ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

declamation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -declamation-, *declamation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
declamation(n) การแสดงสุนทรพจน์อย่างฉะฉาน, See also: การพูดหรืออ่านอย่างฉะฉาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
declamation(เดคคละเม'เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์แบบโผงผาง,พูดชุมชน,การพูดที่ครึกโครม,การคุยโว,การท่องออกเสียง, See also: declamatory adj. ดูdeclamation

English-Thai: Nontri Dictionary
declamation(n) การพูดในที่ชุมนุมชน,ปาฐกถา,การแสดงสุนทรพจน์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
declamation (n) dˌɛkləmˈɛɪʃən (d e2 k l @ m ei1 sh @ n)
declamations (n) dˌɛkləmˈɛɪʃənz (d e2 k l @ m ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deklamation {f} | Deklamationen {pl}declamation | declamations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デクラメーション[dekurame-shon] (n) declamation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 declamation
   n 1: vehement oratory
   2: recitation of a speech from memory with studied gestures and
     intonation as an exercise in elocution or rhetoric

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top