ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cos

K AO1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cos-, *cos*, co
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cos(n) คอส (ทางเรขาคณิต), See also: สัดส่วนของด้านประชิดกับมุมตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยม, Syn. cosine
cost(n) ความเสียหาย, Syn. damage, harm
cost(n) ค่าใช้จ่าย, See also: จำนวนเงินที่ต้องใช้, Syn. price, payment
cost(vt) คำนวณเงินที่ต้องการ
cost(n) ต้นทุน
cost(vt) ทำให้สิ้นเปลือง, See also: ทำให้สูญเสีย
cost(vi) มีมูลค่า, See also: มีราคาเท่ากับ, Syn. be priced at, be valued
cost(vi) มีราคาแพง, Syn. be expensive
cosy(adj) อบอุ่นและสะดวกสบาย, Syn. snug
cosmo(prf) โลก, See also: จักรวาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cos(คอส,โคส) n. ผักกาดหอมชนิดหนึ่ง,cosine
cosh(คอช) {coshed,coshing,coshes} n. กระบอง. vt. ตีหัวด้วยกระบอง
cosigner(โคไซ'เนอะ) n. ผู้ร่วมลงนาม
cosine(โค'ไซน์) n. สัดส่วนของด้านชิดกับมุมที่กำหนดให้กับ ด้านตรงข้ามกับมุมฉากของสามเหลี่ยม
cosmetic(คอซเมท'ทิค) n. เครื่องสำอาง adj. เกี่ยวกับเครื่องสำอาง,เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง
cosmetician(คอซมิทิช'เชิน) n. ผู้เชี่ยวชาญการทำเครื่องสำอางค์ ,ผู้ขายเครื่องสำอางค์
cosmetology(คอซมิทอล'ละจี) n. เครื่องสำอางค์วิทยา, See also: cosmetologist n. ดูcosmetology
cosmic(คอซ'มิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจักรวาล,อวกาศหรือความกว้างใหญ่ไพศาลอย่างหาที่สุดไม่
cosmical(คอซ'มิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจักรวาล,อวกาศหรือความกว้างใหญ่ไพศาลอย่างหาที่สุดไม่
cosmo-Pref. โลก,จักรวาล, Syn. cosm-

English-Thai: Nontri Dictionary
cosmetic(adj) เกี่ยวกับเครื่องสำอาง,ซึ่งทำให้งาม
cosmetic(n) เครื่องสำอาง
cosmic(adj) เกี่ยวกับจักรวาล,เกี่ยวกับอากาศ
cosmogony(n) ทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล
cosmopolitan(adj) เกี่ยวกับสากลนิยม,ทั่วโลก,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก
cosmopolitan(n) พลเมืองโลก,ความเป็นสากล
cosmos(n) จักรวาล,อวกาศ
cossack(n) ทหารม้าของรัสเซีย
cost(n) ราคา,ค่าโสหุ้ย,ทุน,มูลค่า,ต้นทุน,ค่าใช้จ่าย,ค่าเสียหาย
cost(vt) มีราคา,เป็นมูลค่า,ทำให้ต้องเสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cosecantโคซีแคนต์ [เขียนแทนด้วย cosec หรือ csc] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cosetเซตร่วมเกี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cosineโคไซน์ [เขียนแทนด้วย cos] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cosmetic surgeryศัลยกรรมเสริมสวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cosmic radio waveคลื่นวิทยุคอสมิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cosmismจักรวาลนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cosmolite; meteorite; skystoneอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cosmologyจักรวาลวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cosmopolitanพบทั่วโลก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cosmopolitan organism; cosmopoliteอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cosackie B4 Virusคอซาคีบีไวรัส [การแพทย์]
cosine functionฟังก์ชันโคไซน์, ฟังก์ชันตรีโกณมิติชนิดหนึ่ง เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ cosine θ = x  โดยที่ θ เป็นจำนวนจริง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cosmer Lacคอสเมอร์แลค [การแพทย์]
Cosmesisความสวยงาม [การแพทย์]
Cosmetic Defectsการสูญเสียทางด้านความสวยงาม [การแพทย์]
Cosmetic Mittมือแบบที่คล้ายของจริง [การแพทย์]
Cosmetic techniquesเวชสำอาง [TU Subject Heading]
Cosmeticsเครื่องสำอาง [TU Subject Heading]
Cosmeticsเครื่องสำอาง,เวชสำอาง [การแพทย์]
Cosmetics for menเครื่องสำอางสำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cosily(adv) อย่างอบอุ่น, อย่างสบาย, อย่างปลอดภัย, See also: cosy, Syn. warm
Cosmic Consciousness(jargon) จักรวาลพิชาน เป็นแนวคิดที่ถูกเสนอในปี 1901 กล่าวถึง "ความตระหนักรู้แจ้งในระดับที่เหนือกว่าคนทั่วไป"

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cosAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
cosAbout how much will it cost?
cosAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.
cosA comparable car would cost far more in Japan.
cosA cup of coffee cost 200 yen in those days.
cosA moment's hesitation may cost a pilot his life.
cosAnd if we have time, I'd like to take a look at their cosmetics.
cosApart from its cost, the plan was a good one.
cosApart from the cost, it will take a long to build the bridge.
cosApart from the cost, it will take long to build the bridge.
cosApart from the cost, the color of the tie doesn't suit me.
cosApart from the cost, the dress doesn't suit me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าน้ำค่าไฟ(n) cost of utilities, Syn. ค่าน้ำไฟ, Example: ประชาชนเดือดร้อนที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้น, Thai Definition: ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า
เขลง(adv) comfortably, See also: cosy, Example: พรุ่งนี้เราก็ได้นอนเขลงอยู่ทั้งวัน เพราะหมดภาระหน้าที่แล้ว, Thai Definition: ทอดอารมณ์อย่างสบายใจ (ใช้แก่กริยา นอน)
เข้าเครื่อง(v) costume, See also: dress, Syn. แต่งตัว, ทรงเครื่อง, Example: คนที่แสดงเป็นพระรามเข้าเครื่องได้งามจริงๆ, Thai Definition: สวมใส่เครื่องแต่งตัวโขน ลิเก ตัวละครสำคัญๆ
ค่าย้ายถอน(n) cost of removal
ค่าฤชาธรรมเนียม(n) cost, See also: fee, charge, Example: ศาลสั่งให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมให้ฝ่ายโจทย์ด้วย, Thai Definition: ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินคดี รวมถึงค่าป่วยการพยาน ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสารและบังคับคดี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ บรรดาที่กฎหมายบังคับให้เสีย, Notes: (กฎหมาย)
ค่าครองชีพ(n) cost of living, See also: living expenses, Example: คนในชนบทสิ่งเย้ายวนใจมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย เศรษฐกิจก็พึ่งพาตนเองได้ ค่าครองชีพก็ถูกกว่าคนในสังคมเมือง, Thai Definition: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค่า(n) price, See also: cost, value, worth, Syn. ราคา, Example: เมื่อสิ้นสงครามธนบัตรใบละยี่สิบบาทต้องลดค่าลงมาเหลือเพียง 50 สตางค์ โดยพิมพ์ราคาใหม่เป็นสีดำทับลงไป, Thai Definition: คุณประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
ราคา(n) price, See also: cost, value, worth, Syn. ค่า, Example: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินราคาที่ดินไว้ตารางละ 5,600 บาท, Thai Definition: มูลค่าของสิ่งของที่คิดเป็นเงินตรา
เครื่องสำอาง(n) cosmetics, See also: make-up, Syn. เครื่องประทินโฉม, เครื่องหอม, เครื่องประทินผิว, Example: การแต่งเติมด้วยเครื่องสำอางทำให้เด็กสาวดูสวยสะดุดตา, Thai Definition: สิ่งเสริมแต่งหรือบำรุงใบหน้า ผิวพรรณ ผม ฯลฯ ให้ดูงาม เช่น แป้ง ลิปสติก ดินสอเขียนคิ้ว, ราชาศัพท์ใช้ว่า เครื่องพระสำอาง
โคเซแคนต์(n) cosecant, Example: เราเรียนโคเซแคนต์ในวิชาคณิตศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวกาศ[awakāt] (n) EN: space ; outer space ; vacuum  FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
แบกรับค่าใช้จ่าย[baēkrap khāchaijāi] (v, exp) EN: assume the costs ; assume the expenses
บัญชีต้นทุน[banchī tonthun] (n, exp) EN: cost accounting
บรรยากาศสบาย ๆ[banyākāt sabāi-sabāi] (n, exp) EN: cosy atmosphere  FR: atmosphère décontractée [f]
ใช้[chai] (v) EN: spend ; pay ; redeem ; cost  FR: dépenser ; payer ; rembourser
ชุด[chut] (n) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing  FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุด[chut] (n) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]  FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ชุดสากล[chut sākon] (n, exp) FR: costume [m]
ชุดซานตาคลอส[chut Sāntā-Khløs] (n, exp) EN: Santa Claus costume
ชุดไทย[chut Thai] (n, exp) FR: costume traditionnel thaï [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COS K AO1 S
COSY K OW1 Z IY0
