ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cornered

K AO1 R N ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cornered-, *cornered*, corner, cornere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cornered(adj) ซึ่งตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: จนตรอก, Syn. trapped
cornered(adj) ซึ่งมีหลายมุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cornered(คอร์'เนอดฺ) adj. เป็นมุม,ซึ่งถูกต้อนเข้ามุม,จนตรอก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll be cornered down there.เราจะจนมุมอยู่ข้างล่าง Night of the Living Dead (1990)
You couldn't have a problem because I personally have got them all. I cornered the whole market.นายยังคิดว่าชั้นทำเกินไปอีกมั้ยล่ะ ครับ ชั้นเริ่มรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อตัวแระ ออกไปยืดเส้นยืดสายกันหน่อยมั้ย Hero (1992)
She actually cornered me today and asked if she could come live with me and Nell.เธอมาหาฉันวันนี้ ขอย้ายมาอยู่กับฉันที่บ้านน้าเนล X-Ray (2001)
"The moment I'm cornered in"ชั่วขณะที่ฉันอยู่ในมุม Crows Zero (2007)
I've been cornered by Barry. It was disgusting.เมื่อกี้แบรี่มาหลีฉันด้วย น่ารังเกียจชะมัด Goal II: Living the Dream (2007)
She cornered me on the 12th floor, figured I could get to you before she could.เธอมาเจอผมที่ชั้น 12 คงคิดแล้วว่าผมคงเอานี่ให้คุณได้ The Nanny Diaries (2007)
I think she cornered the real estate agent and so we got the lowdown on you.เธอไล่บี้จากนายหน้าขายบ้านค่ะ เราเลยรู้ข้อมูลคุณแล้ว Henry Poole Is Here (2008)
They have the shooter cornered in an apartment building downtown.พวกเค้าต้อนมือปืนจนมุมในตึกในเมืองแล้ว Brothers in Arms (2008)
The escapees were cornered in Grand Central Station.และมุ่งหน้าไปสถานี Central Station. Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You cornered me in the elevator, talking about ghosts.นายถามฉันในลิฟต์ พูดถึงเรื่องผี It's a Terrible Life (2009)
Cornered in the alley behind al's liquor store.ที่ร้านเหล้า Dirty Harry (2009)
And one day, they cornered him in the alley and beat him up bad.และเมื่อวันหนึ่ง เขาโดนต้อนให้จนตรอก ที่ซอย และทุบจนเขาแย่ หัวหน้าอันธพาลไปโรงเรียน สอนศาสนาทุกวันอาทิตย์ Revelation Zero: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corneredA cornered rat will bite a cat. [Proverb]
cornered"I don't think she's an opponent you can ignore like that ..." "That's right, they say a cornered rat bites back, don't they?"
corneredWe have been completely cornered.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนแต้ม[jontaēm] (v) EN: be cornered  FR: acculer
จนตรอก[jontrøk] (v) EN: be cornered
สามเส้า[sāmsao] (adj) EN: tripartite ; three-cornered ; trilateral  FR: triparti ; tripartite ; trilatéral

CMU English Pronouncing Dictionary
CORNERED K AO1 R N ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cornered (v) kˈɔːnəd (k oo1 n @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (1) (N)-cornered polygon, incl. triangle; (2) (esp. かくけい) Japanese rectangular envelope (opening on the short dimension; numbered 0-8, A3, A4, each with different sizes) [Add to Longdo]
窮鼠[きゅうそ, kyuuso] (n) cornered rat or mouse [Add to Longdo]
窮鼠噛猫[きゅうそごうびょう, kyuusogoubyou] (exp) A cornered rat will bite the cat; One who is cornered will fight like a devil [Add to Longdo]
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
窮鳥[きゅうちょう, kyuuchou] (n) cornered bird [Add to Longdo]
窮追[きゅうつい, kyuutsui] (n,vs) cornered; driven to the wall [Add to Longdo]
三つどもえの争い;三つ巴の争い[みつどもえのあらそい, mitsudomoenoarasoi] (n) (See 三つ巴戦) three-cornered battle [Add to Longdo]
三角形(P);3角形[さんかくけい(P);さんかっけい, sankakukei (P); sankakkei] (n,adj-no) triangle; three-cornered polygon; (P) [Add to Longdo]
三角闘争[さんかくとうそう, sankakutousou] (n) three-cornered fight [Add to Longdo]
三角帽[さんかくぼう, sankakubou] (n) three-cornered hat; tricorne [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cornered
   adj 1: forced to turn and face attackers; "a stag at bay"; "she
       had me cornered between the porch and her car"; "like a
       trapped animal" [syn: {at bay(p)}, {cornered}, {trapped},
       {treed}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top