ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

declassify

D IH0 K L AE1 S AH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -declassify-, *declassify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
declassify(vt) ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามิได้เป็นความลับอีกต่อไป, See also: เปิดเผย

CMU English Pronouncing Dictionary
DECLASSIFY D IH0 K L AE1 S AH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
declassify (v) dˌiːklˈæsɪfaɪ (d ii2 k l a1 s i f ai)
declassifying (v) dˌiːklˈæsɪfaɪɪŋ (d ii2 k l a1 s i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  declassify
      v 1: lift the restriction on and make available again;
           "reclassify the documents" [ant: {classify}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top