ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copse

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copse-, *copse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copse(n) พื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น, Syn. brush, brushwood, coppice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copse(คอพซฺ) n. ละเมาะ, Syn. coppice

CMU English Pronouncing Dictionary
COPSEY K AA1 P S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
copse (n) kˈɒps (k o1 p s)
copses (n) kˈɒpsɪz (k o1 p s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一叢[ひとむら, hitomura] (n) copse; crowd; herd [Add to Longdo]
雑木林[ぞうきばやし(P);ぞうぼくりん, zoukibayashi (P); zoubokurin] (n) grove of mixed trees; copse; (P) [Add to Longdo]
[はやし, hayashi] (n) woods; forest; copse; thicket; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  copse
      n 1: a dense growth of bushes [syn: {brush}, {brushwood},
           {coppice}, {copse}, {thicket}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top