ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deary

D IH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deary-, *deary*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deary(เดีย'รี) n., ที่รัก, Syn. dearie pl. dearies

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My deary me! Who?ตายแล้วที่รัก ใครกัน Death Didn't Become Him (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายสวาท[saīsawāt] (n) EN: darling ; dearie ; deary

CMU English Pronouncing Dictionary
DEARY D IH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deary (n) dˈɪəʳriː (d i@1 r ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  deary
      n 1: a special loved one [syn: {darling}, {favorite},
           {favourite}, {pet}, {dearie}, {deary}, {ducky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top