ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

covered

K AH1 V ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -covered-, *covered*, cover, covere
English-Thai: Longdo Dictionary
snow-covered(adj) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
covered(adj) ที่คลุมหน้าไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncovered(อันคัฟ'เวิร์ด) adj. ไม่มีฝา,ไม่มีที่ปิด,ไม่ได้สวมหมวก,ไม่มีที่ป้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
covered electrodeลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ [ใช้ไฟฟ้า] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
covered filler rodลวดเติมหุ้มฟลักซ์ [ใช้แก๊ส] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Covered warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่สำรองไว้, Example: ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น หากผู้ถือ covered warrant เรียกใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ผู้ออก covered warrant [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coveredAll the furniture was covered with dust.
coveredAm I fully covered in case of an accident?
coveredAnything like a road was covered with water that had flooded out of the river.
coveredAs far as I could see, everything was covered with snow.
coveredAt his final exam, Bob was really put through the wringer; the test covered everything that was in the course.
coveredBy tomorrow morning all the world will have been covered with snow.
coveredCovered with dust, the doll stood in the corner of the room.
coveredEverything was covered with snow as far as the eye could see.
coveredHe covered himself with shame.
coveredHe fell into the cesspool and got covered from head to toe.
coveredHe opened a newspaper and covered the dead child.
coveredHer face is covered with pimples.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิด(adv) concealed, See also: covered, Example: ช้างก้าวลงแอ่งโคลนที่เหนียวเหนอะ จนขาจมมิดถึงใต้ท้อง, Thai Definition: ลับหายไปจนหมดสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉนวน[chanūan] (n) EN: covered walk ; corridor ; cloister  FR: corridor [m] ; cloître [m]
เช็คคืน[chek kheūn] (n, exp) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.)
แดง[daēng] (v) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask
ฝุ่นจับ[funjap] (adj) EN: dusty ; covered with dust  FR: poussiéreux ; recouvert de poussières
จับได้[jap dāi] (adj) EN: detected : noticed ; discovered
กรวย[krūay] (n) EN: funnel ; cone ; covered receptacle for offerings  FR: cône [m] ; cornet [m] ; entonnoir [m]
ลับลี้[laplī] (adj) EN: completely covered ; completely hidden
มิด[mit] (adj) EN: concealed ; covered ; tight ; close  FR: bien fermé ; masqué ; submergé ; complet
มอมแมม[mǿmmaem = mømmaēm] (adj) EN: dirty ; covered with dirt ; filthy
รำฟ้อนเล็บ[ram føn lep] (x) EN: nail-covered dance

CMU English Pronouncing Dictionary
COVERED K AH1 V ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
covered (v) kˈʌvəd (k uh1 v @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuān, ㄒㄩㄢ, / ] covered carriage; pavilion, #8,026 [Add to Longdo]
满身[mǎn shēn, ㄇㄢˇ ㄕㄣ, / 滿] covered all over, #16,975 [Add to Longdo]
尘封[chén fēng, ㄔㄣˊ ㄈㄥ, / ] covered in dust; dusty; lying unused for a long time, #25,561 [Add to Longdo]
遍体鳞伤[biàn tǐ lín shāng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, / ] covered all over with cuts and bruises; beaten black and blue; be a mass of bruises, #28,823 [Add to Longdo]
篷车[péng chē, ㄆㄥˊ ㄔㄜ, / ] covered truck; caravan; van, #72,775 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] covered pot, #418,947 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Markthalle {f}covered market [Add to Longdo]
bewachsen mitcovered with (in); overgrown (with) [Add to Longdo]
striemig {adj}covered with wales [Add to Longdo]
zugedecktcovered up [Add to Longdo]
zugehängtcovered with curtains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらけ[darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
にきび面;面皰面[にきびづら, nikibidura] (n) face covered with pimples [Add to Longdo]
シュシュ[shushu] (n) (uk) scrunchie; hair tie covered in fabric [Add to Longdo]
ニューネッシー[nyu-nesshi-] (n) "New Nessie" (unidentified sea creature discovered by Japanese trawler Zuiyo Maru in 1977) [Add to Longdo]
ノーマーク[no-ma-ku] (adj-no,n) (1) not covered (e.g. of a sports opponent) (wasei [Add to Longdo]
火だるま;火達磨[ひだるま, hidaruma] (n) body covered with flames [Add to Longdo]
火山灰地[かざんばいち, kazanbaichi] (n) area covered in volcanic ash [Add to Longdo]
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P) [Add to Longdo]
快然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) (1) happy; elated; good mood; pleasant feelings; (adj-na) (2) cured (of an illness); recovered (from an illness) [Add to Longdo]
灰塗れ[はいまみれ, haimamire] (adj-na) covered with ashes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 covered
   adj 1: overlaid or spread or topped with or enclosed within
       something; sometimes used as a combining form; "women
       with covered faces"; "covered wagons"; "a covered
       balcony" [ant: {bare}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top