ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corker

K AO1 R K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corker-, *corker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corker(n) เครื่องปิดจุกก๊อก
corker(sl) คนหรือสิ่งที่ดีเยี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corker(คอค'เคอะ) n. ผู้อุดจุกขวด,สิ่งที่อุดจุกขวด,คนที่มีความสามารถอย่างน่าทึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
CORKER K AO1 R K ER0
CORKERN K AO1 R K ER0 N
CORKERY K AO1 R K ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corker (n) kˈɔːkər (k oo1 k @ r)
corkers (n) kˈɔːkəz (k oo1 k @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corker
   n 1: (dated slang) a remarkable or excellent thing or person;
      "that story was a corker"
   2: a machine that is used to put corks in bottles

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top