ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dangled

D AE1 NG G AH0 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dangled-, *dangled*, dangl, dangle
CMU English Pronouncing Dictionary
DANGLED D AE1 NG G AH0 L D
DANGLE D AE1 NG G AH0 L
DANGLER D AE1 NG G AH0 L ER0
DANGLER D AE1 NG G L ER0
DANGLES D AE1 NG G AH0 L Z
DANGLING D AE1 NG G AH0 L IH0 NG
DANGLING D AE1 NG G L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dangled (v) dˈæŋgld (d a1 ng g l d)
dangle (v) dˈæŋgl (d a1 ng g l)
dangles (v) dˈæŋglz (d a1 ng g l z)
dangling (v) dˈæŋglɪŋ (d a1 ng g l i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dangle(vi) ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle(vt) ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle from(phrv) แขวนไว้ตรงที่, See also: ห้อยไว้ที่
dangle about(phrv) ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle around
dangle about(phrv) ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle around
dangle round(phrv) ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle round(phrv) ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle about
dangle around(phrv) ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle around(phrv) ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle about
dangle before(phrv) แกว่งเล่นอยู่ข้างหน้า, See also: ห้อยไว้ข้างหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing

English-Thai: Nontri Dictionary
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
danglHis company is dangling by a thread. That's the rumor I hear.
danglHe sat on a chair with his legs dangling.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหน(v) swing, See also: hang, dangle, cling, Example: คุณกลับไปกรุงเทพฯ ไปแย่งขึ้นรถเมล์ เรือด่วน โหนรถไฟของคุณเถอะ ผมขออยู่ที่นี่เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตก็แล้วกัน, Thai Definition: เหนี่ยวห้อย, เอามือเหนี่ยวให้ตัวลอยขึ้นไป
ค้าง(v) hang, See also: get stuck, dangle, strand, Syn. ติดอยู่, Example: นักโดดร่มค้างอยู่บนยอดไม้, Thai Definition: ตกลงมาหรือขึ้นไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ติดอยู่กลางทาง
เคลีย(v) dangle, See also: swing, sway, Syn. เคียงเคล้า, Example: เนินเบิ่งตาอยู่กับละอองละเอียดที่กระจัดกระจายรอบตัวมันระเส้นผมเคลียใบหน้าห่อหุ้มร่างไว้มิดชิด
การแขวน(n) hanging, See also: dangling, Syn. การห้อย, Example: ในสมัยโบราณตัดสินประหารชีวิตกบฏด้วยการแขวนคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหน[hōn] (v) EN: swing ; hang ; dangle ; cling  FR: se balancer ; être suspendu

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] to hang (down); droop; dangle; bend down; hand down; bequeath; nearly; almost; to approach, #6,845 [Add to Longdo]
吊挂[diào guà, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] to hang (e.g. a painting); dangling; hanging (from the ceiling), #73,658 [Add to Longdo]
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, ] dangle; hang loosely, #830,064 [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] long; dangling; kerchief; rope, #930,354 [Add to Longdo]
吊着[diào zhe, ㄉㄧㄠˋ ㄓㄜ˙, / ] dangle [Add to Longdo]
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, ] dangle; hang loosely [Add to Longdo]
步摇[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ, / ] dangling ornament worn by women [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
baumeln [ugs.] | baumelnd | gebaumelt | baumelt | baumelte | die Beine baumeln lassento dangle | dangling | dangled | dangles | dangled | to dangle one's legs [Add to Longdo]
(mit den Armen) schlenkernto to swing; to dangle (one's arms) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらつく[buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
ぶらぶら[burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぶらり[burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
ぶらりぶらり[burariburari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
ぶら下がる[ぶらさがる, burasagaru] (v5r,vi) to hang from; to dangle; to swing; (P) [Add to Longdo]
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
垂らす[たらす, tarasu] (v5s,vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P) [Add to Longdo]
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P) [Add to Longdo]
垂れ下がる[たれさがる, taresagaru] (v5r,vi) to hang; to dangle [Add to Longdo]
宙ぶらりん;中ぶらりん[ちゅうぶらりん, chuuburarin] (adj-na,adj-no) (1) dangling; hanging; suspended; (2) pending; half done; in limbo; indecisive [Add to Longdo]
吊り下がる;釣り下がる[つりさがる, tsurisagaru] (v5r,vi) to hang down; to dangle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top