ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coy

K OY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coy-, *coy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coy(adj) ขี้อาย, Syn. shy, bashful
coy(adj) ซึ่งหลบเลี่ยง, See also: ที่พยายามบอกปัด, Syn. evasive
coyly(adv) อย่างขี้อาย, Syn. shyly
coyote(n) สุนัขป่าชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกา
coyness(n) ความเขินอาย
coyote-ugly(sl) น่าเกลียดมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coy(คอย) {coyed,coying,coys} adj. ขี้อาย,อาย,กระดาก,สงบเสงี่ยม vi. มีกิริยาที่อาย vt. สงบเสงี่ยม, See also: coyness n., Syn. diffident, shy
coyote(ไค'โอท) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายหมาป่า พบในทวีปอเมริกาเหนือ., Syn. prairie wolf
coyote staten. ชื่อเล่นของรัฐ South Dakota
coypu(คอย'พู) n. สัตว์ใช้ฟันแทะจำพวก Myocastor coypus -pl. coypus
decoy(ดิคอย') {decoyed,decoying,decoys} n. นกต่อ,สิ่งล่อ,ผู้ล่อลวง,เป้าหลอก,สิ่งที่สามารถสะท้อนคลื่นเรดาร์. vt. ล่อด้วยนกต่อ vi. กลายเป็นนกต่อ, Syn. lure
mccoy(มะคอย') n. สิ่งแท้,คนจริง adj. แน่แท้,แท้จริง

English-Thai: Nontri Dictionary
coy(adj) กระดากอาย,ขวยเขิน,อาย
coyote(n) หมาป่า
decoy(n) สิ่งล่อ,นกต่อ,เหยื่อ,เป้าหลอก,ผู้ล่อลวง
decoy(vt) ล่อ,อ่อยเหยื่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coyoteโคโยตี้, โคโยตี้ หมายถึง การเต้นรำท่าทางยั่วยวนที่ผู้เต้นคิดท่าเอง และอาจหมายถึงผู้หญิงสาวที่หารายได้จากการเต้นรำดังกล่าวด้วย, Example: คำนี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า c-o-y-o-t-e (ซี-โอ-วาย-โอ-ที-อี)อ่านออกเสียงไม่เหมือนกับในภาษาไทย คือแบบอังกฤษออกเสียงว่า คอยโย้ต หรือ แบบอเมริกันออกเสียงว่า คายโยตี้ ซึ่งมีความหมายว่า หมาป่าชนิดหนึ่ง คำนี้แรกเริ่มเป็นคำในภาษาอินเดียนแดงเผ่านะว้าทึ่ล (Nahuatl) ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณประเทศเม็กซิโก ออกเสียงว่า คอ-ยอ-ตึ้ล แปลว่า สุนัขร้องเพลง ภาษาสเปนถิ่นเม็กซิโกยืมคำนี้มาใช้ และภาษาอังกฤษในอเมริกายืมมาจากสเปนอีกต่อหนึ่ง ความหมายก็เปลี่ยนไปจากสุนัขร้องเพลง เป็นหมาป่า เข้าใจว่าคำ โคโยตี้ ในภาษาไทยมาจากชื่อภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง “Coyote Ugly” (โค-โย-ตี้-อั๊ก-ลี่) [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So... guess what... this A and R guy from the record company has been totally coy about which team he plays on... when I introduce you, you can totally nail him and set the record straight.เดาสิว่า นายA และ Rจากค่ายเทปดังๆน่ะ มาจีบเธอแล้วเธอพยายามบอกปัดใคร ขอแนะนำนิดนึงนะ แต่เธอไม่ควรใส่ใจอะไรแบบนี้นะ Latter Days (2003)
Do not be coy or stupid, Persian. You can afford neither in Sparta.เพราะมีเพียงผู้หญิงชาวสปาร์เทิน ที่ให้กำเนิดลูกคน 300 (2006)
What are you being so coy about?เธอเขินอะไรน่ะ Listen to the Rain on the Roof (2006)
Don't play coy with me. You know I'll get it out of you anyway.อย่าเลี่ยงคำถาม รู้ไม๊ ยังไงข้าก็ต้องรู้จนได้ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Is this your coy way of telling me you want a child?นี่เป็นวิธีแก้เขินที่จะบอกผมว่าคุณอยากมีลูกรึป่าว? The Story of Lucy and Jessie (2009)
I should be coy and secretive.ฉันจะต้องค่อยๆโน้มน้าวเขา ทีละขั้นๆ แล้วก็อย่างช้าๆ Episode #1.12 (2010)
The coy look like a doll bride but the head wears a helmet like a warrior.ชมดชม้อยเหมือนตุ๊กตาเจ้าสาว แต่ส่วนหัวใส่เกราะหมวก เหมือนนักรบ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
She's not as coy as the other girls.แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่น Episode #1.19 (2011)
what a marvel... talking to his coy mistress about how they shouldn't waste any time.คุยกัยชู้ของเขา เกี่ยวกับทำอย่างไรพวกเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลา Stolen Kisses (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coyHe's coy about his income.
coyShe is coy with everyone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิดเมี้ยน(adv) bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai Definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
มิดเมี้ยน(adv) bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai Definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
ตุ้งติ้ง(adv) coyly, See also: bashfully, coquettishly, Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก, Example: ในภาวะงานศพเศร้าโศกไม่ใช่เวลาที่จะมาห้อยดอกไม้ ทำท่าตุ้งติ้ง ทำสวย ทำสนุก, Thai Definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
ชมดชม้อย(v) coy, See also: shy, bashful, Example: เธอทำชมดชม้อยส่งสายตาให้เขา
ชม้อย(v) coy, See also: glance sideways

