ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deaves

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deaves-, *deaves*, deave
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endeavor(n) ความพยายาม, See also: ความอุตสาหะ, ความบากบั่น, ความมานะ, Syn. attempt, effort, try
endeavor(vt) พยายาม (คำทางการ), See also: อุตสาหะ, บากบั่น, มานะ, Syn. attempt, strive, try
endeavour(n) ความพยายาม, See also: ความมานะ, ความอุตสาหะ, ความบากบั่น, Syn. attempt, effort, try
endeavour(vi) พยายาม (คำทางการ), See also: อุตสาหะ, มานะ, บากบั่น, Syn. attempt, strive, try

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endeavor(เอนเดฟ'เวอะ) vi.,vt. พยายาม,บากบั่น. -n. ความพยายาม,ความบากบั่น., See also: endeavorer n. ดูendeavor endeavourer n. ดูendeavor, Syn. try
endeavour(เอนเดฟ'เวอะ) vi.,vt. พยายาม,บากบั่น. -n. ความพยายาม,ความบากบั่น., See also: endeavorer n. ดูendeavor endeavourer n. ดูendeavor, Syn. try

English-Thai: Nontri Dictionary
endeavour(n) ความพยายาม,ความอุตสาหะ,ความมุมานะ,ความบากบั่น
endeavour(vi) พยายาม,อุตสาหะ,บากบั่น,มุมานะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And, Lord, whatever dangerous endeavors we may take let them never be without your sanctuary...หากเราผู้ใดในที่นี้ ต้องเผชิญอันตราย.. ขอให้พระองค์ทรงคุ้มครองเขาด้วย The Bodyguard (1992)
Despite your obvious enthusiasm there's been a lot of criticism that this endeavor is simply too dangerous.แม้จะมีความกระตือรือร้น ที่เห็นได้ชัดของคุณ มีการจำนวนมากของการวิจารณ์ ที่ความพยายามนี้เป็น เพียงอันตรายเกินไป Contact (1997)
"There is every indication that this is beyond our capabilities, that this endeavor will fail and that the Machine's occupant will pay for it with his life. "มีข้อบ่งชี้ทุกคนเป็น ว่านี่คือเกินความสามารถของเรา ที่ความพยายามนี้จะล้มเหลว Contact (1997)
Hey, I was present at the time of creative inspiration... which entitles me to partial ownership... in this criminalistic endeavour.ฉันเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจ ฉันจึงควรมีส่วนในอาชญากรรมนี้ ไปซะ Nothing to Lose (1997)
Teaching the young is fulfilling endeavorment.Teaching the young is fulfilling endeavorment. Anna and the King (1999)
He endeavored to build an empire, but the nobility that ran Siam for generations had grown tired of his wars and replaced him with Mongkut's grandfather, someone they could influence.He endeavored to build an empire, but the nobility that ran Siam for generations had grown tired of his wars and replaced him with Mongkut's grandfather, someone they could influence. Anna and the King (1999)
As you know, Andrew has earned a great deal of money from his endeavours.อย่างที่คุณทราบ แอนดรูมีรายได้มากจากการทำงาน Bicentennial Man (1999)
The body of the terrorist is being delivered to the armed forces institute of pathology where FBI forensic experts will endeavor to identify it.ศพของผู้ก่อการร้าย จะถูกส่งไปยังศูนย์วิจัย ของกองทัพ ที่ซึ่ง หน่วยพิสูจน์หลักฐานของ FBI ทำการตรวจสอบต่อไป Yankee White (2003)
I'll tell child protective service of your little kiddie porn endeavors.And I'll tell Child Protective Services about your little kiddie porn endeavours. The Butterfly Effect (2004)
Wonderful ln that case, is that store of yours part of the endeavor?เยี่ยมไปเลยค่ะ แล้วอย่างนี้นี่ ร้านของอาจารย์ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยใช่ไหม Always - Sunset on Third Street (2005)
