ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cumbrous

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cumbrous-, *cumbrous*, cumbrou
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cumbrous มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cumbrous*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cumbrous    (j) kˈʌmbrəs (k uh1 m b r @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lästigkeiten {pl}cumbrousness [Add to Longdo]
lästigcumbrous [Add to Longdo]
lästig {adv}cumbrously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
重苦しい[おもくるしい, omokurushii] (adj-i) heavy; gloomy; awkward; cumbrous; oppressive; leaden; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cumbrous
   adj 1: difficult to handle or use especially because of size or
       weight; "a cumbersome piece of machinery"; "cumbrous
       protective clothing" [syn: {cumbersome}, {cumbrous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top