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชม้อย[chamøi] (v) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances  FR: faire les yeux doux
ชมดชม้อย[chamotchamøi] (v) EN: coy ; shy ; bashful  FR: faire les yeux doux
เอียงอาย[īeng-āi] (v) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure
เอียงอาย[īeng-āi] (adj) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure  FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[īeng-āi] (adv) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely  FR: timidement ; modestement ; sagement
เครื่องล่อ[khreūang lø] (x) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement
ความอาย[khwām āi] (n) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness  FR: timidité [f] ; embarras [m]
นกต่อ[nok tø] (n) EN: lure ; decoy ; imitation ; bait ; fake  FR: leurre [m]
สะทกสะเทิ้น[sathoksathoēn] (v) EN: be shy ; be timid ; be coy ; be bashful
ต่อ[tø] (v) EN: decoy ; lure ; attract

CMU English Pronouncing Dictionary
COY K OY1
COYE K OY1
COYM K OY1 M
COYNE K OY1 N
COYLY K OY1 L IY0
COYLE K OY1 L
COYER K OY1 ER0
COYNER K OY1 N ER0
COYOTE K AY0 OW1 T IY0
COYOTE K AY1 OW0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coy (j) kˈɔɪ (k oi1)
coyer (j) kˈɔɪər (k oi1 @ r)
coyly (a) kˈɔɪliː (k oi1 l ii)
coypu (n) kˈɔɪpuː (k oi1 p uu)
coyest (j) kˈɔɪɪst (k oi1 i s t)
coyote (n) kˈɔɪˈout (k oi1 ou1 t)
coypus (n) kˈɔɪpuːz (k oi1 p uu z)
coyness (n) kˈɔɪnəs (k oi1 n @ s)
coyotes (n) kˈɔɪˈouts (k oi1 ou1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diǎ, ㄉㄧㄚˇ, ] coy; childish, #8,455 [Add to Longdo]
怕羞[pà xiū, ㄆㄚˋ ㄒㄧㄡ, ] coy; shy; bashful, #82,804 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーラルシーグレゴリー[ko-rarushi-guregori-] (n) Coral Sea gregory (Stegastes gascoynei) [Add to Longdo]
コヨーテ[koyo-te] (n) coyote (carnivore, Canis latrans) [Add to Longdo]
タロ芋[タロいも, taro imo] (n) taro (Colocasia esculenta); cocoyam; dasheen [Add to Longdo]
デコイ[dekoi] (n) decoy [Add to Longdo]
ヌートリア[nu-toria] (n) nutria (Myocastor coypus); coypu [Add to Longdo]
呼び出す(P);喚び出す;呼出す[よびだす, yobidasu] (v5s,vt) (1) to summon; to call (e.g. phone); to convene; to decoy; to lure; (2) {comp} to invoke (e.g. subroutine); to call; (P) [Add to Longdo]
好餌[こうじ, kouji] (n) bait; decoy; lure [Add to Longdo]
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P) [Add to Longdo]
南鮪[みなみまぐろ;ミナミマグロ, minamimaguro ; minamimaguro] (n) (uk) southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) [Add to Longdo]
友釣り[ともづり, tomoduri] (n) fishing with decoys [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coy
   adj 1: affectedly modest or shy especially in a playful or
       provocative way [syn: {coy}, {demure}, {overmodest}]
   2: showing marked and often playful or irritating evasiveness or
     reluctance to make a definite or committing statement; "a
     politician coy about his intentions"
   3: modestly or warily rejecting approaches or overtures; "like a
     wild young colt, very inquisitive but very coy and not to be
     easily cajoled"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top