ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decorator

D EH1 K ER0 EY2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decorator-, *decorator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decorator(n) ช่างตกแต่ง, See also: นักออกแบบตกแต่งภายใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decorator(เดค'คะเรเทอะ) n. นักตกแต่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
decorator(n) มัณฑนากร,นักตกแต่งภายใน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decoratorShe has aspirations to become an interior decorator.

CMU English Pronouncing Dictionary
DECORATOR D EH1 K ER0 EY2 T ER0
DECORATORS D EH1 K ER0 EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decorator (n) dˈɛkərɛɪtər (d e1 k @ r ei t @ r)
decorators (n) dˈɛkərɛɪtəz (d e1 k @ r ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dekorateur {m} | Dekorateure {pl}decorator | decorators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
装飾家[そうしょくか, soushokuka] (n) decorator; ornamentalist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decorator
   n 1: a person who specializes in designing architectural
      interiors and their furnishings [syn: {interior designer},
      {designer}, {interior decorator}, {house decorator}, {room
      decorator}, {decorator}]
   2: someone who decorates [syn: {decorator}, {ornamentalist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top