ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deice

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deice-, *deice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deice(vt) เอาน้ำแข็งออกไป, See also: ทำให้น้ำแข็งละลาย, Syn. melt, defrost, liquefy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deice(ดิไอซฺ') vt. เอาน้ำแข็งออก, See also: deicer n. ดูdeice de-icer n. ดูdeice

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I think these photos can help you guys deiced whom to eliminate.ฉันคิดว่ารูปพวกนี้ จะช่วยให้เราตัดสินได้ดียิ่งขึ้น ว่าใครจะต้องกลับบ้านคนแรก Go Go G-Boys (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enteisungsanlage {f} | Enteisungsanlagen {pl}deicer | deicers [Add to Longdo]
enteisen | enteisend | enteist | enteist | enteisteto deice | deicing | deiced | deices | deiced [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  deice
      v 1: make or become free of frost or ice; "Defrost the car
           window" [syn: {defrost}, {deice}, {de-ice}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top