ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dared

D EH1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dared-, *dared*, dar, dare
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daredevil(n) คนที่กล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงมาก, See also: คนบ้าระห่ำ, Syn. stuntman, stuntwoman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daredevil(แดร์'เดฟเวิล) n. คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนที่ไม่กลัวตาย adj., See also: daredevilry, daredeviltry n., Syn. adventurer

English-Thai: Nontri Dictionary
daredevil(adj) บ้าบิ่น,บ้าเลือด,บ้าระห่ำ,กล้า
daredevil(n) คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนบ้าบิ่น,คนกล้าหาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You even dared to wipe yourself.คุณแม้แต่ความกล้าหาญให้การเช็ดที่ด้วยตัวเอง. Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And do you think that that bitch would have dared tried something like that if it'd been one of those douche bags from up on the View, if they had taken the money?และนายคิดว่าอย่างยัยแก่นั่นจะ กล้าลองทำบางอย่าง อย่างงั้นมั้ย ถ้ามันเป็นหนึ่งในจำนวนกระเป๋าเครื่องมือ จากชั้นบนๆ ในเดอะวิว ถ้าพวกเขาเอาเงินไป? Stand by Me (1986)
That may be the first time in my life a man has dared insult me.นั่นเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่มีคนกล้าพูดจาหยาบคายแบบนั้นกับข้า The Princess Bride (1987)
Yet Yu dared to touch you, though hurt, bleedingยูกล้าที่จะสัมผัสนาย เจ็บแต่มีเลือดออก 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Was frozen ever since she dared to love the handsome princeถูกสาปให้เป็นหุ่นนิ่ง ไม่ไหวติง เพราะเธออาจหาญไปรักกับเจ้าชายรูปงาม Mannequin: On the Move (1991)
We've dared each other to stand among the graves and call on them to come.ท้าทายอีกฝ่าย ให้ยืนท่ามกลางหลุมศพ เรียกขานให้พวกเขามาหา Wuthering Heights (1992)
I doubt you've ever dared to love anybody that much.เธอจะกล้ารักใครสักคนแบบนั้นได้ไหม Good Will Hunting (1997)
She dared to offend Domyoji by doing such things.ดีเลย, เราขับไล่หล่อนกันเถอะ The Worst First Kiss! (2005)
But no one dared go near it because its thorns were full of poison.แต่ก็หาคนกล้าย่างกรายเข้าไปใกล้ไม่ เพราะหนามแหลมทั้งหมดเต็มไปด้วยพิษร้าย. Pan's Labyrinth (2006)
So I dared to sneak into your class!ผมจึงกล้าแอบเข้ามาในชั้นเรียนของคุณ Almost Love (2006)
He dared not go to the police.เขาไม่กล้าที่จะไปบอกตำรวจ Confession of Pain (2006)
Those who dared to follow Jesus and believe that He was God.คนที่กล้าตามพระเยซู และเชื่อว่าท่านคือพระผู้เป็นเจ้า Faith Like Potatoes (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daredHe dared not say no to my plan.
daredHe dared to doubt my sincerity.
daredHe dared to propose to her.
daredHe dared to visit the governor of New York State.
daredHe is a daredevil.
daredI dared not go forward.
daredI dared to support his opinion.
daredI'd take anybody apart who dared to day a word against her.
daredI have never dared to speak to her.
daredIn daredevil car races, there are moments when the drivers place themselves between the devil and the deep blue sea, trying to take the lead.
daredMy brother dared not swim across the river.
daredShe dared to ask for the results of the exams.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลดโผน[lōtphōn] (adj) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil  FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux

CMU English Pronouncing Dictionary
DARED D EH1 R D
DAREDEVIL D EH1 R D EH2 V AH0 L
DAREDEVILS D EH1 R D EH2 V AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dared (v) dɛəʳd (d e@ d)
daredevil (n) dˈɛəʳdɛvəl (d e@1 d e v @ l)
daredevils (n) dˈɛəʳdɛvəlz (d e@1 d e v @ l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
我武者羅[がむしゃら, gamushara] (adj-na,n) reckless; daredevil [Add to Longdo]
鬼武者[おにむしゃ, onimusha] (n) daredevil warrior [Add to Longdo]
荒武者[あらむしゃ, aramusha] (n) daredevil; rowdy [Add to Longdo]
死生不知[ししょうふち, shishoufuchi] (n,adj-no) daredevil; reckless; thinking nothing of one's death [Add to Longdo]
大胆不敵[だいたんふてき, daitanfuteki] (adj-na,n) audacity; daredevil (attitude) [Add to Longdo]
誰であれ[だれであれ, daredeare] (conj) (See であれ) whoever [Add to Longdo]
誰でも;誰だって[だれでも(誰でも);だれだって(誰だって), daredemo ( dare demo ); daredatte ( dare datte )] (conj) (uk) anyone; anybody; everyone; everybody; whoever [Add to Longdo]
誰誰;誰々[だれだれ, daredare] (pn) (1) (uk) so-and-so; (2) who?; which people? [Add to Longdo]
猪武者[いのししむしゃ, inoshishimusha] (n) daredevil; foolhardy warrior; hotspur [Add to Longdo]
糞度胸;くそ度胸[くそどきょう, kusodokyou] (n) foolhardiness; daredevil courage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top