ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

darter

D AA1 R T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -darter-, *darter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
darter(n) ปลาน้ำจืดตัวเล็กสีสันสดใส พบในทวีปอเมริกาเหนือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกอ้ายงั่ว[nok āi-ngūa] (n) EN: darter
นกอ้ายงั่ว[nok āi-ngūa] (n, exp) EN: Oriental Darter  FR: Anhinga roux [m] ; Anhinga d'Asie [m] ; Anhinga d'Afrique [m] ; Anhinga du Sénégal [m] ; Anhinga indien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DARTER D AA1 R T ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
赤とんぼ;赤蜻蛉[あかとんぼ, akatonbo] (n) (1) (uk) (small) red dragonfly; (2) darter (dragonfly of genus Sympetrum, esp. the autumn darter, Sympetrum frequens) [Add to Longdo]
内頚動脈内膜剥離術;内頸動脈内膜剥離術[ないけいどうみゃくないまくはくりじゅつ, naikeidoumyakunaimakuhakurijutsu] (n) (obsc) carotid endarterectomy; CEA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 darter
   n 1: fish-eating bird of warm inland waters having a long
      flexible neck and slender sharp-pointed bill [syn:
      {snakebird}, {anhinga}, {darter}]
   2: a person or other animal that moves abruptly and rapidly;
     "squirrels are darters"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top