My last mission was on the Endeavor.ภารกิจที่แล้วของฉันบนเอ็นเดเวอร์ The Astronaut Farmer (2006)
Space flight is a serious endeavor, not to be taken lightly.การท่องอวกาศเป็นความมานะ อย่างจริงจัง ไม่ใช่จะทำกันง่าย ๆ The Astronaut Farmer (2006)
The Endeavor's coming up hard to starboard, and I think it's time we embrace that oldest and noblest of pirate traditions.และข้าคิดว่า ถึงเวลาที่ต้องใช้ธรรมเนียมเก่าแก่ของโจรสลัดแล้วล่ะ ข้าไม่ยึดถือธรรมเนียมอะไรทั้งนั้น Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
- The Endeav...เงียบน่า! เงียบ! หุบปาก! Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
This work that we do, is very much a family endeavor.งานที่พวกเราทำ ค่อนข้างเป็น งานในครอบครัว There Will Be Blood (2007)
We pray together, work together and if the good Lord smiles kindly on our endeavour we share the wealth together.ร่วมสวดมนต์ ร่วมทำงาน และหากพระเจ้าทรงเมตตา เราจะร่วมแบ่งปัน ความมั่งคั่งด้วยกัน There Will Be Blood (2007)
Today marks a critical juncture in our endeavor.วันนี้นับเป็นวิกฤติการณ์ในความบากบั่นของพวกเรา Deal or No Deal (2008)
Secret keeping is a complicated endeavor.การเก็บความลับเป็นเรื่องซับซ้อนและต้องใช้ความพยายามมาก The Bad Fish Paradigm (2008)
Speak to us! Is this all that your great endeavor brought us? !บอกเรามาสิ นี่คือสิ่งที่ท่านพยายามนำมาให้พวกเรารึ? The Kingdom of the Winds (2008)
Dressing is like any worthwhile endeavor.การแต่งตัวเป็นความพยายามที่คุ้มค่า Confessions of a Shopaholic (2009)
I believe the history of all successful endeavors can be reduced to a series of decisive moments.ผมเชื่อว่าประวัติศาสตร์ ที่บันทึกหนทางแห่งความสำเร็จ ถูกเขียนขึ้นมาสำหรับ ช่วงเวลาตัดสินชี้ขาด Duplicity (2009)
An unprecedented international endeavor is underway.นี่เป็นครั้งแรกที่นานาชาติ.. ร่วมแรงร่วมใจกันขนาดนี้ 2012 (2009)
On the night of August 12, 1965, the 2nd Battalion, 3rd Marines endeavored to make a daring helicopter assault on the Elephant Valley.กลางคืนของวันที่12 สิงหาคม 1965 Battation ที่สอง Marines ทีสาม พยายามโจมตีเฮลิคอปเตอร์ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Your son and I had planned to use the technology for humanitarian endeavors.ลูกชายของคุณและฉันวางแผนจะใช้เทคโนโลยี เพื่อมนุษยธรรม Cowboys and Indians (2009)
Who reminded me that there was no greater endeavorใครคนนั้นเตือนฉัน ในความพยายามนั้น ไม่มีมหานคร Air: Part 1 (2009)
Marc Korman at Endeavor.มาร์ค โคแมน จาก เอนดีวอร์ Pilot (2009)
- ...for William Morris Endeavor.โย่ว แซม: เสียเวลาตั้งพักใหญ่ Fallen Idols (2009)
Of your endeavor.ความพยายามของคุณ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
One sip and you will find that all of your endeavors succeed.เพียงหยดเดียวเธอจะพบว่า อะไรก็ตามที่เธอหวัง.. จะสำเร็จ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
[Saber] Members of the Saberling inner sanctum, my co-conspirators in this endeavor, are we ready to dominate?จริงๆคุณสามารถโทรหาฉัน Mr. Yanshu. ไม่ - เชื่อมโยงธุรกิจของ Leonard Saber. G-Force (2009)
And your endeavor will serveและการดิ้นรนของพวกเธอจะให้.. What Lies Below (2010)
And all these gals hadn't had any attention for a long time, and we endeavor to do a good job.สาวๆที่นั่น.. ไม่ได้โดนจีบมานานพอสมควรแล้ว เราเลยตั้งใจทำหน้าที่ของชายหนุ่ม.. Melbourne (2010)
