ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dams

D AE1 M Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dams-, *dams*, dam
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damsel(n) ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีชาติกำเนิดสูงส่ง (คำโบราณ), Syn. maiden
damselfish(n) ปลาทะเลตระกูล Pomacentridae ที่มีสีสันสวยงาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damsel(แดม'เซิล) n. ผู้หญิงสาว,หญิงพรหมจารี, Syn. maiden

English-Thai: Nontri Dictionary
damsel(n) หญิงพรหมจารี,หญิงสาว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Damsเขื่อน [TU Subject Heading]
Damsel Fliesแมลงปอเข็ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a world ruled by a giant beaver, mankind builds many dams to please the beaver overlord.ในโลกที่มนุษย์ถูกปกครองบีเวอร์ยักษ์ มนุษย์สร้างเขื่อนมากมายเพื่อให้บีเวอร์พอใจ The Zazzy Substitution (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
damsPeople build houses, dams, bridges, ships and so on.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมงหางแดง[maēng hāng daēng] (n, exp) EN: Damselflies
แมงกระโซ่[maēng kra sō] (n, exp) EN: Damselflies
แมลงกระโซ่[malaēng kra sō] (n, exp) EN: Damselflies
นาง[nāng] (n) EN: woman ; lady ; damsel ; girl  FR: dame [f] ; femme [f]
สาว[sāo] (n) EN: young girl ; young lady ; maiden ; unmarried girl ; girl ; maid ; lass ; lassie (inf.) ; miss ; damsel  FR: jeune fille [f] ; jeune [f] ; adolescente [f] ; ado (fam.) [f] ; demoiselle [f]
ตัวอ่อนแมลงปอเข็ม[tūa øn malaēngpø khem] (n, exp) EN: Damselflies

CMU English Pronouncing Dictionary
DAMS D AE1 M Z
DAMSEL D AE1 M Z AH0 L
DAMSON D AE1 M S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dams (v) dˈæmz (d a1 m z)
damsel (n) dˈæmzl (d a1 m z l)
damson (n) dˈæmzən (d a1 m z @ n)
damsels (n) dˈæmzlz (d a1 m z l z)
damsons (n) dˈæmzənz (d a1 m z @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大马士革李[Dà mǎ shì gé lǐ, ㄉㄚˋ ㄇㄚˇ ㄕˋ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ, / ] damson (fruit) [Add to Longdo]
蜻蛉[qīng líng, ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, ] damselfly; lacewing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカプルコグレゴリー[akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish [Add to Longdo]
アダムスストークス症候群[アダムスストークスしょうこうぐん, adamususuto-kusu shoukougun] (n) Adams-Stokes syndrome [Add to Longdo]
イエローティップダムゼルフィッシュ[iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus) [Add to Longdo]
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
カナリーダムゼル[kanari-damuzeru] (n) Canary damsel (Abudefduf luridus) [Add to Longdo]
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish [Add to Longdo]
ガリバルディ[garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]
クジャクスズメダイ[kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
クロスズメダイ[kurosuzumedai] (n) bowtie damselfish (Neoglyphidodon melas, species of Indo-West Pacific damselfish) [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ[kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top