ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

damn

D AE1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -damn-, *damn*
Possible hiragana form: だんん
English-Thai: Longdo Dictionary
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damn(adv) คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
damn(adj) คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
damn(int) คำอุทานแสดงความรำคาญ, See also: คำสบถที่ใช้เวลาที่รู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
damn(vt) สาปแช่ง, See also: แช่ง, Syn. curse, doom
damned(adj) ซึ่งถูกสาปแช่ง, See also: เคราะห์ร้าย, Syn. cursed, condemned
damn with faint praise(idm) ตำหนิด้วยการกล่าวชมเล็กน้อย (เพื่อแสดงว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นหรือคนนั้น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damn(แดมน์) {damned,damning,damns} v.,n. (การ) ประณาม,สาปแช่ง,ตำหนิ,วิจารณ์,ทำลาย.,สิ่งที่มีค่าน้อย -Id. (give a damn สนใจ) adj. ถูกลงโทษ,ถูกทำลาย, See also: damner n. ดูdamn, Syn. curse
damnable(แคม'นะเบิล) adj. น่าสาปแช่ง,น่ารังเกียจ,อัปรีย์,น่าเบื่อหน่าย., See also: damnability n., Syn. detestable -A.good
damnation(แดมเน'เชิน) n. การสาปแช่ง,คำสาปแช่ง,คำสบถ
damnatoryadj. เกี่ยวกับการสาปแช่ง
damned(แดมดฺ) adj. แย่มาก,ซึ่งถูกสาปแช่ง,เคราะห์ร้าย,ลงนรก,น่ารังเกียจ,อัปรีย์. -adv. อย่างยิ่ง,อย่างมาก,ถึงที่สุด, Syn. condemned
damnedest(แดม'ดิสทฺ) adj. น่าอัศจรรย์ที่สุด,น่าประหลาดใจดีที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ความเต็มที่ที่สุด, Syn. best, utmost
damnify(แดม'นะไฟ) vt. ทำให้เกิดการสูญเสียหรือเสียหายแก่
damning(แดม'นิง) adj. ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความผิด,เกี่ยวกับการสาปแช่ง., See also: damningly adv. ดูdamning damningness n. ดูdamning
goddamned(กอด'แดมดฺ) adj. ยุ่งยาก,ซับซ้อนมาก,ยาก. adv. ดูdamned., Syn. goddamn, goddam

English-Thai: Nontri Dictionary
damn(vt) แช่ง,ด่า,ประณาม,สาป,ตำหนิ,วิจารณ์
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
damnation(n) การแช่ง,การด่า,การประณาม,การสาปแช่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
damnificationการก่อความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
damnum fatale (L.)ความเสียหายที่เกิดจากเคราะห์กรรม, ความเสียหายที่ไม่อาจป้องกันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
damn it(slang) ให้ตายสิ , โธ่เอ้ย, Syn. dammit

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
damnDamning evidence was produced against him.
damnFor all mans sins damned we shall be.
damnHe damned his men right and left.
damnHis actions damned him.
damnI cannot dance worth a damn.
damnI'd defeated the four sub-bosses and got through the damn long underground labyrinth.
damnI'd do any damn thing for you.
damnI don't care a damn what people think of me.
damnI don't give a damn about it!
damnI don't give a damn about it.
damnI don't give a damn about poetry.
damnI'll be damned if it's true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่า(int) Damn you!, See also: what the hell!, what the heck!, Example: ไอ้ห่ากำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียวเสือกปลุกขึ้นมาได้, Thai Definition: คำอุทานที่เป็นคำหยาบคาย
ยี้(int) Damn!, See also: Darn!, Syn. อี๊, Example: ยี้! เสื้อสกปรกอย่างนี้ยังจะเอามาให้อีก, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แช่งด่า(v) curse, See also: damn, execrate, denounce, anathematize, Syn. สาปแช่ง, แช่งชักหักกระดูก, Example: ชาวบ้านพากันแช่งด่าโจรที่ขโมยพระของวัดไปขาย, Thai Definition: กล่าวคำหยาบด้วยตั้งใจมุ่งร้ายเพื่อให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้น
เจ้ากรรม(int) unfortunately, See also: damn, unluckily, Syn. โชคร้าย, เคราะห์ร้าย, Example: เจ้ากรรม! หลังคาเกิดรั่วตอนฝนกำลังตกหนักพอดี
ตายห่า(int) damn, See also: shit, Example: ตายห่า นี่มันโกงกันชัดๆ อย่างนี้ก็แย่สิ, Thai Definition: คำอุทานแสดงความรู้สึกไม่พอใจ
เหี้ย(n) damn, See also: goddamn, bad person, bad guy, Syn. คนเลว, Example: ในแถบย่านนี้มีแต่เหล่าคนพาล และเหี้ยเต็มไปหมด, Thai Definition: คนที่มีลักษณะนิสัยไม่ดี หรือเลว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[āi-] (pref, (adj)) EN: damned ; bastard ; dirty  FR: maudit ; sale
อาชญา[ātyā = ātchayā] (adj) EN: penal  FR: pénal ; punissable ; condamnable
บริภาษ[børiphāt] (v) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure  FR: critiquer ; condamner
แช่ง[chaēng] (v) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate  FR: maudire ; médire
แช่งด่า[chaēngdā] (v) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize
ด่า[dā] (v) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile  FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ดำเนินสะดวก[Damnoēn Sadūak] (n, prop) EN: Damnoen Saduak ; Damnun Saduak
ห่า[hā] (interj) EN: Damn you ! ; what the hell ! ; what the heck !
เหี้ย[hīa] (n) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character  FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
จำคุกตลอดชีวิต[jamkhuk taløt chīwit] (v, exp) EN: get life imprisonment  FR: être condamné à perpétuité

