ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dads

D AE1 D Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dads-, *dads*, dad
CMU English Pronouncing Dictionary
DADS D AE1 D Z
DAD D AE1 D
DADE D EY1 D
DADO D EY1 D OW2
DADY D EY1 D IY0
DADA D AA1 D AA2
HADAD HH AE1 D AH0 D
DADDY D AE1 D IY0
DAD'S D AE1 D Z
BAGDAD B AE1 G D AE0 D
DOODAD D UW1 D AE2 D
DADFAR D AE1 D F AA2 R
DADAMO D AA0 D AA1 M OW0
CIUDAD S IY2 UW0 D AE1 D
HADDAD HH AE1 D AH0 D
MCDADE M AH0 K D EY1 D
DOODADS D UW1 D AE2 D Z
SOLEDAD S OW1 L D AE2 D
GOLDADE G OW1 L D EY1 D
GRANDAD G R AE1 N D AE2 D
CUIDADO K W IY0 D AE1 D OW0
BAGHDAD B AE1 G D AE0 D
DADDY-O D AE1 D IY0 OW0
DADDY'S D AE1 D IY0 Z
DADDONA D AA0 D OW1 N AH0
DADDIES D AE1 D IY0 Z
CARIDAD K AE1 R AH0 D AE2 D
MCDADE'S M AH0 K D EY1 D Z
TRINIDAD T R IH1 N IH0 D AE2 D
SANTIDAD S AA1 N T IH0 D AE0 D
SOCIEDAD S OW2 S IY0 D AE1 D
DADISMAN D AE1 D IH0 S M AH0 N
GUARDADO G AA0 R D AA1 D OW0
DADELAND D EY1 D L AH0 N D
GRANDDAD G R AE1 N D AE2 D
DADDARIO D AA0 D AA1 R IY0 OW0
DADDY-O'S D AE1 D IY0 OW0 Z
NATIVIDAD N AH2 T IH0 V IH0 D AA1 D
GRANDAD'S G R AE1 N D AE2 D Z
METRODADE M EH2 T R OW0 D EY1 D
BAGHDAD'S B AE1 G D AE0 D Z
MONDADORI M AA2 N D AH0 D AO1 R IY0
GRANDDADDY G R AE1 N D AE2 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dads (n) dˈædz (d a1 d z)
dad (n) dˈæd (d a1 d)
dado (n) dˈɛɪdou (d ei1 d ou)
daddy (n) dˈædiː (d a1 d ii)
dados (n) dˈɛɪdouz (d ei1 d ou z)
Baghdad (n) bˈægdˈæd (b a1 g d a1 d)
daddies (n) dˈædɪz (d a1 d i z)
grandad (n) grˈændæd (g r a1 n d a d)
Trinidad (n) trˈɪnɪdæd (t r i1 n i d a d)
grandads (n) grˈændædz (g r a1 n d a d z)
granddad (n) grˈændæd (g r a1 n d a d)
granddads (n) grˈændædz (g r a1 n d a d z)
skedaddle (v) skˈɪdˈædl (s k i1 d a1 d l)
skedaddled (v) skˈɪdˈædld (s k i1 d a1 d l d)
skedaddles (v) skˈɪdˈædlz (s k i1 d a1 d l z)
Trinidadian (n) trˌɪnɪdˈædɪəʳn (t r i2 n i d a1 d i@ n)
skedaddling (v) skˈɪdˈædlɪŋ (s k i1 d a1 d l i ng)
sugar-daddy (n) ʃˈugə-dædiː (sh u1 g @ - d a d ii)
Trinidadians (n) trˌɪnɪdˈædɪəʳnz (t r i2 n i d a1 d i@ n z)
sugar-daddies (n) ʃˈugə-dædɪz (sh u1 g @ - d a d i z)
daddy-longlegs (n) dˌædɪ-lˈɒŋlɪgz (d a2 d i - l o1 ng l i g z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dad(n) พ่อ, See also: คุณพ่อ, Syn. father
dado(n) ส่วนของฐานเสาบริเวณที่อยู่ระหว่างฐานกับบัว, See also: ส่วนล่างของกำแพงที่มีสีหรือใช้วัสดุต่างจากส่วนบน
daddy(n) พ่อ, See also: คุณพ่อ, Syn. father
doodad(sl) คำเรียกสำหรับอุปกรณ์กระจุกกระจิก
grandad(n) ปู่ / ตา, Syn. grandfather
granddad(n) ปู่ / ตา, Syn. grandfather
granddad(sl) คนล้าสมัย
Trinidad(n) สาธารณรัฐตรินิแดด
grand-dad(n) ปู่ / ตา, Syn. grandfather
grandaddy(n) ปู่ / ตา (คำไม่เป็นทางการ)
skedaddle(n) รีบวิ่งหนี
grand-dady(n) ปู่ / ตา (คำไม่เป็นทางการ), Syn. grandfather
granddaddy(n) ปู่ / ตา, Syn. grandfather
freak daddy(sl) ชายหน้าตาดี
sugar daddy(sl) ชาย (แก่) ผู้ดูแลเด็กหนุ่ม / สาว (เช่น นักกีฬา)
daddy longlegs(n) แมลงบินได้มีขายาว, Syn. harvestman, crane fly
daddy of them all(idm) ตัวอย่างที่ดีที่สุดของ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แบบอย่างที่ดีที่สุดของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alidade(แอล' ลิเดด) n. เครื่องเล็กง (alidad)
