ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cosh

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cosh-, *cosh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cosher up(phrv) พะเน้าพะนอเกินไป, See also: ตามใจเกินไป, Syn. cocker up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cosh(คอช) {coshed,coshing,coshes} n. กระบอง. vt. ตีหัวด้วยกระบอง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cosh (v) kˈɒʃ (k o1 sh)
coshed (v) kˈɒʃt (k o1 sh t)
cosher (j) kˈouʃər (k ou1 sh @ r)
coshes (v) kˈɒʃɪz (k o1 sh i z)
coshing (v) kˈɒʃɪŋ (k o1 sh i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cosh
   n 1: a piece of metal covered by leather with a flexible handle;
      used for hitting people [syn: {blackjack}, {cosh}, {sap}]
   v 1: hit with a cosh, usually on the head

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top