ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cosmonaut

K AO1 Z M AH0 N AO2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cosmonaut-, *cosmonaut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cosmonaut(n) นักอวกาศของรัสเซีย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักบินอวกาศ(n) astronaut, See also: cosmonaut, spaceman, spacewoman, Example: เราส่งนักบินอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์เป็นครั้งที่ 3, Count Unit: คน, Thai Definition: เจ้าหน้าที่ที่ได้รับฝึกฝนให้เดินทางและปฏิบัติหน้าที่นอกชั้นบรรยากาศโลก

CMU English Pronouncing Dictionary
COSMONAUT K AO1 Z M AH0 N AO2 T
COSMONAUTS K AO1 Z M AH0 N AO2 T S
COSMONAUTS' K AO1 Z M AH0 N AO2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cosmonaut (n) kˈɒzmənɔːt (k o1 z m @ n oo t)
cosmonauts (n) kˈɒzmənɔːts (k o1 z m @ n oo t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コスモノート[kosumono-to] (n) cosmonaut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cosmonaut
   n 1: a person trained to travel in a spacecraft; "the Russians
      called their astronauts cosmonauts" [syn: {astronaut},
      {spaceman}, {cosmonaut}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top