aoudad(เอา'แดด) n. แกะป่าจำพวก Ammotragus lervia
bagdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
baghdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
dad(แดด) n. คุณพ่อ,เพื่อน,สหาย
daddy(แดด'ดี) n. ดูdad
daddy-longlegs(แดด'ดีลองลเลกซฺ) n. แมลงขายาวมาก
dado(เด'โด) ส่วนหรือกระดานครอบฝาผนัง,ตอม่อฐานเสา
doodad(ดู'แดด) n. สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย,ของกระจุกกระจิก
granddadn. ปู่, Syn. grandfather
granddadyn. ปู่, Syn. grandfather

English-Thai: Nontri Dictionary
dad(n) พ่อ,บิดา
daddy(n) พ่อ,บิดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alidadeอะลิเดด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
caudadไปทางหาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cephalocaudad-จากหัวไปหาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dada; dadaismคติดาด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dadaismคติดาดา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dadaism; dadaคติดาด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dadoแผงประกบผนัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neo-dadaคติดาดาใหม่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nibea soldadoปลาม้า [TU Subject Heading]
Andean Community (Communidad Andina - CAN)ประชาคมแอนเดียน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ โบลิเวีย โคลัมเบีย เอกวาดอร์ และเปรู และสมาชิกสมทบ 4 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัยและปารากวัย และประเทศผู้สังเกตการณ์ 2 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก และปานามา [การทูต]
Andean Community (Communidad Andina -CAN)ประชาคมแอนเดียน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2515 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ โบลิเวีย โคลัมเบีย เอกวาดอร์ และเปรู และสมาชิกสมคบ ประเทศ ได้แก้ อาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัย และปารากวัย และประเทศผู้สังเกตการณ์ 2 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก และปานามา [การทูต]
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentariaสำนักงานตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ของ อาร์เจนตินา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบมาตรฐานการส่งออก และนำเข้าสินค้าเกษตรและสัตว์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจและการผลิตของอาร์เจนตินา โรงงานผลิตสัตว์น้ำของไทยที่ส่งออกสินค้าไปยังอาร์เจนตินาจะต้องได้รับใบ รับรองมาตรฐานการผลิตจาก SENASA ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้นำสินค้าเข้าสู่อาร์เจนตินา [การทูต]
Arthrodesis, Haddad and Riordanการเชื่อมข้อมือแบบแฮดแดดและไรออร์แดน [การแพทย์]
Caudadไถลลง [การแพทย์]
alidadealidade, บรรทัดเล็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Movement Caudad, Longitudinalการเคลื่อนไถลลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dadDad extended his legs on the sofa.
dadDad painted the walls white.
dadDad can blow many smoke rings.
dadBut I don't think Dad would like me to.
dadWhen Dad came home, I was watching TV.
dadDad often works late, and Mom complains a lot.
dadDad is shaving in the bathroom.
