ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dais

D EY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dais-, *dais*, dai
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dais(n) เวที, See also: ปะรำ, ยกพื้น, Syn. platform
daisy(n) ดอกเดซี่, See also: มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dais(เด'อิส) n. เวที,ปะรำ,ยกพื้น,แท่นบรรยาย,โต๊ะบรรยาย
daisey wheel printerเครื่องพิมพ์แบบจานอักขระหมายถึงเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ชนิดหนึ่ง ที่ใช้วิธีพิมพ์ด้วยการมีจานอักขระหรือจานกลม ๆ ที่มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษดู daisy wheel ประกอบ
daisy(เด'ซี) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองจำพวกเบญจมาศ -Phr. (daisy ham ขาหมูอบ,สิ่งที่ดีเลิศ,สินค้าชั้นหนึ่ง) -Phr. (push up daisies ตาย), See also: daisied adj. ดูdaisy
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
daisy wheelจานอักขระหมายถึง จานกลม ๆ มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษ
judaism(จู'ดะอิสซึม) n. ศาสนายิว., See also: judaist n.
upsy-daisy(อัพซีเด'ซี) interj. คำอุทานสำหรับปลอบเด็กทารกเวลาอุ้มขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
dais(n) เวที,แท่นยกพื้น,โต๊ะบรรยาย,ปะรำ
daisy(n) ดอกเดซี
Judaism(n) ลัทธิยิว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
daisy chainสายโซ่เดซี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
daisy wheelจานอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
daisy-wheel printerเครื่องพิมพ์แบบจานอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
DAIS Dr. Brennan?ดร.เบรนเนน? The Beginning in the End (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daisAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
daisAt night she used to dream of the country and the field of daisies and the apple trees dancing in the moonlight.
daisCan you see Mt. Daisetsu over there?
daisHer dance was very fresh as a daisy.
daisIf you keep early hours, you may always be fresh as a daisy in the morning.
daisIn the long summer days she sat in the sun and watched the trees cover themselves with leaves and the white daisies cover the hill.
daisI plucked a daisy for her.
daisPretty soon along came a steam shovel and dug a road through the hill covered with daisies.
daisShe grows flowers such as tulips, pansies and daisies.
daisShe missed the field of daisies and the apple trees dancing in the moonlight.
daisShe stopped picking daisies.
daisThat little house looks just like the little house my grandmother lived in when she was a little girl, on a hill covered with daisies and apple trees growing around.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกพื้น(n) platform, See also: dais, rostrum, Syn. เวที, แท่น, Example: พระนั่งอยู่บนยกพื้น, Thai Definition: พื้นที่สูงกว่าบริเวณโดยรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารไทย[āhān Thai] (n, exp) EN: Thai food ; Thai cuisine  FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
ชายชาวไทย[chāichāo Thai] (n, exp) FR: Thaï [m] ; Thaïlandais [m]
ชาวไทย[Chāo Thai] (n, prop) EN: Thai  FR: Thaï [m] ; Thaïe [f] ; Thaïlandais [m] ; Thaïlandaise [f]
ฮอลันดา = ฮอลลันดา[Hølandā = Hollandā] (adj) EN: Dutch  FR: hollandais
จังหวัดของประเทศไทย[jangwat khøng Prathēt Thai] (n, exp) EN: province of Thailand  FR: province de Thaïlande [f] ; province Thaïlandaise [f]
เจ้าหน้าที่ไทย[jaonāthī Thai] (n, exp) EN: Thai authorities  FR: autorités thaïlandaises [fpl]
แกงไก่[kaēng kai] (n, exp) FR: poulet au curry à la thaïlandaise [m]
แกงเผ็ดไก่[kaēng phet kai] (xp) EN: Thai chicken curry  FR: poulet au curry à la thaïlandaise [m]
การเมืองไทย[kānmeūang Thai] (n, exp) EN: Thai politics  FR: politique thaïlandaise [f]
การนวดแผนไทย[kān nūat phaēn Thai] (n, exp) EN: Thai massage  FR: massage thaïlandais [m] ; massage traditionnel thaï [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAIS D EY1 Z
DAISE D EY1 Z
DAISY D EY1 Z IY0
DAISEY D EY1 S IY0
DAISIES D EY1 Z IY0 Z
DAISY'S D EY1 Z IY0 Z
DAISHOWA D EY2 SH AW1 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dais (n) dˈɛɪɪs (d ei1 i s)
Daisy (n) dˈɛɪziː (d ei1 z ii)
daisy (n) dˈɛɪziː (d ei1 z ii)
daises (n) dˈɛɪɪsɪz (d ei1 i s i z)
daisies (n) dˈɛɪzɪz (d ei1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雏菊[chú jú, ㄔㄨˊ ㄐㄩˊ, / ] daisy [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
大好き[だいすき, daisuki] (adj) ชอบมาก, See also: 好き

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
大生[だいせい, daisei] TH: นักศึกษามหาวิทยาลัย  EN: college student

French-Thai: Longdo Dictionary
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっそ[asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
お手伝いさん[おてつだいさん, otetsudaisan] (n) maid; (P) [Add to Longdo]
アバウト[abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P) [Add to Longdo]
アメリカ大杓鷸[アメリカだいしゃくしぎ;アメリカダイシャクシギ, amerika daishakushigi ; amerikadaishakushigi] (n) (uk) long-billed curlew (Numenius americanus) [Add to Longdo]
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae) [Add to Longdo]
エクダイソン;エクジソン[ekudaison ; ekujison] (n) ecdysone [Add to Longdo]
オランデーズソース[orande-zuso-su] (n) sauce Hollandaise [Add to Longdo]
カオダイ教;高台教[カオダイきょう, kaodai kyou] (n) Caodaism [Add to Longdo]
キク科;菊科[キクか(キク科);きくか(菊科), kiku ka ( kiku ka ); kikuka ( kiku ka )] (n) (uk) (See 菊) Asteraceae, Compositae (plant family); aster family; daisy family; sunflower family [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
デージーチェーン[でーじーちえーん, de-ji-chie-n] daisy chain [Add to Longdo]
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
デージーホイールプリンタ[でーじーほいーるぷりんた, de-ji-hoi-rupurinta] daisy-wheel printer [Add to Longdo]
デイジーチェーン[でいじーちえーん, deiji-chie-n] daisy-chain [Add to Longdo]
デイジーホイールプリンタ[でいじーほいーるぷりんた, deiji-hoi-rupurinta] daisywheel printer [Add to Longdo]
ブール代数[ブールだいすう, bu-ru daisuu] Boolean algebra [Add to Longdo]
拡大縮小[かくだいしゅくしょう, kakudaishukushou] scaling, zooming [Add to Longdo]
固有の大小順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] native collating sequence [Add to Longdo]
行列代数[ぎょうれつだいすう, gyouretsudaisuu] linear algebra, matrix algebra [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
代償[だいしょう, daishou] Entschaedigung, Schadenersatz [Add to Longdo]
大好き[だいすき, daisuki] sehr_gern_haben [Add to Longdo]
大小[だいしょう, daishou] gross_und_klein, Groesse [Add to Longdo]
第三者[だいさんしゃ, daisansha] dritte_Person, Dritter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dais
   n 1: a platform raised above the surrounding level to give
      prominence to the person on it [syn: {dais}, {podium},
      {pulpit}, {rostrum}, {ambo}, {stump}, {soapbox}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top