CMU English Pronouncing Dictionary
DAMN D AE1 M
DAMNS D AE1 M Z
DAMNED D AE1 M D
DAMNING D AE1 M IH0 NG
DAMNATION D AE0 M N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
damn (v) dˈæm (d a1 m)
damns (v) dˈæmz (d a1 m z)
damned (v) dˈæmd (d a1 m d)
damning (v) dˈæmɪŋ (d a1 m i ng)
damnable (j) dˈæmnəbl (d a1 m n @ b l)
damnably (a) dˈæmnəbliː (d a1 m n @ b l ii)
damnation (n) dˈæmnˈɛɪʃən (d a1 m n ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咒骂[zhòu mà, ㄓㄡˋ ㄇㄚˋ, / ] damn; curse, #25,862 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdammt noch mal!; Verflucht noch mal!Damn it! [Add to Longdo]
Verdammt!Damn (it)! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとも[iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]
しまった[shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P) [Add to Longdo]
だから何だ[だからなんだ, dakarananda] (exp) so what!; who gives a damn? [Add to Longdo]
なんてこった[nantekotta] (exp) (col) Oh no!; Holy cow!; Damn! [Add to Longdo]
へったくれ[hettakure] (exp) (often as as 〜もへったくれもない, etc.) to hell with; be damned [Add to Longdo]
一顧もしない[いっこもしない, ikkomoshinai] (adj-i) not give a damn; take no notice of [Add to Longdo]
餓鬼共[がきども, gakidomo] (exp) those damn kids [Add to Longdo]
気にしない[きにしない, kinishinai] (exp,adj-i) (See 気にする) not caring; not giving a damn [Add to Longdo]
酷評[こくひょう, kokuhyou] (n,vs,adj-no) severe criticism; damnation; (P) [Add to Longdo]
然うとも[そうとも, soutomo] (int) (uk) exactly right!; indeed; damn straight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 damn
   adv 1: extremely; "you are bloody right"; "Why are you so all-
       fired aggressive?" [syn: {bloody}, {damn}, {all-fired}]
   adj 1: used as expletives; "oh, damn (or goddamn)!" [syn:
       {damn}, {goddamn}]
   2: expletives used informally as intensifiers; "he's a blasted
     idiot"; "it's a blamed shame"; "a blame cold winter"; "not a
     blessed dime"; "I'll be damned (or blessed or darned or
     goddamned) if I'll do any such thing"; "he's a damn (or
     goddam or goddamned) fool"; "a deuced idiot"; "an infernal
     nuisance" [syn: {blasted}, {blame}, {blamed}, {blessed},
     {damn}, {damned}, {darned}, {deuced}, {goddam}, {goddamn},
     {goddamned}, {infernal}]
   n 1: something of little value; "his promise is not worth a
      damn"; "not worth one red cent"; "not worth shucks" [syn:
      {damn}, {darn}, {hoot}, {red cent}, {shit}, {shucks},
      {tinker's damn}, {tinker's dam}]
   v 1: wish harm upon; invoke evil upon; "The bad witch cursed the
      child" [syn: {curse}, {beshrew}, {damn}, {bedamn},
      {anathemize}, {anathemise}, {imprecate}, {maledict}] [ant:
      {bless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top