ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defalcation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defalcation-, *defalcation*
English-Thai: Nontri Dictionary
defalcation(n) การฉ้อโกง,การฉ้อฉล,การยักยอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defalcationการยักยอกทรัพย์ [ดู misappropriation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defalcation (n) dˌiːfælkˈɛɪʃən (d ii2 f a l k ei1 sh @ n)
defalcations (n) dˌiːfælkˈɛɪʃənz (d ii2 f a l k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterschlagung {f} | Unterschlagungen {pl}defalcation | defalcations [Add to Longdo]
Veruntreuung {f} | Veruntreuungen {pl}defalcation | defalcations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defalcation
   n 1: the sum of money that is misappropriated
   2: the fraudulent appropriation of funds or property entrusted
     to your care but actually owned by someone else [syn:
     {embezzlement}, {peculation}, {defalcation},
     {misapplication}, {misappropriation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top