And they-they also "wish me success in my future endeavors."และพวก พวกเขาบางที"หวังให้ฉันสำเร็จในความพยายามในอนาคต" Dr. Estrangeloved (2010)
Well, when the Wall fell, the majority of KGB agents kept their positions when the organization turned to other endeavors.เอ่อ เมื่อกำแพงพังลงมา พวก KGB ส่วนใหญ่รักษาตำแหน่งพวกเขาไว้ เมื่อองค์กรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น The Death of the Queen Bee (2010)
Don't want you scaring, and giving up on this whole endeavor now do we?ไม่ต้องการให้คุณกลัวและให้ ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ความพยายามทั้งตอนนี้ทำเรา? Tangled (2010)
Since the birth of time, humanity has endeavored to restrain evil men in prisons.ตั้งแต่เกิดของเวลา Drive Angry (2011)
He says he can deal with your chip issue, but, uh, an off-the-book surgery, that's a complicated endeavor.แต่มันนอกรายการผ่าตัด นั่นคือมันค่อนข้างเป็นกรณีซับซ้อนน่ะ เขาต้องการเงินเท่าไหร่? Echoes (2011)
Let me assure this group and any group that would endeavor to enhance their global profile by setting its sights on America, you will not win.ผมให้คำมั่นว่ากลุ่มนี้หรือกลุ่มไหนๆ ที่พยายามแผ่อำนาจไปทั่วโลก ด้วยการเล็งมาที่อเมริกา You Bury Other Things Too (2011)
Two scientists are about to join forces in a remarkable endeavor to find the size and shape of our Universe and the Universe next door.สองนักวิทยาศาสตร์กำลังจะเข้าร่วม กองกำลัง ในความพยายามที่น่าทึ่ง เพื่อหาขนาดและรูปร่างของจักรวาล ของเรา Is There an Edge to the Universe? (2011)
I shall respectfully endeavor to comply with it, sir.ครับผม The Duo (2011)
He dedicated himself to this city through his philanthropic endeavours and his newspaper, The Daily Sentinel a shining beacon of truth.เขาเสียสละให้เมืองนี้ เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์... และ นสพ.เดลี่เซนติเนล มีหน้าที่สะท้อนความจริง The Green Hornet (2011)
However, at this endeavor,ถึงอย่างไร ฉันต้องพยายามทำสิ่งนี้ แต่ฉันไม่ค่อยก้าวหน้าเลย Django Unchained (2012)
Dear Lord, may you be with us today and bless our endeavors.ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์สถิตอยู่กับเรา ในวันนี้และได้โปรดเมตตาเรา เอเมน Episode #1.2 (2012)
All successful creative endeavors are simple.พวกสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จ ลงท้ายก็เป็นแบบเรียบง่ายทั้งนั้น Tarantella (2012)
I have 80-year-old bottle of madeira that we can use to toast our new endeavor.ผมมีมาเดร่าอายุ80ปีอยู่ขวดนึง Infamy (2012)
Foolish endeavor.ความพยายามที่โง่เขลา Monsters (2012)
Well, best of luck with your next endeavor.ขอให้โชคดีกับ ความพยายามครั้งต่อไป Reckoning (2012)
Travis, continue on the endeavor we have begun.ทราวิส นายก็เดินหน้าตามแผนตามที่เราตกลงไว้ A Test of Time (2012)
Gary Ellard, Barry Deaver, Paul Hicks, Terry Rodgers.แกรี่ เอลลาร์ด , แบร์รี่ ดีเวอร์ , พอล ฮิกส์ , เทอร์รี่ รอดเจอร์ส The Good Earth (2012)
Deaver's a small business owner, and Hicks is an attorney.ดีเวอร์เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และฮิกส์เป็นทนาย The Good Earth (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deavHe endeavored to make his wife happy, but in vain.
deavHe made an endeavor to improve the situation.
deavI will endeavor to complete my task.
deavHe endeavored to win the contest.