dadDad looked at Mom shyly.
dadMy dad drops in on me from time to time.
dadIt looks like Yokkun's dad ran off with his nursery school teacher.
dadDad stretched after dinner.
dadI told Dad about it.
dadWhat are you doing, Dad?
dadMy dad has a look at the newspaper every morning.
dadI could say nothing in my dad's presence.
dadDad told me to help you, Mom.
dadWhen I asked Dad for more money, he really blew up and started to yell at me.
dadHang onto Daddy!
dadDaddy passed gas.
dadShall I fetch your glasses from the living room, Dad?
dadDad bought a camera.
dadMum, why don't you have Dad's study cleaned by him.
dadWhen the shooting died down a bit, Daddy ran over to our flat and brought us back some sandwiches.
dadCan I go out to play, dad?
dadDad is a hard worker.
dadGive me a ride on your shoulders, Daddy.
dadAsk your dad to help you.
dadEvery time I fall in love, Dad tells me the girl is my half sister.
dadDo you think Dad will change his mind?
dad"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.
dadMy dad bought a model plane for me for Christmas.
dadMy dad's estranged. (Because mum's hopeless).
dad"This brand is very mild," Dad said.
dadDad bought me a camera.
dadMy dad's pastime is skydiving.
dadDaddy loves to say funny things.
dadDaddy was in his office, under our flat.
dadWhere are you going, Dad?
dadDad goes fishing whenever he's free.
dadAll that time the things granddad had said, like the sound of flies flying round a melon, buzzed in my head.
dadWhat were you doing, Dad?
dadDad rarely gets back home before midnight.
dadMay I use your car, Dad?
dadMy dad is accustomed to jogging at night.
dadWhy don't you have Dad's study cleaned by him?
dadMummy and Daddy are very nervous.
dadYou should apologize to Dad for not coming home in time for supper.
dadAfter dinner, George's dad took him aside.
dadI feel a lot better now, but I know Dad's going to be real upset.
dadDad! Mom! I have some great news for you!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณตา(n) grandfather, See also: grandpa, granddad, granddaddy, grandpapa, granduncle, Syn. ตา, Ant. ยาย, Example: เรียงความของเด็กกล่าวถึงคุณตาว่าเป็นผู้ใจบุญใจกุศลด้วย, Count Unit: คน, Thai Definition: พ่อของแม่
คุณปู่(n) grandfather, See also: grandpa, granddad, granddaddy, grandpapa, granduncle, Syn. ปู่, Ant. คุณย่า, Example: คุณปู่ของนพเคยอยู่เมืองจีนมาก่อน, Count Unit: คน, Thai Definition: พ่อของพ่อ
คุณพ่อ(n) father, See also: papa, daddy, Syn. พ่อ, เตี่ย, ป๋า, ป๊ะป๋า, Ant. คุณแม่, Example: คุณพ่อมีเรื่องตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังเสมอ, Count Unit: คน
ป๋า(n) father, See also: daddy, Syn. พ่อ, บิดา, Example: คุณเปรมก็เป็นเยี่ยงป๋าที่ดีทั่วๆ ไปในยุคนั้นคือพยายามกำหนดชะตาอนาคตของลูก, Count Unit: คน
พ่อ(n) father, See also: dad, daddy, papa, Syn. บิดา, บิตุเรศ, บิดร, บิตุรงค์, Ant. แม่, Example: ผลการวิจัยพอสรุปได้ว่าชายได้รับอิทธิพลจากพ่อมากกว่าหญิง, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก
ชนก(n) father, See also: dad, Syn. พ่อ, บิดา, Ant. ชนนี, Example: พระชนกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก๋ง(n) grandfather, See also: granddad, grandpa, Syn. ตา, Example: เวลาว่างก๋งจะชอบเล่าเรื่องความหลังให้ฟัง, Thai Definition: พ่อของพ่อหรือของแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกแดด[Baēkdaēt] (n, prop) EN: Bagdad  FR: Bagdad
