ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deadlocking

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deadlocking-, *deadlocking*, deadlock
English-Thai: Longdo Dictionary
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
deadlockการติดตาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deadlock(n) ความล้มเหลวในการแก้ไขความขัดแย้ง
deadlock(vt) ทำให้ชะงัก, See also: อยู่นิ่งกับที่, Syn. standstill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deadlock n.การอยู่นิ่งกับที่ vt. ทำให้ชะงักงัน vi. หยุดอยู่กับที่

English-Thai: Nontri Dictionary
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deadlockติดตาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
deadlockภาวะเข้าตาจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deadlockThe Diet was totally deadlocked over the bill.
deadlockWe must try to break the deadlock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางตัน(n) deadlock, See also: impasse, stalemate, Syn. การจนมุม, การจนตรอก, การเข้าตาจน, การหมดหนทาง, Example: ในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มพบทางตัน, Thai Definition: ไม่มีหนทางไป หรือไม่มีทางแก้ไขอื่นอีกแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้าตาจน[kān khaotājon] (n) EN: deadlock
ทางตัน[thāng tan] (n, exp) EN: deadlock ; impasse ; stalemate  FR: impasse [f] (fig.)
ถึงทางตัน[theung thāng tan] (v, exp) EN: reach an impasse ; reach a deadend ; be deadlocked ; have no future   FR: être dans une impasse

CMU English Pronouncing Dictionary
DEADLOCK D EH1 D L AA2 K
DEADLOCKS D EH1 D L AA2 K S
DEADLOCKED D EH1 D L AA2 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deadlock (n) dˈɛdlɒk (d e1 d l o k)
deadlocks (n) dˈɛdlɒks (d e1 d l o k s)
deadlocked (j) dˈɛdlɒkt (d e1 d l o k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
僵局[jiāng jú, ㄐㄧㄤ ㄐㄩˊ, ] impasse; deadlock, #14,041 [Add to Longdo]
[jiāng, ㄐㄧㄤ, ] rigid; deadlock; stiff (corpse), #15,547 [Add to Longdo]
僵持[jiāng chí, ㄐㄧㄤ ㄔˊ, ] to be deadlocked, #21,326 [Add to Longdo]
症结[zhèng jié, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] sticking point; deadlock in negotiations, #23,273 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blockierung {f}; Verklemmung {f}deadlock [Add to Longdo]
Deadlock {m}; Deadlock-Situation {f} [comp.]deadlock [Add to Longdo]
Patt {n}stalemate; deadlock [Add to Longdo]
Riegelschloss {n}deadlock [Add to Longdo]
Stockung {f}deadlocks [Add to Longdo]
bleibt steckendeadlocks [Add to Longdo]
patt {adj}stalemate; deadlock [Add to Longdo]
stecken bleiben; steckenbleiben [alt] (Verhandlungen)to come to a standstill; to reach deadlock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こう着状態;膠着状態[こうちゃくじょうたい, kouchakujoutai] (n,adj-no) deadlock; stalemate [Add to Longdo]
すくみ[sukumi] (n) {comp} deadlock [Add to Longdo]
デッドロック[deddorokku] (n) {comp} deadlock [Add to Longdo]
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] (n) {comp} deadlock avoidance [Add to Longdo]
暗礁に乗り上げる[あんしょうにのりあげる, anshouninoriageru] (exp,v1) (1) to run aground; to strike a rock; to be stranded on a reef; (2) to be deadlocked [Add to Longdo]
局面打開[きょくめんだかい, kyokumendakai] (n) breakthrough in the situation; break in the deadlocked situation [Add to Longdo]
交通渋滞[こうつうじゅうたい, koutsuujuutai] (n) traffic congestion; traffic jam; (traffic) deadlock [Add to Longdo]
行き詰まり(P);行き詰り;行詰り[いきづまり(P);ゆきづまり, ikidumari (P); yukidumari] (n) deadlock; stalemate; impasse; dead end; (P) [Add to Longdo]
行き当たる;行き当る;行当たる;行当る[ゆきあたる;いきあたる, yukiataru ; ikiataru] (v5r,vi) to hit; to run into; to light on; to strike into; to come against; to deadlock [Add to Longdo]
行き悩む;行悩む[ゆきなやむ;いきなやむ, yukinayamu ; ikinayamu] (v5m,vi) to reach an impasse or deadlock [Add to Longdo]
三竦み[さんすくみ, sansukumi] (n) three-way deadlock [Add to Longdo]
打開[だかい, dakai] (n,vs) break in the deadlock; (P) [Add to Longdo]
打開策;打解策(iK)[だかいさく, dakaisaku] (n) plan to overcome an obstacle or break out of a deadlock; breakthrough solution [Add to Longdo]
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) [Add to Longdo]
停頓[ていとん, teiton] (n,vs) deadlock; standstill; stalemate; set-back; abeyance [Add to Longdo]
停頓状態[ていとんじょうたい, teitonjoutai] (n) standstill; deadlock; stalemate; doldrums; stagnant conditions [Add to Longdo]
同点[どうてん, douten] (n,adj-no) deadlock; tie; draw; (P) [Add to Longdo]
難関[なんかん, nankan] (n) barrier; obstacle; difficulty; hurdle; deadlock; (P) [Add to Longdo]
縺れ込む[もつれこむ, motsurekomu] (v5m,vi) to proceed though deadlocked [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock [Add to Longdo]
デッドロック[でっどろっく, deddorokku] deadlock [Add to Longdo]
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top