主党[Mín zhǔ dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Democratic Party, #9,429 [Add to Longdo]
民主集中制[mín zhǔ jí zhōng zhì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄓˋ, ] democratic centralism, #23,619 [Add to Longdo]
民主革命[mín zhǔ gé mìng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] democratic revolution; bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution), #26,363 [Add to Longdo]
民选[mín xuǎn, ㄇㄧㄣˊ ㄒㄩㄢˇ, / ] democratically elected, #34,804 [Add to Longdo]
民主派[mín zhǔ pài, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄆㄞˋ, ] Democratic faction, #61,247 [Add to Longdo]
刚果民主共和国[Gāng guǒ mín zhǔ gòng hé guó, ㄍㄤ ㄍㄨㄛˇ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Democratic Republic of Congo [Add to Longdo]
塞尔维亚民主党[Sāi ěr wéi yà Mín zhǔ dǎng, ㄙㄞ ㄦˇ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Democratic Party of Serbia [Add to Longdo]
民主建港协进联盟[mín zhǔ jiàn gǎng xié jìn lián méng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄤˇ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong [Add to Longdo]
民建联[mín jiàn lián, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong; abbr. for 民主建港協進聯盟|民主建港协进联盟 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demokratische Republik Kongo (Zaire) [geogr.]Democratic Republic of the Congo (Zaire) (cd) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キリスト教民主同盟[キリストきょうみんしゅどうめい, kirisuto kyouminshudoumei] (n) Christian Democratic Union (Germany); Christian Democrats; CDU [Add to Longdo]
コンゴ民主共和国[コンゴみんしゅきょうわこく, kongo minshukyouwakoku] (n) Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire) [Add to Longdo]
サントメプリンシペ[santomepurinshipe] (n) (Democratic Republic of) Sao Tome and Principe [Add to Longdo]
ザイール[zai-ru] (n) (1) Zaire (now Democratic Republic of the Congo); (2) zaire (currency of the Democratic Republic of the Congo); (P) [Add to Longdo]
デモクラチック[demokurachikku] (adj-f) democratic [Add to Longdo]
デモクラティック[demokurateikku] (adj-na) democratic [Add to Longdo]
ドイツ民主共和国[ドイツみんしゅきょうわこく, doitsu minshukyouwakoku] (n) German Democratic Republic (i.e. former East Germany) [Add to Longdo]
メンシェヴィキ;メンシェビキ(P)[menshieviki ; menshiebiki (P)] (n) (See ボルシェビキ) Menshevik (member of the non-Leninist wing of the Russian Social Democratic Workers' Party) (rus [Add to Longdo]
自公[じこう, jikou] (n) (abbr) Liberal Democratic Party and Komeito [Add to Longdo]
自公民[じこうみん, jikoumin] (n) (abbr) Liberal Democratic Party, Komeito and Democratic Socialist Party [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 democratic
   adj 1: characterized by or advocating or based upon the
       principles of democracy or social equality; "democratic
       government"; "a democratic country"; "a democratic scorn
       for bloated dukes and lords"- George du Maurier [ant:
       {undemocratic}]
   2: belong to or relating to the Democratic Party; "Democratic
     senator"
   3: representing or appealing to or adapted for the benefit of
     the people at large; "democratic art forms"; "a democratic or
     popular movement"; "popular thought"; "popular science";
     "popular fiction" [syn: {democratic}, {popular}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top