ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debtor

D EH1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debtor-, *debtor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debtor(n) ลูกหนี้, See also: คนที่เป็นหนี้, Ant. creditor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debtor(เดบ'เทอะ) n. ผู้เป็นหนี้คนอื่น,ลูกหนี้,ด้านลูกหนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
debtor(n) ลูกหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debtorลูกหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debtorลูกหนี้ [การบัญชี]
Debtor and creditorลูกหนี้และเจ้าหนี้ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกหนี้(n) debtor, See also: mortgagor, Ant. เจ้าหนี้, Example: หลังสงครามเยอรมนีเป็นลูกหนี้รายใหญ่ที่มีเจ้าหนี้ถึง 11 ราย มีหนี้สินจำนวน 3.3 หมื่นล้านเหรียญ, Count Unit: คน, ราย, Thai Definition: ผู้ที่เป็นหนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกหนี้[lūknī] (n) EN: debtor ; mortgagor  FR: débiteur [m] ; débitrice [f]
ลูกหนี้การค้า[lūknī kānkhā] (n, exp) EN: trade debtor ; accounts receivable

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBTOR D EH1 T ER0
DEBTORS D EH1 T ER0 Z
DEBTOR'S D EH1 T ER0 Z
DEBTORS' D EH1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debtor (n) dˈɛtər (d e1 t @ r)
debtors (n) dˈɛtəz (d e1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
债务人[zhài wù rén, ㄓㄞˋ ㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] debtor, #21,145 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldner {m}; Schuldnerin {f}; Warenschuldner {m}; Debitor {m}; Debitorin {f} [fin.] | Schuldner {pl}; Schuldnerinnen {pl}; Debitoren {pl}; Debitorinnen {pl} | flüchtiger Schuldnerdebtor | debtors | absconding debtor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
共同義務者[きょうどうぎむしゃ, kyoudougimusha] (n) co-debtor [Add to Longdo]
債務国[さいむこく, saimukoku] (n) debtor nation; debt-laden country; debtor country [Add to Longdo]
債務者[さいむしゃ, saimusha] (n) debtor [Add to Longdo]
事業再生融資[じぎょうさいせいゆうし, jigyousaiseiyuushi] (n) debtor-in-possession financing [Add to Longdo]
借り主;借主[かりぬし, karinushi] (n) (1) borrower; debtor; (2) tenant; lessee; renter [Add to Longdo]
借り手;借手[かりて, karite] (n) borrower; debtor; tenant [Add to Longdo]
借り受け人[かりうけにん, kariukenin] (n) borrower; debtor; tenant [Add to Longdo]
借り方[かりかた, karikata] (n) debtor; debit; way of borrowing [Add to Longdo]
抵当権設定者[ていとうけんせっていしゃ, teitoukensetteisha] (n) mortgage debtor; mortgager; mortgagor [Add to Longdo]
負債者[ふさいしゃ, fusaisha] (n) debtor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debtor
   n 1: a person who owes a creditor; someone who has the
      obligation of paying a debt [syn: {debtor}, {debitor}]
      [ant: {creditor}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dr
 
 1. (kıs.) debit, debtor, drachma, dram, drawer.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top