ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corolla

K ER0 AA1 L AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corolla-, *corolla*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corolla(n) กลีบใน, See also: กลีบชั้นที่อยู่รอบเกสรดอกไม้, Syn. calyx
corollary(adj) ซึ่งตามมา, See also: ซึ่งเป็นผลตามหลัง
corollary(n) ผลที่ตามมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corolla(คะรอล'ละ) n. กลีบในดอกไม้, See also: corollate, corollated adj. ดูcorolla, Syn. petals
corollary(คอ'ระลารี) n. บทพิสูจน์,บทเทียบ,ผลที่ตามมา, Syn. inference, deduction

English-Thai: Nontri Dictionary
corolla(n) กลีบดอกไม้
corollary(n) บทเทียบ,บทแทรก,ควันหลง,ข้อพิสูจน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corollaวงกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
corolla teethหยักหลอดกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
corolla tubeหลอดกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
corollaryอนุนัย, บทแทรก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลีบดอก(n) petal, See also: corolla, Syn. กลีบ, กลีบดอกไม้, Example: กลีบดอกไม้ที่ทำจากเกล็ดปลาแข็งมาก, Count Unit: กลีบ, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของดอกไม้ช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสร
กลีบดอกไม้(n) petal, See also: corolla, Syn. กลีบ, กลีบดอก, Example: มาลัยสดนิยมทำจากกลีบดอกไม้, Count Unit: กลีบ, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของดอกไม้ช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลีบดอก[klīp døk] (n, exp) EN: petal ; corolla  FR: pétale [m] ; corolle [f]
กลีบดอกไม้[klip døkmāi] (n, exp) EN: petal ; corolla  FR: pétale [m] ; corolle [f]
วงกลีบดอก[wong klīp døk] (n) EN: corolla  FR: corolle [f]
วงกลีบใน[wong klīp nai] (n) EN: corolla  FR: corolle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COROLLA K ER0 AA1 L AH0
COROLLARY K AO1 R AH0 L EH2 R IY0
COROLLARIES K AO1 R AH0 L EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corolla (n) kˈərˈɒlə (k @1 r o1 l @)
corollas (n) kˈərˈɒləz (k @1 r o1 l @ z)
corollary (n) kˈərˈɒləriː (k @1 r o1 l @ r ii)
corollaries (n) kˈərˈɒlərɪz (k @1 r o1 l @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花冠[huā guàn, ㄏㄨㄚ ㄍㄨㄢˋ, ] corolla, #28,880 [Add to Longdo]
[pā, ㄆㄚ, ] corolla of flower, #71,891 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blumenkrone {f} | Blumenkronen {pl}corolla | corollas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カローラ[karo-ra] (n) corolla; (P) [Add to Longdo]
花冠[かかん, kakan] (n) corolla (of flower); garland; wreath [Add to Longdo]
[けい, kei] (n,n-suf) (1) system; lineage; group; (2) {math} corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corolla
   n 1: (botany) the whorl of petals of a flower that collectively
      form an inner floral envelope or layer of the perianth; "we
      cultivate the flower for its corolla"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top