ป๋า[pā] (n) EN: father ; daddy  FR: papa [m] ; père [m]
พ่อ[phø] (n) EN: father ; dad ; daddy ; papa  FR: père [m] ; papa [m] ; paternel (fam.) [m] ; vieux (fam.) [m]
พ่อกะแม่[phø ka maē] (n, exp) EN: dad and mum
เรอัล โซเซียดาด[Rēal Sōsīedāt] (tm) EN: Real Sociedad  FR: Réal Sociedad [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bà, ㄅㄚˋ, ] father; dad; pa; papa, #1,908 [Add to Longdo]
[diē, ㄉㄧㄝ, ] dad, #2,705 [Add to Longdo]
老子[lǎo zi, ㄌㄠˇ ㄗ˙, ] father; daddy; "I, your father" (in anger, or out of contempt); I (used arrogantly or jocularly), #3,812 [Add to Longdo]
大都[Dà dū, ㄉㄚˋ ㄉㄨ, ] Dadu, name of Beijing as capital of Yuan dynasty, #5,733 [Add to Longdo]
巴格达[Bā gé dá, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄉㄚˊ, / ] Baghdad (capital of Iraq), #8,422 [Add to Longdo]
大东区[Dà dōng qū, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄑㄩ, / ] Dadong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning, #44,925 [Add to Longdo]
大渡河[Dà dù hé, ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ ㄏㄜˊ, ] Dadu River in Sechuan, #45,733 [Add to Longdo]
特立尼达和多巴哥[Tè lì ní dá hé Duō bā gē, ㄊㄜˋ ㄌㄧˋ ㄋㄧˊ ㄉㄚˊ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄚ ㄍㄜ, / ] Trinidad and Tobago, #50,745 [Add to Longdo]
特立尼达[Tè lì ní dá, ㄊㄜˋ ㄌㄧˋ ㄋㄧˊ ㄉㄚˊ, / ] Trinidad, #84,459 [Add to Longdo]
西班牙港[xī bān yá gǎng, ㄒㄧ ㄅㄢ ㄧㄚˊ ㄍㄤˇ, 西] Port-of-Spain (capital of Trinidad and Tobago), #162,723 [Add to Longdo]
邛崃山[Qióng lái shān, ㄑㄩㄥˊ ㄌㄞˊ ㄕㄢ, / ] Mt Qionglai in west Sichuan, the watershed between Minjiang 岷江 and Daduhe 大渡河, #223,070 [Add to Longdo]
大东[Dà dōng, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ, / ] Dadong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning, #289,056 [Add to Longdo]
萨德尔市[Sà dé ěr shì, ㄙㄚˋ ㄉㄜˊ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Sadr city (Shia township in East Bagdad), #824,390 [Add to Longdo]
千里達和多巴哥[qiān lǐ dá hé duō bā gē, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄉㄚˊ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄚ ㄍㄜ, / ] Trinidad and Tobago [Add to Longdo]
绿区[lǜ qū, ㄌㄩˋ ㄑㄩ, 绿 / ] (Baghdad) green zone [Add to Longdo]
雷阿尔城[Léi ā ěr chéng, ㄌㄟˊ ㄚ ㄦˇ ㄔㄥˊ, / ] Ciudad Real [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
dadurchดังนั้น, ด้วยวิธีนั้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dada {n}Dada [Add to Longdo]
Dadaismus {m}Dadaism [Add to Longdo]
Dingsbums {n}dohickey; dojigger; doodad; doohickey; gimmick [Add to Longdo]
Goldader {f}vein of gold [Add to Longdo]
Großvater {m}granddad [Add to Longdo]
besonderes Merkmal | sich dadurch auszeichnen, dass ...distinction | have the distinction of ... [Add to Longdo]
Opa {m}granddad; grandpa [Add to Longdo]
Papa {m}dad; daddy; pa [Add to Longdo]
Sattelknopf {m}pommel (on daddle) [Add to Longdo]
Vater, der seiner Unterhaltpflicht nicht nachkommtdeadbeat dad [Add to Longdo]
Vati {m}; Papa {m}; Papi {m}daddy; dad [Add to Longdo]
Versandadresse {f}address for dispatch [Add to Longdo]
