ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cutout

K AH1 T AW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cutout-, *cutout*
English-Thai: Longdo Dictionary
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices., See also: board

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cutout(n) เครื่องมือในการเชื่อมต่อหรือตัดกระแสไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cutoutn. สิ่งหรือส่วนที่ถูกตัดออก,การตัดออก,เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cutout relayรีเลย์สะพานไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUTOUT K AH1 T AW2 T
CUTOUTS K AH1 T AW2 T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Relaisanker {m}cutout blade; cutout arm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カットアウト[kattoauto] (n) {comp} cutout [Add to Longdo]
紙切り[かみきり, kamikiri] (n) paper silhouette cutout; paper knife [Add to Longdo]
紙相撲[かみずもう, kamizumou] (n) (See 相撲) paper sumo; children's game played with paper cutouts [Add to Longdo]
切り絵細工[きりえざいく, kiriezaiku] (n) (See 切り紙細工) paper cutouts [Add to Longdo]
切り欠き[きりかき, kirikaki] (n) cutout; notch [Add to Longdo]
切り紙細工[きりがみざいく, kirigamizaiku] (n) paper cutouts [Add to Longdo]
切り抜き絵;切抜き絵[きりぬきえ, kirinukie] (n) cutout picture [Add to Longdo]
切り抜き細工;切抜き細工[きりぬきざいく, kirinukizaiku] (n) cutouts (of coloured paper) [Add to Longdo]
切り抜き人形;切抜き人形[きりぬきにんぎょう, kirinukiningyou] (n) cutout (paper) doll [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cutout
   n 1: a switch that interrupts an electric circuit in the event
      of an overload
   2: a photograph from which the background has been cut away
   3: a part that is cut out or is intended to be cut out

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top