ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ctn

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ctn-, *ctn*
English-Thai: Nontri Dictionary
directness(n) ความตรง
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง
perfectness(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ
strictness(n) ความกวดขัน,ความเข้มงวด,ความเคร่งครัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเข้มงวด[khwām khem-ngūat] (n) EN: strictness  FR: austérité [f]
ความแม่นยำ[khwām maenyam] (n) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision  FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความผิดพลาด[khwām phitphlāt] (n) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness  FR: erreur [f]
ความถูกต้อง[khwām thuktǿng] (n) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness  FR: exactitude [f] ; validité [f]
ตัวเลือก[tūaleūak] (n) EN: option ; choice ; selectness  FR: option [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
となく[tonaku] (suf,exp) (See それと無く,何となく,幾度となく) adds vagueness and indirectness to the word or phrase it is used with [Add to Longdo]
ポリティカルコレクトネス[poriteikarukorekutonesu] (n) political correctness [Add to Longdo]
恩威[おんい, on'i] (n) benevolence and strictness [Add to Longdo]
緊密[きんみつ, kinmitsu] (adj-na,n) rigour; rigor; closeness; compactness; tightly knit; (P) [Add to Longdo]
厳しさ[きびしさ, kibishisa] (n) severity; strictness; intensity; (P) [Add to Longdo]
厳格[げんかく, genkaku] (adj-na,n) severe; rigid; strictness; rigor; rigour; austerity; (P) [Add to Longdo]
厳正[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness [Add to Longdo]
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P) [Add to Longdo]
至正[しせい, shisei] (n,adj-na) perfect correctness [Add to Longdo]
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top