ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defrock

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defrock-, *defrock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defrock(vt) ปลดหรือขับออกจากสมณเพศ, See also: ทำให้สึกจากการเป็นพระ, Syn. disqualified, invalidated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defrock(ดิฟรอค') vt.,ดูunfrock

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defrock (v) dˌiːfrˈɒk (d ii2 f r o1 k)
defrocks (v) dˌiːfrˈɒks (d ii2 f r o1 k s)
defrocked (v) dˌiːfrˈɒkt (d ii2 f r o1 k t)
defrocking (v) dˌiːfrˈɒkɪŋ (d ii2 f r o1 k i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  defrock
      v 1: divest of the frock; of church officials [syn: {defrock},
           {unfrock}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top