ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

darkened

D AA1 R K AH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -darkened-, *darkened*, darken, darkene
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darkenedHer eyes darkened.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มืดมิด(v) darkened, See also: cloud up or over, blacken, Syn. มืดมาก, มืดสนิท, Ant. สว่าง, Example: ถึงท้องฟ้าจะไม่สว่างสดใสแต่ก็ไม่ถึงกับมืดมิด
สีเข้ม(adj) darkened colour, See also: dark, Syn. สีแก่, Ant. สีอ่อน, Example: ฉันชอบใส่เสื้อสีเข้มมากกว่าสีอ่อนเพราะพลางหุ่นได้ดีกว่า, Thai Definition: สีที่แก่หรือจัดมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มืดมาก[meūt māk] (x) EN: darkened
มืดมิด[meūt mit] (x) EN: darkened
หมอง[møng] (adj) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded  FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
สีเข้ม[sī khem] (adj) EN: darkened colour ; dark  FR: foncé ; sombre

CMU English Pronouncing Dictionary
DARKENED D AA1 R K AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
darkened (v) dˈaːkənd (d aa1 k @ n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
幽室[ゆうしつ, yuushitsu] (n) darkened room; quiet room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 darkened
   adj 1: (of fabrics and paper) grown dark in color over time;
       "the darkened margins of the paper"
   2: become or made dark by lack of light; "a darkened house";
     "the darkened theater"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top