ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cowered

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cowered-, *cowered*, cower, cowere
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cowered (v) kˈauəd (k au1 @ d)
cower (v) kˈauər (k au1 @ r)
cowers (v) kˈauəz (k au1 @ z)
cowering (v) kˈauərɪŋ (k au1 @ r i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cower(vi) ทำตัวงอ (ด้วยความกลัว), See also: หมอบ, งอตัว เนื่องจากความกลัว, Syn. crawl, creep, cringe
cower away(phrv) ตื่นกลัว, See also: กลัว
cower back(phrv) ตื่นกลัว, See also: กลัว
cower down(phrv) ตื่นกลัว, See also: กลัว
cower forward(phrv) ตื่นกลัว, See also: กลัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cower(คาว'เออะ) {cowered,cowering,cowers} vt.,vi. หมอบด้วยความกลัว,ยืนหรือนั่งเอาเข่าชิดกันและก้มตัวด้วยความกลัว, Syn. cringe, shrink, Ant. strut

English-Thai: Nontri Dictionary
cower(vi) ตกใจกลัว,หัวหด

CMU English Pronouncing Dictionary
COWER K AW1 ER0
PICOWER P IH1 K AW2 R
COWERING K AW1 ER0 IH0 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退缩[tuì suō, ㄊㄨㄟˋ ㄙㄨㄛ, 退 / 退] to shrink back; to cower, #16,881 [Add to Longdo]
威慑[wēi shè, ㄨㄟ ㄕㄜˋ, / ] to cower by military force; deterrence, #23,918 [Add to Longdo]
蜷缩[quán suō, ㄑㄩㄢˊ ㄙㄨㄛ, / ] to curl up; to huddle; to cower; cringing, #24,222 [Add to Longdo]
畏缩[wèi suō, ㄨㄟˋ ㄙㄨㄛ, / ] to cower; to flinch; to quail; to recoil, #49,636 [Add to Longdo]
瑟缩[sè suō, ㄙㄜˋ ㄙㄨㄛ, / ] to curl up shivering (from cold); timid and trembling (in fear); to shrink; to cower, #73,776 [Add to Longdo]
抖缩[dǒu suō, ㄉㄡˇ ㄙㄨㄛ, / ] to cower; to tremble [Add to Longdo]
趑趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, / ] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower [Add to Longdo]
趦趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, / ] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(ängstlich) ausweichen (vor)to cower away (from) [Add to Longdo]
kauern; sich hocken; sich ducken | kauernd; hockend; duckend | gekauert; gehockt; geduckt | er/sie kauert; er/sie hockt sich | ich/er/sie kauerte; ich/er/sie hockte sich | er/sie hat/hatte gekauert; er/sie hat/hatte gehocktto cower | cowering | cowered | he/she cowers | I/he/she cowered | he/she has/had cowered [Add to Longdo]
sich niederkauernto cower down [Add to Longdo]
Cuzcowergspecht {m} [ornith.]Fine-barred Piculet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどおど[odoodo] (adv,n,vs) (on-mim) coweringly; hesitantly; (P) [Add to Longdo]
畏縮[いしゅく, ishuku] (n,vs) wince; cower; recoil [Add to Longdo]
竦み上がる;すくみ上がる[すくみあがる, sukumiagaru] (v5r) to cringe with fear; to cower with fright; to be terribly afraid [Add to Longdo]
竦む[すくむ, sukumu] (v5m,vi) to cower; to be cramped [Add to Longdo]
蹲る(P);踞る[うずくまる(P);つくばる(蹲る), uzukumaru (P); tsukubaru ( uzukumaru )] (v5r,vi) (uk) (See 蹲う・つくばう) to crouch; to squat; to cower; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top