ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cortex

K AO1 R T EH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cortex-, *cortex*
English-Thai: Longdo Dictionary
cerebral cortex(n, phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cortex(n) เปลือกนอก, See also: ส่วนชั้นนอกของอวัยวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cortex(คอร์'เทคซฺ) n. เปลือกนอก,เปลือกสมองซึ่งเป็นวัตถุสีเทา, Syn. bark

English-Thai: Nontri Dictionary
cortex(n) เยื่อหุ้มสมอง,เปลือกนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cortexเปลือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortexคอร์เทกซ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cortex cerebri; cortex, cerebralเปลือกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortex renis; cortex, renalเปลือกไต, ไตส่วนนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortex, adrenalเปลือกต่อมหมวกไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortex, cerebral; cortex cerebriเปลือกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortex, renal; cortex renisเปลือกไต, ไตส่วนนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortex, visualเปลือกสมองส่วนการเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cortexเปลือก,คอร์เทกซ์,ผิวสมอง,ส่วนนอก,ส่วนเนื้อของรังไข่,ชั้นเปลือก,ผนังกระดูก,รังไข่ส่วนนอก,ชั้นนอก,ชั้นกลาง,เปลือกใน [การแพทย์]
cortexคอร์เทกซ์, เนื้อเยื่อชั้นหนึ่งของเปลือกพืชหรือเนื้อเยื่อชั้นนอกของอวัยวะภายในของสัตว์ เช่น คอร์เทกซ์ของลำต้นหรือรากจะอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นเอพิเดอร์มิสกับวาสคิวลาร์บันเดิล หรือคอร์เทกซ์ของไต คือเนื้อเยื่อชั้นนอกของไต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cortex Irritationการระคายเคืองของคอร์เทกซ์ [การแพทย์]
Cortex, Articularกระดูกส่วนคอร์เท็กซ์ของผิวข้อ [การแพทย์]
Cortex, Expandedการโป่งพองออกของกระดูกเนื้อแน่น [การแพทย์]
Cortex, Expandingคอร์เท็กซ์ของเนื้องอกปูดออก [การแพทย์]
Cortex, Outerส่วนเปลือกนอก [การแพทย์]
Cortex, Prepiriformพรีพิริฟอร์มคอร์เทกซ์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอร์เทกซ์[khøthēks] (n) EN: cortex  FR: cortex [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORTEX K AO1 R T EH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cortex (n) kˈɔːtɛks (k oo1 t e k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮质[pí zhì, ㄆㄧˊ ㄓˋ, / ] cortex; cerebral cortex, #10,174 [Add to Longdo]
皮层[pí céng, ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ, / ] cortex, #24,164 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hirnrinde {f} [anat.]cortex (of brain); cerebral cortex [Add to Longdo]
Nierenrinde {f} [anat.]cortex (of kidney) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity) [Add to Longdo]
運動野[うんどうや, undouya] (n) (See 感覚野) motor area (of the cerebral cortex) [Add to Longdo]
感覚野[かんかくや, kankakuya] (n) (See 運動野) sensory area (of the cerebral cortex); sensorial area [Add to Longdo]
旧皮質[きゅうひしつ, kyuuhishitsu] (n) archicortex; archipallium [Add to Longdo]
古皮質[こひしつ, kohishitsu] (n) paleocortex (palaeocortex); paleopallium [Add to Longdo]
視覚野[しかくや, shikakuya] (n) visual area (of the brain); visual cortex [Add to Longdo]
新皮質[しんひしつ, shinhishitsu] (n) neocortex; neopallium [Add to Longdo]
前帯状回皮質[ぜんたいじょうかいひしつ, zentaijoukaihishitsu] (n) anterior cingulate cortex [Add to Longdo]
大脳皮質[だいのうひしつ, dainouhishitsu] (n) cerebral cortex [Add to Longdo]
皮質[ひしつ, hishitsu] (n) (See 髄質) cortex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cortex
   n 1: the layer of unmyelinated neurons (the grey matter) forming
      the cortex of the cerebrum [syn: {cerebral cortex},
      {cerebral mantle}, {pallium}, {cortex}]
   2: the tissue forming the outer layer of an organ or structure
     in plant or animal [ant: {medulla}]
   3: the tissue that surrounds the lens nucleus [syn: {lens
     cortex}, {cortex}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top