deavThe UN endeavored to supply refugees with food.
deavDieting takes up so much human endeavor with so little to show for it.
deavShe endeavored to do her duty.
deavThe democrat endeavored to accomplish his aim by himself.
deavShe endeavored to live up to their expectations.
deavHe endeavors to attain his goal.
deavMy grand father still endeavors to absorb new ideas.
deavAll his endeavors proved unsuccessful.
deavAll his endeavors ended in failure.
deavThe government should endeavor to curb inflation.
deavI'm sure your endeavor will bear fruit.
deavHe has consistently endeavored to help the poor.
deavYou must endeavor to improve your English.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเป้า(v) aim at, See also: intend, mean, plan, endeavor, attempt, strive, try, Syn. วางเป้า, ตั้งเป้าหมาย, Example: ผู้จัดการทีมตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้, Thai Definition: กำหนดเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายไว้ในใจ
มุ่งหมาย(v) aim at, See also: intend, mean, desire, endeavour, set one's sights on, Syn. มุ่ง, ตั้งใจ, ปรารถนา, วางเป้าหมาย, หมายมุ่ง, Example: คู่แข่งมุ่งหมายจะทำลายภาพบริษัทเราอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai Definition: ตั้งใจกำหนดหรือปรารถนาสิ่งใดให้เป็นไปตามประสงค์
ความอุตสาหะ(n) effort, See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence, Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความเพียร, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร, Example: เมื่ออยู่ในวัยเรียน นักเรียนต้องใช้สติปัญญาและความอุตสาหะในการเรียนหนังสือ
ปากกัดตีนถีบ(v) struggle, See also: endeavor, Syn. ดิ้นรน, มุมานะ, Example: ในชุมชนแออัดแวดล้อมด้วยผู้คนหาเช้ากินค่ำต้องปากกัดตีนถีบเพราะมีรายได้ไม่พอกับค่าครองชีพแต่ละวัน, Thai Definition: ต่อสู้ทุกวิถีทางหรือเต็มที่, พยายามอย่างสุดความสามารถ
พยายาม(v) try, See also: endeavour, attempt, make an effort, strive, Syn. พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, มานะ, Example: เด็กอาจแสดงพฤติกรรมหลายอย่างเพื่อพยายามเรียกร้องความเอาใจใส่และความรักจากพ่อแม่, Thai Definition: ทำโดยมานะบากบั่น, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
การฝ่าฟัน(n) fight against, See also: struggle, breakthrough, striving, exertion, endeavor, Syn. การฟันฝ่า, การพยายาม, การบากบั่น, การดิ้นรน, การต่อสู้, Example: การฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา ทำให้เขามีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้, Thai Definition: การต่อสู้กับความยากลำบาก
การฟาดฟัน(n) struggle, See also: fighting, beating, battle, grappling, endeavor, exertion, Syn. การต่อสู้, การปะทะ
ความพยายาม(n) attempt, See also: try, endeavor, Syn. ความมานะบากบั่น, ความอุตสาหะ, ความพากเพียร, Example: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ทำความเข้าใจ(v) try to understand, See also: endeavour to grasp, Example: เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง, Thai Definition: พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น
ทำความเข้าใจ(v) try to understand, See also: endeavour to grasp, Example: เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง, Thai Definition: พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น
ความเพียรพยายาม(n) attempt, See also: endeavor, try, Syn. ความพยายาม, ความเพียร, ความพากเพียร, ความอุตสาหะ, Ant. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน, Example: ท่านได้ใช้ความเพียรพยายามทุ่มเทขยันและอดทนจนประสบความสำเร็จในชีวิต
