ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cyborg

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cyborg-, *cyborg*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wow! This is a DL4 model cyborg horse!นี่ม้าไซบอร์ก รุ่นDL4นี่นา! Vampire Hunter D (1985)
Just when I thought I'd seen everything in this lifetime I sit here and watch a cyborg go diving in her spare time.ขณะที่ผมคิดถึงเรื่องต่างๆที่ผมเจอมาตลอดชีวิต... ต้องมานั่งดูไซบอร์กดำน้ำเล่นเวลาว่างไปด้วย Ghost in the Shell (1995)
True. If we ever quit or retire, we'd have to give back our augmented brains and cyborg bodies.ถูกต้อง, ถ้าเราลาออกหรือปลดประจำการ, เราต้องคืนสมองกลและร่างกายครึ่งหุ่นให้เขา Ghost in the Shell (1995)
Well, I guess cyborgs like myself have a tendency to be paranoid about our origins.ฉันคิดว่าไซบอร์กอย่างฉัน อาจจะสนใจที่จะค้นหาว่าตัวเองมาจากไหน Ghost in the Shell (1995)
Does that Nakamura guy have a special-order cyborg body?นากามูระมีสิทธิที่จะสั่งงานไซบอร์กได้รึเปล่า? Ghost in the Shell (1995)
No, there aren't any cyborgs in Section 6.ไม่, ที่แผนก 6 ไม่มีไซบอร์ก Ghost in the Shell (1995)
Then, even if the other guy that was with him is a cyborg the two of them together couldn't weigh over 1,000 pounds.แล้วถ้าคนที่มากับเขาด้วยเป็นไซบอร์กล่ะ... ทั้งสองคนรวมกัน ไม่น่าจะหนักเกิน 1,000 ปอนด์นะ Ghost in the Shell (1995)
You caused the Puppet Master to dive into a cyborg, then meanwhile murdered his real body?คุณหมายความว่าเจ้านักเชิดหุ่นมันเข้ามาในร่างไซบอร์ก, แล้วในระหว่างนั้นร่างจริงของเขาก็ถูกทำลายงั้นรึ? Ghost in the Shell (1995)
So Section 6 forces the Puppet Master to enter a cyborg body ...แผนก 6 บีบให้นักเชิดหุ่นเข้าไปในร่างไซบอร์ก Ghost in the Shell (1995)
In this utopia, those injured in the war were reconditioned as human cyborgs.ดินแดนในฝันแห่งนี้ ได้เปลี่ยนผู้บาดเจ็บในสงคราม ให้เป็นมนุษย์ไซบอร์ก Appleseed Ex Machina (2007)
You could be looking at Combat cyborgs.พวกนายต้องจับที่การต่อสู้กับไซบอร์ก Appleseed Ex Machina (2007)
A high-tech cyborg wearing an analog watch. Well, look at that.ว้าว ดูนั่นสิ หุ่นยนต์ไฮเทคใส่นาฬิกาไขลาน Appleseed Ex Machina (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่นยนต์[n.] (hunyon) EN: robot ; automaton ; cyborg   FR: robot [m] ; automate [m] ; androïde [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイボーグ[, saibo-gu] (n) cyborg; cybernetic organism [Add to Longdo]
義体[ぎたい, gitai] (n) artificial body; cyborg [Add to Longdo]
人造人間[じんぞうにんげん, jinzouningen] (n) robot; cyborg [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cyborg
   n 1: a human being whose body has been taken over in whole or in
      part by electromechanical devices; "a cyborg is a
      cybernetic organism" [syn: {cyborg}, {bionic man}, {bionic
      woman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top