COSE K OW1 Z
COSS K AO1 S
COSI K OW1 S IY0
COST K AO1 S T
COST K AA1 S T
COSA K OW1 S AA0
COSBY K AO1 Z B IY0
COSMA K OW1 Z M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cos (n) kˈɒs (k o1 s)
cos (cc) kəz (k @ z)
cosh (v) kˈɒʃ (k o1 sh)
cost (v) kˈɒst (k o1 s t)
cosy (n) kˈouziː (k ou1 z ii)
costs (v) kˈɒsts (k o1 s t s)
coshed (v) kˈɒʃt (k o1 sh t)
cosher (j) kˈouʃər (k ou1 sh @ r)
coshes (v) kˈɒʃɪz (k o1 sh i z)
cosier (j) kˈouzɪəʳr (k ou1 z i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
费用[fèi yòng, ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] cost; expenditure; expense, #1,238 [Add to Longdo]
生活费[shēng huó fèi, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄟˋ, / ] cost of living; living expenses; alimony, #11,496 [Add to Longdo]
价款[jià kuǎn, ㄐㄧㄚˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] cost, #17,710 [Add to Longdo]
哥斯达黎加[Gē sī dá Lí jiā, ㄍㄜ ㄙ ㄉㄚˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄚ, / ] Costa Rica, #26,373 [Add to Longdo]
中远集团[Zhōng yuǎn Jí tuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] COSCO (China Ocean Shipping Company), #49,279 [Add to Longdo]
哥萨克[Gē sà kè, ㄍㄜ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] Cossack (people), #69,692 [Add to Longdo]
余弦[yú xián, ㄩˊ ㄒㄧㄢˊ, / ] cosine (of angle), written cos θ, #79,163 [Add to Longdo]
宇宙线[yǔ zhòu xiàn, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] cosmic ray, #123,273 [Add to Longdo]
品服[pǐn fú, ㄆㄧㄣˇ ㄈㄨˊ, ] costume; ceremonial dress (determining the grade of an official), #162,995 [Add to Longdo]
申申[shēn shēn, ㄕㄣ ㄕㄣ, ] cosy and comfortable; to repeat endlessly, #278,096 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cosinus hyperbolicus {m} [math.]hyperbolic cosine [Add to Longdo]
Cosinus {m} [math.]cosine [Add to Longdo]
Cosinussatz {m} [math.]law of cosinesf [Add to Longdo]
Coscorobaschwan {m} [ornith.]Coscoroba Swan [Add to Longdo]
Costa-Rica-Taube {f} [ornith.]Costa Rica Quail Dove [Add to Longdo]
Costakolibri {m} [ornith.]Costa's Hummingbird [Add to Longdo]
Costa Rica [geogr.]Costa Rica (cr) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ACOS[エーコス, e-kosu] (n) {comp} ACOS [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
ちんまり[chinmari] (adv-to,vs) (on-mim) snugly; cosily; compactly [Add to Longdo]
とろみ[toromi] (n) {food} (See とろとろ・3,とろっと・1) thickness (e.g. of a sauce, oil, etc.); viscosity [Add to Longdo]
ひた隠し;直隠し[ひたかくし, hitakakushi] (n) cover-up; hiding at all costs [Add to Longdo]
アークコサイン[a-kukosain] (n) arccosine; arc-cosine [Add to Longdo]
アークコセカント[a-kukosekanto] (n) arccosecant; arc-cosecant [Add to Longdo]
アイドルコスト[aidorukosuto] (n) idle cost [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コサイン[こさいん, kosain] cosine [Add to Longdo]
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective [Add to Longdo]
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction [Add to Longdo]
トータルコスト[とーたるこすと, to-tarukosuto] total cost [Add to Longdo]
ハイコスト[はいこすと, haikosuto] high cost [Add to Longdo]
ピコ秒[ピコびょう, piko byou] picosecond [Add to Longdo]
回線費用[かいせんひよう, kaisenhiyou] line cost [Add to Longdo]
開発コスト[かいはつコスト, kaihatsu kosuto] development cost [Add to Longdo]
開発費用[かいはつひよう, kaihatsuhiyou] development cost [Add to Longdo]
技術コスト[ぎじゅつコスト, gijutsu kosuto] technology cost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cos
   n 1: ratio of the adjacent side to the hypotenuse of a right-
      angled triangle [syn: {cosine}, {cos}]
   2: lettuce with long dark-green leaves in a loosely packed
     elongated head [syn: {cos}, {cos lettuce}, {romaine},
     {romaine lettuce}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top