ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cure

K Y UH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cure-, *cure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cure(n) กระบวนการถนอมอาหาร
cure(n) การแก้ไขปัญหา
cure(n) การฟื้นฟู, Syn. recovery
cure(vt) แก้ไขปัญหา
cure(vt) ถนอมอาหาร, Syn. preserve, keep
cure(vi) ถนอมอาหาร
cure(vt) รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal, make well, restore
cure(vi) รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal
cure(vt) สิ่งที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย, See also: การรักษา
curer(n) ผู้ดูแลรักษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment
cure-alln. ยารักษาสารพัดโรค
curet(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
curettage(คิวเรท'ทิจ) n. การขูด,การขูดชำระแผลด้วย
curette(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet, gourmand
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable
manicure(แมน'นะเคียวร์) n. การ (อาชีพ) ตกแต่งมือและเล็บมือ,ช่างแต่งเล็บ. v. แต่งเล็บ
obscure(อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง.
pedicure(เพด'ดะเคียวร์) n. การดูแลและรักษาเท้า,หมอเท้า,การล้างขัดหรือทาเล็บ, See also: pedicurist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cure(vt) แก้,รักษา,เยียวยา,บำบัด
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
epicurean(n) คนเจ้าสำราญ,คนชอบสนุก,คนฟุ้งเฟ้อ,ผู้มีรสนิยมสูง
insecure(adj) ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,ไม่ปลอดภัย
manicure(n) การแต่งเล็บ
manicure(vt) แต่งเล็บ
obscure(adj) มืดมน,คลุมเครือ,ซ่อนอยู่,มัว
obscure(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้มืดมน
procure(vt) จัดหา,หามา,นำมาซึ่ง,ล่อลวง,เอามา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
curet; curette๑. เครื่องมือขูด๒. การขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curettageการขูด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curettage, gingivalการขูดเหงือก [มีความหมายคล้ายกับ curettage, soft tissue] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curettage, soft tissueการขูดเนื้อเยื่อ [มีความหมายคล้ายกับ curettage, gingival] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curettage, subgingivalการขูดเหงือกช่วงล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curette๑. ช้อนขูด๒. ขูด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curette; curet๑. เครื่องมือขูด๒. การขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cureหายขาด,รักษา [การแพทย์]
Cure rateอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันของยาง วัดจากการเปลี่ยนแปลงสมบัติของวัลคาไนเซต (vulcanizate) ต่อหนึ่งหน่วยเวลา [เทคโนโลยียาง]
Cure Rateอัตราการหายของโรค [การแพทย์]
Cure timeเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันที่อุณหภูมิที่กำหนด ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นกับชนิดของยางผสมและความหนาของผลิตภัณฑ์ [เทคโนโลยียาง]
Cure, Radicalการรักษาให้หายขาด,การรักษาแบบให้หายขาด [การแพทย์]
Cure, Spontaneousหายไปได้เอง [การแพทย์]
Curetขูด [การแพทย์]
Curettageการขูดมดลูก [TU Subject Heading]
Curettageการขูด,การขูดมดลูก,ขูดเนื้อออก,ขูดมดลูก,การขูดเอาเนื้อเยื่อที่เป็นโรคออก,ขูดออก,วิธีขูด [การแพทย์]
Curettage, Endocervicalการขูดเยื่อบุภายในคอมดลูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The hands cure quickly, " he thought.มือรักษาได้อย่างรวดเร็วเขาคิด ว่า The Old Man and the Sea (1958)
- Is there a cure for nail biting?จะมีการรักษากัดเล็บ? Help! (1965)
If you would like to cure the fever Called lifeถ้าเธออยากเยียวยารักษาไข้ ที่เรียกว่าชีวิต The Little Prince (1974)
At any rate, any program has its bugs and I would think that a man of your capability could cure our problem....และผมคิดว่าคนของคุณจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ Ghost in the Shell (1995)
The blood of the Deer God is said to cure disease.โลหิตของพระเจ้ากวางบอกว่าจะรักษาโรค Princess Mononoke (1997)
Come with me I have a cure for your miseryไปด้วยกัน ฉันมีวิธีให้นายหายเมา ตามฉันมา The Legend of 1900 (1998)
A cure for cancer?วิธิการรักษาโรคมะเร็ง? The Story of Us (1999)
- We will be able to cure her, Argus.- เรารักษาอาการเธอได้ อาร์กัส Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I'm gonna find out a cure for your illnessผมจะต้องหาทางรักษาโรคของคุณให้ได้ Crazy First Love (2003)
I'm gonna cure her illness and we're gonna live happily together till our deaths do us apart teeth fall out.ผมจะต้องหาทางรักษาโรคของเธอให้หาย แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป จนกว่าเราจะแก่เฒ่า หรือจนกว่าความตายจะทำให้เราสองคนต้องพรากจากกัน Crazy First Love (2003)
Seeking revenge is the best cure for someone who got hurtหาทางแก้แค้นเป็นการรักษา ที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เจ็บปวด Oldboy (2003)
You know, he could cure cancer.เขาอาจจะหาทางรักษาโรคมะเร็งก็เป็นได้ The Girl Next Door (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cureA good sweat will cure a cold.
cureAn ounce of prevention is worth a pound of cure.
cureA soft answer is a specific cure of anger. [Proverb]
cureAt present it is medically impossible to cure this disease.
cureCancer can be cured easily if it is found in its first phase.
cureCancer can be cured if discovered in time.
cureDoctor cure me.
cureGood food and good sleep will cure you of your cold.
cureHe cured my illness.
cureHe managed to cure himself of his habit of nibbling his nails.
cureHe was cured of his bad habits.
