ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deer

D IH1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deer-, *deer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deer(n) กวาง, Syn. cervid, doe, bug
deerstalker(n) หมวกที่มีขอบปีกด้านหน้าและหลัง และมีปกหูสองข้าง, See also: หมวกนักล่าสัตว์, Syn. glengarry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deer(เดียร์) n. กวาง
deerlick(เดียร์'ลิค) n. น้ำพุธรรมชาติ
commandeer(คอมมันเดียร์') {commandeered,commandeering,commandeers} vt. เกณฑ์พลเรือนเข้าทำการรบหรือทำงานให้กับหน่วยทหาร,ยึดทรัพย์สินเอกชนเพื่อประโยชน์ทางทหารหรือเพื่อสาธารณประโยชน์, Syn. draft, conscript, impress
reindeer(เรน'เดียร์) n. กวางขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
deer(n) กวาง
deerskin(n) หนังกวาง
reindeer(n) กวางเรนเดียร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deerกวาง [TU Subject Heading]
Deerกวาง [การแพทย์]
Deer farmingการเลี้ยงกวาง [TU Subject Heading]
Deer Flyเหลือบกวาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deerA baby deer can stand as soon as it is born.
deerA deer ran for its life.
deerDeer are good game.
deerDeer were once the main game.
deerHe couldn't bring himself to shoot the deer.
deerHe shot an arrow at the deer.
deerHe took a beautiful shot at a deer.
deerI followed the deer's tracks.
deerIn many parts of the world it is illegal to shoot wild game such as deer, moose or pheasant.
deerJane ran after the deer as fast as possible.
deerMe? I can't even begin to draw buffalo, deer and horses so you can tell them apart.
deerOur pointer took after a big deer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิค(n) deer, Syn. มฤค, กวาง, ยอง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์ป่า ตัวผู้มีเขา ตามปกติมีข้างละ 3 กิ่ง มักอยู่ในป่ารก, Notes: (บาลี)
มิค(n) deer, Syn. มฤค, กวาง, ยอง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์ป่า ตัวผู้มีเขา ตามปกติมีข้างละ 3 กิ่ง มักอยู่ในป่ารก, Notes: (บาลี)
กวาง(n) deer, See also: stag, doe, Example: กวางเป็นสัตว์ที่มีเขาสวยมาก, Count Unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีเก้ง[īkēng] (n) EN: barking deer ; muntjac  FR: muntjac [m]
เจียม[jīem] (n) EN: rug made of deerskin ; felt blanket ; felt rug  FR: tapis en feutre [m]
เก้ง[kēng] (n) EN: muntjac ; barking deer  FR: muntjac [m]
กระบก[krabok] (n) EN: Barking Deer's Mango
กระจง[krajong] (n) EN: mouse deer ; chevrotain  FR: chevrotain [m] ; agouti [m]
กวาง[kwāng] (n) EN: deer ; doe ; stag ; muntjac  FR: cerf [m] ; daim [m] ; chevreuil [m] ; biche [f] ; muntjac [m] ; cervidé [m]
กวางเรนเดียร์[kwāng rēndīa] (n) EN: reindeer  FR: renne [m]
ละมั่ง[lamang] (n) EN: Eld's deer ; Brow-antlered Deer  FR: antilope [f]
ละอง[la-ong] (n) EN: Eld's deer
เนื้อทราย[neūasāi] (n) EN: Hog Deer

CMU English Pronouncing Dictionary
DEER D IH1 R
DEERE D IH1 R
DEERY D IH1 R IY0
DEERE'S D IH1 R Z
DEERING D IH1 R IH0 NG
DEERMAN D IH1 R M AH0 N
DEERSKIN D IH1 R S K IH2 N
DEERBORNE D IH1 R B AO0 R N
DEERFIELD D IH1 R F IY0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deer (n) dˈɪəʳr (d i@1 r)
deerskin (n) dˈɪəʳskɪn (d i@1 s k i n)
deerskins (n) dˈɪəʳskɪnz (d i@1 s k i n z)
deerstalker (n) dˈɪəʳstɔːkər (d i@1 s t oo k @ r)
deerstalkers (n) dˈɪəʳstɔːkəz (d i@1 s t oo k @ z)
deerstalking (n) dˈɪəʳstɔːkɪŋ (d i@1 s t oo k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹿[lù, ㄌㄨˋ, 鹿] deer, #6,787 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hirsch {m} [zool.] | Hirsche {pl}deer | deers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
くじで選ぶ;籤で選ぶ[くじでえらぶ, kujideerabu] (exp,v5b) to choose by lot [Add to Longdo]
キョン;きょん[kyon ; kyon] (n) Chinese muntjac (species of barking deer, Muntiacus reevesi) [Add to Longdo]
ディア[deia] (n) (1) deer; (2) dear [Add to Longdo]
ファロー鹿[ファローじか, faro-jika] (n) fallow deer [Add to Longdo]
牡鹿;雄鹿[おじか;おしか;おか(ok), ojika ; oshika ; oka (ok)] (n) (See 牝鹿) buck (male deer) [Add to Longdo]
花苔[はなごけ, hanagoke] (n) reindeer moss [Add to Longdo]
蝦夷鹿[えぞしか;エゾシカ, ezoshika ; ezoshika] (n) (uk) Hokkaido sika (deer) (Cervus nippon yesoensis); Yezo sika [Add to Longdo]
慶良間鹿[けらまじか;ケラマジカ, keramajika ; keramajika] (n) Kerama deer; Ryukyu sika (Cervus nippon keramae) [Add to Longdo]
四つ目鹿[よつめじか;ヨツメジカ, yotsumejika ; yotsumejika] (n) (uk) (obsc) (See キョン) Chinese muntjac (species of barking deer, Muntiacus reevesi) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  deer
      n 1: distinguished from Bovidae by the male's having solid
           deciduous antlers [syn: {deer}, {cervid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top