ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deepest

D IY1 P AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deepest-, *deepest*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deepestHe said with deepest tenderness, "Are you all right"?
deepestIn deepest sympathy.
deepestI showed him my deepest regret.
deepestI would like to express to you my deepest gratitude for having been a guest at your party.
deepestThe lake is deepest around here.
deepestThe lake is deepest at this point.
deepestThe lake is deepest at this spot.
deepestThe lake is deepest here.
deepestThe lake is deepest here in so far as I know.
deepestThe lake is the deepest in Japan.
deepestThe memoir breathes the deepest respect for his father.
deepestThe water is deepest here.

CMU English Pronouncing Dictionary
DEEPEST D IY1 P AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deepest (j) dˈiːpɪst (d ii1 p i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kernschatten {m}deepest shadow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
金輪際[こんりんざい, konrinzai] (adv,n) the deepest bottom of the earth; never; not ... at all; on no account; for all the world; till doomsday [Add to Longdo]
最深[さいしん, saishin] (adj-na,adj-no,n) deepest [Add to Longdo]
最深積雪[さいしんせきせつ, saishinsekisetsu] (n) deepest snow; maximum snowfall; maximum depth of snow cover [Add to Longdo]
最深部[さいしんぶ, saishinbu] (n) deepest part; deepest portion; depths (of the ocean etc.); innermost [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top