ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

darken

D AA1 R K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -darken-, *darken*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
darken(vt) ทำให้มืด, See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ, Syn. blacken
darken(vi) ทำให้มืด, See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ, Syn. blacken
darken(vt) ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้เศร้า, Syn. depress
darken(vi) ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้เศร้า, Syn. depress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ

English-Thai: Nontri Dictionary
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and you don't ever darken my doorstep again !แล้วอย่าได้โผล่หน้ากลับมาเคาะประตูบ้านผมอีก .. Dead in the Water (2005)
Maria Merryweather, Moon Princess of Moonacre .to remove the curse that had darken this valley...มาเรีย เมอรี่เวธเธอร์ เจ้าหญิงจันทราแห่งหุบเขามูนนาครี.. เพื่อลบล้างคำสาปที่ปกคลุมหุบเขานี้ The Secret of Moonacre (2008)
In two days, the moon darken the sun.อีกแค่สองวัน จันทร์สีเลือดจะบดบังดวงอาทิตย์ Dragonball: Evolution (2009)
Like a cloud I'll darken your inner sun.เหมือนเป็นเมฆ.. ที่ไปบดบังแสงอาทิตย์ของเธอ The Breath (2009)
Darken the outside for now.คนสีเทาๆ อยู่ข้างนอกดีกว่า A Tale of Two Audreys (2011)
Rachel, darken your eyebrows. Blaine, tone down the blush.เรเชล เขียนคิ้วเพิ่มอีก เบลนปัดแก้มบางลงหน่อย The First Time (2011)
Now, what a pleasure. You never darken my door.เราจะตายที่นี่ไหม Bylaw (2011)
Darken the city, night is a wire ♪#เมืองที่มืดมิด กลางคืนที่มีแต่แสงไฟ# Big Brother (2012)
Such memories shall soon be cleansed from thought, never again to darken mind.ความทรงจำดังกล่าวเร็ว ๆ นี้จะ รับการชำระจากความคิด ไม่มีอีกแล้วที่จะมืดใจ Empty Hands (2012)
I've crossed into your dark timeline, and now I'm going to darken it.และทีนี้ผมจะทำให้มันดาร์คขึ้น ยังไง? Introduction to Finality (2012)
That man is nothing more than a slippery coward who wouldn't have the guts to darken our doorstep.คนๆนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าพวกขี้ขลาด ที่ไม่มีแม้แต่กึ้น ให้มาแปดเปื้อนหน้าบ้านพวกเรา Forgiveness (2012)
Her panic seeps into her meat, darkens it, fouls the flavor.ความตื่นตระหนกส่งผลต่อเนื้อ ทำให้สีคล้ำ เสียรสชาติ Second Sons (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darkenDon't you ever darken my door again!
darkenHer eyes darkened.
darkenThe sky suddenly began to darken.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่ำ(v) become dark, See also: darken, Syn. เย็น, มืด, Example: ผมอยากให้ดวงอาทิตย์ตกวูบไปเลยจะได้ค่ำเร็วๆ
มืดมิด(v) darkened, See also: cloud up or over, blacken, Syn. มืดมาก, มืดสนิท, Ant. สว่าง, Example: ถึงท้องฟ้าจะไม่สว่างสดใสแต่ก็ไม่ถึงกับมืดมิด
อ่ำ(adj) darken, See also: gloomy, dim, murk, overcast, Syn. มืด, มัว, Ant. สว่าง, Thai Definition: มืดคลุ้ม
สีเข้ม(adj) darkened colour, See also: dark, Syn. สีแก่, Ant. สีอ่อน, Example: ฉันชอบใส่เสื้อสีเข้มมากกว่าสีอ่อนเพราะพลางหุ่นได้ดีกว่า, Thai Definition: สีที่แก่หรือจัดมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดบัง[botbang] (v) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal  FR: éclipser ; occulter ; effacer
ค่ำ[kham] (v) EN: become dark ; darken
มืดมาก[meūt māk] (x) EN: darkened
มืดมิด[meūt mit] (x) EN: darkened
หมอง[møng] (adj) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded  FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
สีเข้ม[sī khem] (adj) EN: darkened colour ; dark  FR: foncé ; sombre

CMU English Pronouncing Dictionary
DARKEN D AA1 R K AH0 N
DARKENED D AA1 R K AH0 N D
DARKENING D AA1 R K AH0 N IH0 NG
DARKENING D AA1 R K N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
darken (v) dˈaːkən (d aa1 k @ n)
darkens (v) dˈaːkənz (d aa1 k @ n z)
darkened (v) dˈaːkənd (d aa1 k @ n d)
darkening (v) dˈaːkənɪŋ (d aa1 k @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变暗[biàn àn, ㄅㄧㄢˋ ㄢˋ, / ] darken [Add to Longdo]
变黑[biàn hēi, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄟ, / ] darken [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすむ[kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken [Add to Longdo]
ケラレ;けられ[kerare ; kerare] (n) vignetting (darkening of the perimeter of a photographic image) [Add to Longdo]
陰る;翳る[かげる, kageru] (v5r,vi) to darken; to get dark; to be clouded; to be obscured [Add to Longdo]
顔を曇らす[かおをくもらす, kaowokumorasu] (v5s,exp) (See 曇らす) to darken one's face; to assume a gloomy look [Add to Longdo]
黒ずむ[くろずむ, kurozumu] (v5m,vi) to blacken; to darken [Add to Longdo]
黒風[こくふう, kokufuu] (n) sky darkening dust storm [Add to Longdo]
遮光[しゃこう, shakou] (n,vs) shade; darken [Add to Longdo]
曇らす[くもらす, kumorasu] (v5s,vt) to encloud; to make dim; to make dull; to tarnish; to obscure; to darken; to muffle [Add to Longdo]
暮れ行く[くれゆく, kureyuku] (v5k-s,vi) to darken; to wane [Add to Longdo]
幽室[ゆうしつ, yuushitsu] (n) darkened room; quiet room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 darken
   v 1: become dark or darker; "The sky darkened" [ant: {lighten},
      {lighten up}]
   2: tarnish or stain; "a scandal that darkened the family's good
     name"
   3: make dark or darker; "darken a room" [ant: {brighten},
     {lighten}, {lighten up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top