มุ่งหน้า(v) aim, See also: intend, mean, attempt, endeavour, strive, try, Example: เฮสเสคือนักแสวงหาปัญญาที่ปฏิเสธครูปฏิเสธคำสอน แต่มุ่งหน้าศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จในที่สุด, Thai Definition: มุ่งมั่นทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ทำความเข้าใจ(v) try to understand, See also: endeavour to grasp, Example: เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง, Thai Definition: พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความพยายาม[khwām phayāyām] (n) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour = endeavor (Am.)  FR: effort [m]
ความอุตสาหะ[khwām utsāha] (n) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence
มุ่งหมาย[mungmāi] (v) EN: aim at ; intend ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on  FR: viser ; ambitionner
มุ่งหน้า[mungnā] (v) EN: aim ; intend ; mean ; attempt ; endeavour ; strive ; try
พยายาม[phayāyām] (v) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain   FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
ตั้งเป้า[tangpao] (v) EN: aim at ; intend ; mean ; plan ; endeavor ; attempt ; strive ; try
ทำความเข้าใจ[tham khwām khaojai] (v, exp) EN: try to understand ; endeavour to grasp  FR: essayer de comprendre

CMU English Pronouncing Dictionary
DEAVER D IY1 V ER0
DEAVERS D IY1 V ER0 Z
DEAVILA D AH0 V IY1 L AH0
DEAVER'S D IY1 V ER0 Z
ENDEAVOR IH0 N D EH1 V ER0
ENDEAVOUR IH0 N D EH1 V ER0
ENDEAVORS IH0 N D EH1 V ER0 Z
ENDEAVORED IH0 N D EH1 V ER0 D
ENDEAVOR'S IH0 N D EH1 V ER0 Z
ENDEAVORING IH0 N D EH1 V ER0 IH0 NG
ENDEAVORING IH0 N D EH1 V R IH0 NG
ENDEAVOUR'S IH0 N D EH1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endeavour (v) ˈɪndˈɛvər (i1 n d e1 v @ r)
endeavours (v) ˈɪndˈɛvəz (i1 n d e1 v @ z)
endeavoured (v) ˈɪndˈɛvəd (i1 n d e1 v @ d)
endeavouring (v) ˈɪndˈɛvərɪŋ (i1 n d e1 v @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灵感[líng gǎn, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, / ] inspiration; insight; a burst of creativity in scientific or artistic endeavor, #5,855 [Add to Longdo]
奋进[fèn jìn, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] endeavor, #22,587 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] make effort, endeavor, #599,735 [Add to Longdo]
奋进号[fèn jìn hào, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] space shuttle Endeavor [Add to Longdo]
戳力[chuō lì, ㄔㄨㄛ ㄌㄧˋ, ] to work toward; to endeavor; an attempt [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bemühung {f}; Anstrengung {f}endeavour; endevour [Add to Longdo]
Bestrebung {f}; Bestreben {n}endeavor [Am.]; endeavour [Br.]; attempt; effort; efforts [Add to Longdo]
bemühen (um); streben (nach)to endeavor [Am.]; to endeavour [Br.] (after) [Add to Longdo]
sich nach Kräften bemühento make every endeavor [Am.]; to endeavour [Br.] [Add to Longdo]
bemühendendeavoring [Add to Longdo]
bemühendendeavouring [Add to Longdo]
bemühtendeavors [Add to Longdo]
bemühtendeavours [Add to Longdo]
bemühteendeavored [Add to Longdo]
bemühteendeavoured [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
んと欲す[んとほっす, ntohossu] (conj) (arch) (See しようとする) to endeavor to (connects to -nai stem) [Add to Longdo]
勤しむ[いそしむ, isoshimu] (v5m) to endeavor; to endeavour; to work hard (at) [Add to Longdo]
自助努力[じじょどりょく, jijodoryoku] (n,vs) self-help efforts; self-supporting endeavor [Add to Longdo]
心がける(P);心掛ける(P);心懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P) [Add to Longdo]
努める(P);勉める;力める[つとめる, tsutomeru] (v1,vt) to endeavor (endeavour); to try; to strive; to make an effort; to exert oneself; to be diligent; (P) [Add to Longdo]
努力[どりょく, doryoku] (n,vs) great effort; exertion; endeavour; endeavor; effort; (P) [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) [Add to Longdo]
励む[はげむ, hagemu] (v5m) to be zealous; to brace oneself; to endeavour; to endeavor; to strive; to make an effort; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions