ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cur

K ER1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cur-, *cur*
English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
curvity(adj) ความโค้ง
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน
security(n, adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, See also: protection, Syn. certificate
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.
recursive[เรค' เคอเสฟ] (adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor, See also: recurring, recursion, recursive function, Syn. recur
cryptocurrency(n) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cur(n) คนขี้ขลาด, Syn. coward
cur(n) สุนัขพันธุ์ทาง, See also: สุนัขพันธุ์ผสม, Syn. mongrel, mutt
curb(n) ขอบทางเดิน, Syn. edge, ledge
curb(vt) ควบคุม, See also: จำกัดขอบเขต, ระงับ, Syn. restrain, control
curb(vt) ทำขอบทางเดิน
curb(n) สิ่งควบคุม
curd(n) นมข้น
curd(n) สิ่งที่คล้ายนมข้น
cure(n) กระบวนการถนอมอาหาร
cure(n) การแก้ไขปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cur(เคอ) n. หมาเลว,คนเลว,หมาพันธุ์ผสม
curable(เคียว'ระเบิล) adj. ซึ่งรักษาให้หายได้., See also: curability n. ดูcurable
curacy(เคียว'ระซี) n. ที่ทำงานหรือตำแหน่งของcurate
curaten. พระผู้ช่วยหัวหน้าพระ,พระผู้บำบัดวิญญาณ
curative(คิว'ระทิฟว) adj. ซึ่งบำบัด,ซึ่งมีผลในการรักษาโรค n. ยา,สิ่งที่ใช้บำบัดโรค, Syn. remedlial g
curator(คิวเร'เทอะ) n. ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล, See also: curatorial adj. curatorship n.
curb(เคิร์บ) n. ขอบ,ขอบถนน,ขอบบ่อ,ริม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งควบคุม vt. รั้งม้า,เหนี่ยวรั้ง,ควบคุม,ระงับ,กั้นขอบ,สร้างคันดิน., Syn. check
curbing(เคิร์บ'บิง) n. วัตถุที่สร้างเป็นขอบ,ขอบริม
curcuma(เคอ'คิวมะ) n. พืชขมิ้น
curd(เคิร์ด) n. นมข้น,สารที่คล้ายนมข้น vt.,vi. กลายเป็นนมข้น, Syn. curdle

English-Thai: Nontri Dictionary
cur(n) สุนัขข้างถนน,ชาติหมา,คนเลว
curate(n) พระสอนศาสนา,ผู้บำบัดวิญญาณ
curator(n) ผู้ดูแล,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล
curb(n) บังเหียน,เครื่องควบคุม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ขอบถนน
curb(vt) กด,กั้นขอบ,ยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ระงับ
curd(n) นมข้น,นมเปรี้ยว
curdle(vt) ทำให้ข้น,ทำให้แข็ง,ทำให้เลือดหยุด
cure(vt) แก้,รักษา,เยียวยา,บำบัด
curfew(n) การตีระฆัง,การห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล
curio(n) ของประหลาด,ของหายาก,โบราณวัตถุ,ของเก่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
curative inoculationการปลูกเชื้อรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curative statuteบทกฎหมายแก้ไขข้อบกพร่อง, บทกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม [ดู validating act ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
curative treatmentการรักษาขจัดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curatorผู้พิทักษ์, ผู้ปกครองผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
curb idleเดินเบาขณะเครื่องร้อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
curb weightน้ำหนักรถเปล่า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
curdลิ่มน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curdy pusหนองเละ, หนองเป็นลิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curet; curette๑. เครื่องมือขูด๒. การขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curettageการขูด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curableหายจากโรค [การแพทย์]
Curareคิวราเร่;คิวราเร,ยา;คิวราเร;คิวแร;ยางน่อง [การแพทย์]
Curativeการรักษาพยาบาล,ด้านการรักษาพยาบาล,การรักษาโรค [การแพทย์]
Curative Careการรักษาโรค [การแพทย์]
Curative Effectหายขาด [การแพทย์]
Curbside Recyclingการแยกขยะตามขอบถนน, Example: การเก็บขยะที่แยกแยะไว้ เพื่อการนำกลับมาใช้โดยติดตั้งถังแยกได้ที่ขอบถนน [สิ่งแวดล้อม]
Curcumaเคอคูมา [TU Subject Heading]
Curcuma alismatifoliaขมิ้นโคก [TU Subject Heading]
Curcuma sessilisอาวแดง [TU Subject Heading]
Curcuma sparganifoliaกระเจียวบัว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
curator(n) ภัณฑารักษ์
curiousity(n) ความอยากรู้อยากเห็น, ของหายาก, ของลายคราม, ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ, ความผิดธรรมดา, ความแปลก, คนหรือปรากฏการณ์แปลกๆ, ความอยากรู้
current assets(n) สินทรัพย์หมุนเวียน
current events(n) เหตุการณ์ปัจจุบัน, ข่าว
curtain call(n) เวลาที่ผู้แสดงออกมายืนหน้าเวทีหลังจบการแสดงเพื่อรับคำขอบคุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.
curA bright child is curious about life and reality.
curA cat appeared from behind the curtain.
curA curfew was imposed on the city.
curA curious disease struck the town.
curA curtain of mist blocked our view.
curA good sweat will cure a cold.
curA green carpet will not go with this blue curtain.
curA healthy curiosity is truly a fine thing.
curAn electric current can generate magnetism.
curAn iron curtain has descended across the Continent.
curAn old belief is sometimes still widely current.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาโรค(v) cure, See also: heal, remedy, Example: คอมพิวเตอร์เป็นเพียงผู้ช่วยของแพทย์ที่จะวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเท่านั้น, Thai Definition: ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
กระแสรายวัน(n) current account, Syn. บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีเดินสะพัด, Example: ธุรกิจของเขาใช้เงินหมุนเวียนจากบัญชีกระแสรายวัน, Thai Definition: การฝากเงินธนาคาร ที่ฝากและถอนได้ทุกวันที่เปิดทำการ
ประจบสอพลอ(v) fawn upon/on, See also: curry favour with, ingratiate oneself with, toady, flatter, Syn. ประจบประแจง, ยกยอปอปั้น, สรรเสริญเยินยอ, Example: ลูกน้องประจบสอพลอเจ้านายเพื่อหวังความก้าวหน้าในการทำงาน, Thai Definition: ทำให้เขาชอบโดยการสอพลอเพื่อหวังผลประโยชน์
ผ้าม่าน(n) curtain
ล่าสุด(adj) latest, See also: current, most recent, up-to-date, newest, modern, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ในปัจจุบันเราได้นำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ควบคู่ไปด้วย
ฝากเผื่อเรียก(n) current deposit, Example: เราน่าจะนำเงินก้อนนี้ไปฝากประจำประเภทฝากเผื่อเรียกจะดีที่สุด, Thai Definition: ฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะเรียกให้จ่ายเมื่อใดก็ได้
ขดตัว(v) curl oneself up, See also: snuggle up to someone, huddle up, Ant. ยืดตัว, Example: เด็กทารกขดตัวอยู่อย่างอบอุ่นในท้องแม่
ประจ๋อประแจ๋(v) flatter, See also: curry favour with, fawn on, toady, make up to, Syn. ประจบประแจง, ฉอเลาะ, ออเซาะ, Example: เขาประจ๋อประแจ๋เธอจนเธอขัดเขาไม่ได้
หยิกงอ(adj) curly, See also: wavy, twisted, frizzy, crimpy, Syn. หงิกงอ, งอ, หงิก, ยู่ยี่, Ant. ตรง, Example: ผมหยิกงอของเธอไหลลงมาถึงบ่า
หวี(n) comb, See also: currycomb, brush, Example: หวีและแปรงสีฟัน เป็นของใช้ส่วนตัวที่ผู้เดินทางต้องนำติดตัวไป, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สิ่งที่เป็นซี่ถี่ๆ ใช้สางผมและเส้นด้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
แอ่น[aen] (adj) EN: bent ; curved  FR: courbé ; bombé
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อนุบาล[anubān] (n) EN: curator
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[attrā laēkplīen ngoentrā] (n, exp) EN: currency exchange rate
แบกความเสี่ยง[baēk khwām sīeng] (v, exp) EN: incur a risk
บำบัด[bambat] (v) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate  FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บัญชีเดินสะพัด[banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
บัญชีกระแสรายวัน[banchī krasaērāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
บัญชีรายวัน[banchī rāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUR K ER1
CURT K ER1 T
CURE K Y UH1 R
CURL K ER1 L
CURD K ER1 D
CURB K ER1 B
CURIE K Y UH0 R IY1
CURED K Y UH1 R D
CURCI K UH1 R CH IY0
CURBY K ER1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cur (n) kˈɜːʳr (k @@1 r)
curb (v) kˈɜːʳb (k @@1 b)
curd (n) kˈɜːʳd (k @@1 d)
cure (v) kjˈuəʳr (k y u@1 r)
curl (v) kˈɜːʳl (k @@1 l)
curs (n) kˈɜːʳz (k @@1 z)
curt (j) kˈɜːʳt (k @@1 t)
cur_e (n) kjˈuəʳrɛɪ (k y u@1 r ei)
curbs (v) kˈɜːʳbz (k @@1 b z)
curds (n) kˈɜːʳdz (k @@1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当前[dāng qián, ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ, / ] current; today's; modern; present; to be facing (us), #1,422 [Add to Longdo]
现有[xiàn yǒu, ㄒㄧㄢˋ ㄧㄡˇ, / ] currently existing; currently available, #2,380 [Add to Longdo]
货币[huò bì, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] currency; monetary; money, #2,417 [Add to Longdo]
本届[běn jiè, ㄅㄣˇ ㄐㄧㄝˋ, / ] current; this year, #3,508 [Add to Longdo]
现状[xiàn zhuàng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] current situation, #3,578 [Add to Longdo]
曲线[qū xiàn, ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] curve; curved line; indirect; in a roundabout way, #4,927 [Add to Longdo]
当今[dāng jīn, ㄉㄤ ㄐㄧㄣ, / ] current; present; now; nowadays, #4,978 [Add to Longdo]
治愈[zhì yù, ㄓˋ ㄩˋ, / ] cure, #5,819 [Add to Longdo]
路边[lù biān, ㄌㄨˋ ㄅㄧㄢ, / ] curb; roadside; wayside, #6,721 [Add to Longdo]
国情[guó qíng, ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] current state of a country; national conditions; (US) State of the Union, #7,406 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Curling {n}; Eisschießen {n}; Eisstockschießen {n} [sport]curling [Add to Longdo]
Curling spielen [sport]to curl [Add to Longdo]
Curry {m,n} [cook.]curry [Add to Longdo]
Currysuppe {f} [cook.]mulligatawny [Add to Longdo]
Cursor {m}cursor [Add to Longdo]
Curium {n} [chem.]curium [Add to Longdo]
Curitiba (Stadt in Brasilien)Curitiba (city in Brazil) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
Jカーブ効果[ジェーカーブこうか, jie-ka-bu kouka] (n) J-curve effect [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
R;r[アール, a-ru] (n) (1) R; r; (2) {math} (esp. r) radius; (3) (uk) curve [Add to Longdo]
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
ええじゃないか[eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
おべっかを使う[おべっかをつかう, obekkawotsukau] (exp,v5u) (See おべっか) to suck up to; to curry up to someone [Add to Longdo]
お札[おさつ, osatsu] (n) bill; note (currency) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カーソル[かーそる, ka-soru] cursor [Add to Longdo]
カーソルキー[かーそるきー, ka-soruki-] cursor keys [Add to Longdo]
カーソルコントロールキー[かーそるこんとろーるきー, ka-sorukontoro-ruki-] cursor control key [Add to Longdo]
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] cursor control key [Add to Longdo]
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
セキュリティ[せきゅりてい, sekyuritei] security [Add to Longdo]
セキュリティシステム[せきゅりていしすてむ, sekyuriteishisutemu] security system [Add to Longdo]
セキュリティリスク[せきゅりていりすく, sekyuriteirisuku] security risk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cur
   n 1: an inferior dog or one of mixed breed [syn: {cur},
      {mongrel}, {mutt}]
   2: a cowardly and despicable person

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top