sich abseilen; sich drücken [übtr.]to skive off [Br.]; to skedaddle [coll.] [Add to Longdo]
sich nebenbei mit etw. beschäftigen | sich an der Börse versuchento dabble in sth.; to daddle at sth. | to dabble in stocks and shares [Add to Longdo]
dadurchthereby [Add to Longdo]
dadurch; sothus [Add to Longdo]
flüchten; abhauento skedaddle [Add to Longdo]
Steinadler {m}; Goldadler {m} [ornith.]Golden Eagle (Aquila chrysaetos) [Add to Longdo]
Trinidadsturmvogel {m} [ornith.]Trinidade Petrel [Add to Longdo]
Hagedasch {m} [ornith.]Hadada Ibis [Add to Longdo]
Kurodadrossel {f} [ornith.]Seven Islands Thrush [Add to Longdo]
Grenadadrossel {f} [ornith.]Lesser Antillean Thrush [Add to Longdo]
Andromedadrossel {f} [ornith.]Sunda Ground Thrush [Add to Longdo]
Trinidadorganist {m} [ornith.]Trinidad Euphonia [Add to Longdo]
Weberknecht {m} [zool.]daddy-long-legs [Add to Longdo]
Trinidad und Tobago [geogr.]Trinidad and Tobago (tt) [Add to Longdo]
Ciudad de México; Mexiko-Stadt (Hauptstadt von Mexiko)Ciudad de México; Mexico (capital of Mexico) [Add to Longdo]
Baghdad; Bagdad (Hauptstadt von Irak)Baghdad (capital of Iraq) [Add to Longdo]
Ciudad de Guatemala; Guatemala-Stadt (Hauptstadt von Guatemala)Ciudad de Guatemala; Guatemala City (capital of Guatemala) [Add to Longdo]
Ciudad Juárez (Stadt in Mexiko)Ciudad Juárez (city in Mexico) [Add to Longdo]
Ciudad de Panamá; Panama-Stadt (Hauptstadt von Panama)Ciudad de Panamá; Pnanama (capital of Panama) [Add to Longdo]
Port-of-Spain (Hauptstadt von Trinidad und Tobago)Port-of-Spain (capital of Trinidad and Tobago) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祖父ちゃん[おじいちゃん, ojiichan] (n) (col) grandpa; grandad [Add to Longdo]
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
ずらかる[zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]
ただでは[tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
のっぽ[noppo] (n) tall lanky person; bean pole; daddy-longlegs [Add to Longdo]
アリダード[arida-do] (n) alidade [Add to Longdo]
カナダデー[kanadade-] (n) Canada Day [Add to Longdo]
サラダドレッシング[saradadoresshingu] (n) salad dressing [Add to Longdo]
スクエアユニコーンフィッシュ[sukueayuniko-nfisshu] (n) squarenose unicornfish (Naso mcdadei, species of Indo-West Pacific tang found from East Africa to the Great Barrier Reef) [Add to Longdo]
スンニ・トライアングル;スンニトライアングル[sunni . toraianguru ; sunnitoraianguru] (n) Sunni Triangle (area of Iraq bounded by Baghdad, Ramadi and Tikrit) (ara [Add to Longdo]
ダディー;ダディ[dadei-; dadei] (n) daddy [Add to Longdo]
ツバクロザメ[tsubakurozame] (n) daggernose shark (Isogomphodon oxyrhynchus, species of requiem shark found in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil) [Add to Longdo]
ネオダダ[neodada] (n) neo dada [Add to Longdo]
ハンダ付け;半田付け[ハンダづけ(ハンダ付け);はんだづけ(半田付け), handa duke ( handa duke ); handaduke ( handaduke )] (n,vs,adj-no) soldering [Add to Longdo]
バグダッド[bagudaddo] (n) Baghdad; (P) [Add to Longdo]
パトロン[patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
リフローはんだ付;リフロー半田付け[リフローはんだづけ, rifuro-handaduke] (n) reflow soldering [Add to Longdo]
阿弥陀堂[あみだどう, amidadou] (n) temple hall containing an enshrined image of Amitabha [Add to Longdo]
