ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cystic

S IH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cystic-, *cystic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cystic(ซิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับถุงน้ำ กระเพาะปัสสาวะหรือถุงน้ำดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cystic๑. -กระเพาะปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ vesical]๒. -ถุงน้ำดี๓. -เป็นถุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cystic ductท่อถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cystica pyelitisกรวยไตอักเสบมีถุงน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cysticถุง,ถุงน้ำ [การแพทย์]
Cystic Arteriesหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงถุงน้ำดี [การแพทย์]
Cystic Atrophyซีสติคอโทรฟี่ [การแพทย์]
Cystic Changeการเปลี่ยนแปลงเป็นซีสท์ [การแพทย์]
Cystic Cleftsหลืบหรือช่องว่าง [การแพทย์]
Cystic Degenerationถุงวุ้นเหลวๆ,เนื้องอกเสื่อมสลายกลายเป็นถุงเหลืออยู่ [การแพทย์]
Cystic Dilatationขยายออกเป็นถุง [การแพทย์]
Cystic Dilatation of Glandการพองตัวของต่อม [การแพทย์]
Cystic Disease of Lung, Congenitalถุงเป็นแต่กำเนิดของปอด [การแพทย์]
Cystic Disease, Chronicโรคถุงน้ำเรื้อรังของเต้านม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cystic fibrosisโรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อต่อมขับออก(ภายนอก) มันทําให้เกิดการผลิตของเมือกหนาผิดปกติ, นําไปสู่การอุดตันของท่อตับอ่อน, ลําไส้, และหลอดลมและมักจะส่งผลให้ติดเชื้อทางเดินหายใจ.
Cystic kidneyโรคไตเรื้อรังเกิดขึ้นเมื่อไตของคนพัฒนาถุงที่เต็มไปด้วยของเหลวที่เรียกว่าซีสต์เมื่อเวลาผ่านไป โรคไตเรื้อรังที่ได้รับไม่เหมือนกับโรคไตกลายเป็นถุงน้ำ, โรคอื่นที่ทําให้เกิดไตในการพัฒนากลายเป็นซีสต์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The breast cancer gene the cystic fibrosis gene it goes on and on and on.รหัสพันธุกรรมของโรคพังผืดในถุงน้ำดี ฯลฯ ฯลฯ The Corporation (2003)
Cystic fibrosis. Civil war in Africa.ทั้งซีสต์ ทั้งเนื้องอก สงครามกลางเมืองในแอฟริกา I Heart Huckabees (2004)
Cystic toxic what?เมื่อกี๊เรียกฉันอะไรนะ I Heart Huckabees (2004)
It's a...a cystic mass.มันเป็นถุงน้ำ To the Lighthouse (2009)
Cystic fibrosis.โรคซิสติก ไฟโบรซิส Good Mourning (2009)
The father says the patient has cystic fibrosis.พ่อว่า คนไข้มีโรคกรรมพันธ์ ระบบทางเดินหายใจ Prisoner of War (2011)
Cystic duct, common bile duct.ท่อปัสสาวะ, ท่อน้ำดี Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Down syndrome, cystic fibrosis, spina bifida.ดาวซินโดรม Piggy Piggy (2011)
N.F. is more common than muscular dystrophy, cystic fibrosis and Huntington's disease combined.โรคนี้เจอบ่อยกว่าพวกโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, ซิสติกไฟโบรซิส และฮันติงตั้นรวมกันอีก The Doll in the Derby (2013)
We can eliminate hereditary diseases, such as cystic fibrosis, muscular dystrophy, sickle-cell anemia.เราสามารถกำจัดโรคทางพันธุกรรมต่างๆ ได้ เช่น โรคซิสติกไฟโบรซิส โรคกล้ามเนื้อลีบ โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว Ted 2 (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
CYSTIC S IH1 S T IH0 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纤维囊泡症[xiān wéi náng pào zhèng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄋㄤˊ ㄆㄠˋ ㄓㄥˋ, / ] cystic fibrosis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
多嚢胞性卵巣症候群[たのうほうせいらんそうしょうこうぐん, tanouhouseiransoushoukougun] (n) polycystic-ovary syndrome [Add to Longdo]
嚢胞性繊維症[のうほうせいせんいしょう, nouhouseisen'ishou] (n) cystic fibrosis; mucoviscidosis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cystic
   adj 1: of or relating to a normal cyst (as the gallbladder or
       urinary bladder)
   2: of or relating to or resembling a cyst

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top