cureHe was cured of his drinking habit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาโรค(v) cure, See also: heal, remedy, Example: คอมพิวเตอร์เป็นเพียงผู้ช่วยของแพทย์ที่จะวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเท่านั้น, Thai Definition: ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
บ่ม(v) ripen, See also: cure, mature, make ripe, Example: มะม่วงที่ลูกค้าให้มาต้องเอามาบ่มอีกสองวันถึงจะนำไปรับประทานได้, Thai Definition: ทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น
บำบัดรักษา(v) treat, See also: cure, heal, Syn. รักษา, เยียวยา, แก้โรค, บรรเทา, Example: สมาธิจะช่วยบำบัดรักษาโรคร้ายทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้, Thai Definition: เยียวยาให้คลายหรือทุเลาลงจากอาการที่เป็นอยู่
รักษ์(v) cure, See also: remedy, heal, treat (illness), Syn. รักษา, เยียวยา
รุมไข้(v) cure somebody of his fever by giving him an antipyretic, See also: treat the fever, remedy a fever, give medicine to reduce the fever, Thai Definition: เอายาให้คนไข้กินเพื่อไม่ให้ตัวร้อนจัด หรือเย็นจัด
การบ่ม(n) cure, See also: ripeness, Example: อาหารที่หมักเพื่อทำโยเกิร์ตจะใช้เวลาการบ่มนานถึง 2 วัน, Thai Definition: การทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น เช่น การบ่มผลไม้ การบ่มใบยา
การเยียวยา(n) cure, See also: remedy, treatment, Syn. การรักษา, การบำบัด, การบรรเทาทุกข์, การเยียวยารักษา, Example: ปัจจุบันหน่วยงานราชการต้องการงบประมาณจำนวนมากในการเยียวยารักษาผู้ติดยาเสพติด, Thai Definition: การทำให้ดีขึ้น
รักษา(v) cure, See also: remedy, heal, treat (illness), have a treatment, Syn. รักษ์, เยียวยา, Example: ชาวบ้านมักทัศนคติว่า โรคบางอย่างก็ควรรักษาด้วยแบบเก่า, Thai Definition: ทำให้หายจากโรค
เยียวยา(v) be curable, See also: cure, treat, aid, heal, remedy, Syn. แก้ไข, Example: การเสพติดคอมพิวเตอร์ระบาดในสังคมสมัยใหม่ ยากที่จะเยียวยา, Thai Definition: ทำให้ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
บำบัด[bambat] (v) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate  FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บ่ม[bom] (v) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe  FR: mûrir (à la chaleur)
บ่มใบยา[bom bai yā] (v, exp) EN: cure tobacco
บริคณห์[børikhon] (n, exp) EN: loan contract secured by an indenture agreement
บดบัง[botbang] (v) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal  FR: éclipser ; occulter ; effacer
ช่างแต่งเล็บ[chang taeng lep] (n, exp) EN: manicurist  FR: manucure [m, f]
ดาวพระพุธ[dāo Phra Phut] (n, prop) EN: Mercury  FR: Mercure
ดาวพุธ[Dāophut] (n, prop) EN: Mercury  FR: Mercure
ดอง[døng] (v) EN: pickle ; preserve in salt ; cure  FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre

CMU English Pronouncing Dictionary
CURE K Y UH1 R
CURED K Y UH1 R D
CURES K Y UH1 R Z
CURETON K Y UH1 R T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cure (v) kjˈuəʳr (k y u@1 r)
cured (v) kjˈuəʳd (k y u@1 d)
cures (v) kjˈuəʳz (k y u@1 z)
cure-all (n) kjˈuəʳr-ɔːl (k y u@1 r - oo l)
cure-alls (n) kjˈuəʳr-ɔːlz (k y u@1 r - oo l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
治愈[zhì yù, ㄓˋ ㄩˋ, / ] cure, #5,819 [Add to Longdo]
治病救人[zhì bìng jiù rén, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ, ] cure the sickness to save the patient; criticize a person in order to help him, #45,113 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aushärtezeit {f}cure time [Add to Longdo]
Aushärtungszeit {f}cure time [Add to Longdo]
Seelsorge {f}cure of souls [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
エピキュリアン[epikyurian] (n) epicurean [Add to Longdo]
エピクロス学派[エピクロスがくは, epikurosu gakuha] (n) Epicurean school (of philosophy) [Add to Longdo]
エピクロス主義[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism [Add to Longdo]
キューレット[kyu-retto] (n) curette (fre [Add to Longdo]
キュア[kyua] (n) cure [Add to Longdo]
ゴシップ[goshippu] (n) (1) gossip; (2) {comp} government OSI procurement; GOSIP; (P) [Add to Longdo]
セキュア[sekyua] (adj-f) secure [Add to Longdo]
セキュアハッシュアルゴリズム[sekyuahasshuarugorizumu] (n) {comp} secure hash algorithm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] secure access management, MT [Add to Longdo]
保証格納域[ほしょうかくのういき, hoshoukakunouiki] secure storage [Add to Longdo]
頻度[ひんど, hindo] frequency (of occurence) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cure
   n 1: a medicine or therapy that cures disease or relieve pain
      [syn: {remedy}, {curative}, {cure}, {therapeutic}]
   v 1: provide a cure for, make healthy again; "The treatment
      cured the boy's acne"; "The quack pretended to heal
      patients but never managed to" [syn: {bring around},
      {cure}, {heal}]
   2: prepare by drying, salting, or chemical processing in order
     to preserve; "cure meats"; "cure pickles"; "cure hay"
   3: make (substances) hard and improve their usability; "cure
     resin"; "cure cement"; "cure soap"
   4: be or become preserved; "the apricots cure in the sun"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top