恩を仇で返す[おんをあだでかえす, onwoadadekaesu] (exp,v5s) to return evil for good [Add to Longdo]
蚊トンボ;蚊蜻蛉[かトンボ(蚊トンボ);かとんぼ(蚊蜻蛉), ka tonbo ( ka tonbo ); katonbo ( ka tonbo )] (n) (1) (See 大蚊) crane fly; daddy longlegs (insect of family Tipulidae); (2) (derog) a tall, gangly person; string bean [Add to Longdo]
御父つぁん;御父つあん[おとっつぁん(御父つぁん);おとっつあん(御父つあん), otottsuan ( o chichi tsuan ); otottsuan ( o chichi tsuan )] (n) (uk) father (term commonly used until the end of the Meiji period); Dad [Add to Longdo]
座頭虫[ざとうむし, zatoumushi] (n) (uk) (See 大蚊) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones) [Add to Longdo]
札止め[ふだどめ, fudadome] (n) full house; sold out [Add to Longdo]
枝角[えだづの, edaduno] (n) antler (deer, etc.) [Add to Longdo]
正札付き[しょうふだづき, shoufudaduki] (n) plainly marked; notorious person [Add to Longdo]
専業主夫[せんぎょうしゅふ, sengyoushufu] (n) full-time house-husband; stay-at-home dad [Add to Longdo]
曾祖父;曽祖父[そうそふ;ひいじじ;ひじじ;ひおおじ, sousofu ; hiijiji ; hijiji ; hiooji] (n) great-grandfather; great-granddad; great-grandad [Add to Longdo]
足長おじさん[あしながおじさん, ashinagaojisan] (n) (1) (See 大蚊) anonymous scholarship system for orphans whose parents have been killed in traffic accidents (from Daddy-Long-Legs, a 1912 novel by Jean Webster); (2) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones) [Add to Longdo]
打電[だでん, daden] (n,vs) sending a telegram; telegraph [Add to Longdo]
駄々;駄駄[だだ;ダダ, dada ; dada] (n) (See 駄駄を捏ねる) tantrum; fretting [Add to Longdo]
駄々っ子;駄駄っ子;だだっ子;駄々っ児;駄駄っ児;だだっ児[だだっこ, dadakko] (n) unmanageable child; spoiled child (spoilt); spoiled brat [Add to Longdo]
駄駄を捏ねる;駄々を捏ねる;駄駄をこねる;駄々をこねる[だだをこねる, dadawokoneru] (exp,v1) to be unreasonable; to whine; to throw a tantrum [Add to Longdo]
体で覚える;身体で覚える;躯で覚える[からだでおぼえる, karadadeoboeru] (exp,v1) to master something (through personal experience) [Add to Longdo]
体造り;体作り;体づくり[からだづくり, karadadukuri] (n) physical culture; bodybuilding [Add to Longdo]
大蚊[ががんぼ;かがんぼ, gaganbo ; kaganbo] (n) (uk) crane fly; daddy longlegs (insect of family Tipulidae) [Add to Longdo]
只取り;只取(io)[ただとり;ただどり, tadatori ; tadadori] (n,vs) getting something for nothing [Add to Longdo]
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P) [Add to Longdo]
肌で感じる[はだでかんじる, hadadekanjiru] (v1) to understand from experience [Add to Longdo]
肌で知る[はだでしる, hadadeshiru] (exp,v5r) to know something by direct experience; to know through the skin [Add to Longdo]
父さん[とうさん, tousan] (n) (See お父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
父ちゃん[とうちゃん;とっちゃん, touchan ; tocchan] (n) (chn) dad; daddy; papa; pa; pop [Add to Longdo]
無駄遣い(P);無駄使い[むだづかい, mudadukai] (n,vs) wasting ... on (e.g. money); squandering; waste; frittering away; (P) [Add to Longdo]
盲蜘蛛[めくらぐも, mekuragumo] (n) (uk) (See 大蚊) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones) [Add to Longdo]
唯でさえ[ただでさえ, tadadesae] (adv) (uk) even at the best of times; (even) under normal circumstances; in addition to [Add to Longdo]
幽霊蜘蛛[ゆうれいぐも;ユウレイグモ, yuureigumo ; yuureigumo] (n) (1) (uk) pholcid spider (any spider of family Pholcidae, esp. species Pholcus crypticolens); (2) (col) (See 座頭虫) harvestman; daddy longlegs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top